Vraag & Antwoord---pagina 3---Vraag 29

 
Vraag 29
 

Ik wil mijn baard laten staan maar het mag niet van mijn vader. Hoe los ik dit op?

WaSalamoe Aleikum wa Rahmatoellahi wa Barakatu

Ik had een vraag. Ik ben pas begonnen met het praktiseren van de Islam en ik las op jullie site dat het afscheren van de baard haram is en ik wil het ook graag zetten maar het mag niet van mijn vader, dus hebben jullie misschien advies voor mij? Hoe ik dit op zou moeten lossen of dat ik het nu zo laat en mijn baard begin te laten als ik het huis uit ben, ik ben nu 19. Ik hoop dat ik Insha Allah Ta'ala een antwoord krijg.

WaSalaam

Antwoord: alle lof is voor Allah

‘Alaykoem Salaam wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoe,

Djazaakoem Allaahoe Khayran voor het indienen van je vraag, en al-hamdoelillaah dat je de Islaam bent gaan praktiseren, want we weten niet wanneer onze tijd komt om deze wereld te verlaten waardoor we geen kansen meer krijgen om ons voor te bereiden op het Hiernamaals.

Het antwoord op jouw vraag komt van Fataawa al-Ladjnah al-Daa'imah, 5/151, en luidt als volgt:

Het scheren van de baard uit angst voor vervolging

Vraag: een tijdje geleden leidde Allah de Verhevene me en ik kwam terug naar Islaam, alle lof is voor Allah. Ik liet mijn baard groeien, samen met twee andere broeders, en deze soennah bereikte ook enkele van mijn familieleden. Thuis waren we in staat om een Islamitische sfeer te creëren en alle zusters in het huis gingen de Islamitische kledingdracht in acht nemen. We hielden ons zo veel als mogelijk vast aan de Qor-aan en Soennah. Vervolgens ontstonden er wat problemen in ons land en de mensen keerden zich tegen degenen met baarden en begonnen hen lastig te vallen. Zij denken dat iedereen die een baard heeft de mensen willen doden en hun bloed willen laten vloeien, maar wij, als moslims, hebben geen verlangen of wat dan ook om mensen te doden die Allah voor ons verboden heeft om te doden. Mijn vader, mijn moeder en mijn familie begonnen er op aan te dringen om mijn baard te scheren. Mijn moeder zegt dat mijn vader boos op mij is, maar ik ben bang om iets te doen dat gaat tegen wat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft, en ik ben bang om een zonde te begaan.

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Ten eerste, moge Allah jou met het goede belonen voor het volgen van de leiding van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en voor het oproepen van jouw familie om hetzelfde te doen.

Ten tweede, het scheren van de baard is h'araam (verboden) en het laten groeien is verplicht, zoals je weet. (Zie het artikel: Het Islamitische oordeel over de baard op onze website www.uwkeuze.net) Gehoorzaamheid tegenover de Schepper krijgt voorrang voor gehoorzaamheid tegenover enig geschapen schepsel, zelfs de meest nabije verwanten. Er kan geen gehoorzaamheid zijn tegenover enig geschapen schepsel als dat ongehoorzaamheid tegenover de Schepper met zich meebrengt, en gehoorzaamheid tegenover enig geschapen schepsel dient alleen te gebeuren met betrekking tot wat goed is (ma'roef). Wat jij omschrijft van jouw vader dat hij boos is omdat jij jouw baard laat groeien, komt alleen omdat hij van jou houdt en bang is dat wat met anderen gebeurd is ook met jou kan gebeuren. Maar wat met anderen gebeurd is, was in de meeste gevallen vanwege provocatie van hun kant, niet slechts omdat zij hun baarden laten groeien; het gebeurde ook met enkele van hen die hun baarden scheren.

Je dient standvastig te zijn in jouw vasthouden aan de waarheid en doorgaan met het laten groeien van jouw baard in gehoorzaamheid tegenover Allah en om Zijn Tevredenheid te verkrijgen, ook al zijn Zijn schepsels boos.

Je dient ook de bronnen van problemen te vermijden en jouw vertouwen op Allah te plaatsen, hopende dat Hij voor jou een uitweg zal verschaffen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “…En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Waarlijk, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 2-3] En: “…En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak gemakkelijk maken. Dat is het bevel van Allah, dat Hij aan jullie neerzendt. En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zonden uitwissen en hem een geweldige beloning geven.” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 4-5]

Wij adviseren jou om jouw ouders te eren en te respecteren, en om hen uit te leggen met alle goede manieren en beleefdheid waarom jij in dit geval hun bevelen niet kunt opvolgen.

Fataawa al-Ladjnah al-Daa'imah, 5/151

We hopen je vraag voldoende te hebben beantwoord. Als we nog iets voor je kunnen doen dan horen we dat graag.

Moge Allah Ta'ala jou en jouw ouders en alle moslims leiden op Zijn Weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen oprecht en alleen voor Hem.

Wassalaamoe ‘Alaykoem wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoeh,

Het uwkeuze.net team
 
naar: Vraag 28

naar boven

Naar: Vraag en Antwoord pagina 3

naar: Vraag 30