Vraag & Antwoord---pagina 3---Vraag 28

 
Vraag 28
 

Is parfum met alcohol toegestaan?

Antwoord (van sheikh Ibn ‘Oethaymien): Alle lof is voor Allah.

We dienen uitgebreid te spreken over de kwestie van parfums waarover gezegd wordt dat ze alcohol bevatten. Als het percentage alcohol zeer laag is, dan zeggen we dat het geen kwaad kan, en een persoon mag het gebruiken zonder enige bezorgdheid, zoals wanneer het alcoholpercentage 5% of lager is. Dit geeft niets.

Als het percentage alcohol zeer hoog is, zodat je het kunt bespeuren, dan is het beter om het niet te gebruiken behalve wanneer het echt nodig is, zoals voor het steriliseren van wonden etc.

In gevallen wanneer het niet echt nodig is, is het beter om het niet te gebruiken, maar we zeggen niet dat het h'araam (verboden) is. We zeggen dat dit hoge alcoholpercentage een bedwelmend middel is, en zonder twijfel is het nuttigen van bedwelmende middelen h'araam volgens de teksten van Islaam (de Qor-aan en de Soennah) en de overeenstemming van de geleerden (idjmaa'). Maar is het gebruik anders dan drinken wel toegestaan? Dit is open voor speculatie, maar om aan de veilige kant te blijven zeggen wij om het niet te gebruiken. Als men zegt dat het open is voor speculatie omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven! Al-Khamr (wijn en alle soorten van bedwelmende middelen) en het gokken en al-ansaab [dieren die geofferd (geslacht) worden op an-noesoeb (stenen altaren) en voor de afgodsbeelden] en al-azlaam (pijlen om geluk te zoeken of om een beslissing te nemen), zijn slechts onreinheden die tot het werk van de shaytaan (satan) behoren. Vermijd deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen. Waarlijk, shaytaan (Satan) wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie uitlokken met behulp van bedwelmende middelen (alcoholische dranken) en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de salaat (het gebed): houd ermee op!” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 90-91], dan kijken we naar de algemene betekenis van het zinsdeel “…vermijd deze (zaken) dus…”, en zeggen dat alcohol vermeden dient te worden in alle gevallen, of het nu gedronken wordt of toegepast op de huid, of op enige andere manier gebruikt wordt. Als we kijken naar de reden waarom, Allah de Verhevene zegt: “…shaytaan (Satan) wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie uitlokken met behulp van bedwelmende middelen (alcoholische dranken) en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de salaat (het gebed): houd ermee op!” We kunnen begrijpen dat dit betekent dat alleen het drinken verboden is, omdat het toepassen op de huid niet leidt tot dat (vijandigheid en haat etc.).

Aldus kunnen we samenvattend zeggen dat als het percentage alcohol in deze parfum laag is, er geen reden tot zorgen is om het te gebruiken, maar als het hoog is, dan is het beter om het te vermijden tenzij het voor een noodzaak is, zoals het reinigen van wonden enzovoort.

Liqa' al-Baab al-Maftoeh door Ibn ‘Oethaymien, 24.

Antwoord (van sheikh Ibn Baaz): Alle lof is voor Allah.

Het basisprincipe is dat parfums die algemeen gebruikelijk zijn onder de mensen, toegestaan zijn, behalve in gevallen waar het van bekend is dat zij iets bevatten dat hun gebruik verhinderd, zoals wanneer zij bedwelmende middelen bevatten, of wanneer een grote hoeveelheid van het betreffende parfum leidt naar bedwelming, of wanneer het iets onreins (nadjaasah) bevat, etc. Maar in principe zijn de parfums die gebruikelijk zijn onder de mensen toegestaan, zoals ‘oed, amber en musk, etc.

Als een persoon weet dat er een parfum is dat iets bevat wat het gebruik verhinderd, zoals bedwelmende middelen of onreine materialen (nadjaasah), dan dient hij het niet te gebruiken. Dat omvat colognes, omdat we weten van de getuigenissen van doktoren dat zij niet vrij zijn van bedwelmende middelen. Zij bevatten grote hoeveelheden alcohol wat een bedwelmend middel is. Dus dienen we ze niet te gebruiken tenzij we soorten vinden die vrij zijn van zulke stoffen. Er zijn genoeg soorten van toegestane parfums zodat we niet genoodzaakt zijn om de parfums te gebruiken met alcohol, alle lof is voor Allah. En Allah is de bron van kracht.

Sheikh ‘Abd-‘Alaziez ibn Baaz

Nadat we deze twee antwoorden van deze twee grote geleerden gelezen hebben, willen we de volgende h'adieth van Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen) vermelden:

Het is verhaald door an-Noe'man ibn Bashier, die zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: “Zowel toegestane als verboden dingen zijn duidelijk, maar wat er tussen is, zijn twijfelachtige dingen en de meeste mensen hebben er geen kennis van. Dus eenieder die zichzelf redt van deze twijfelachtige dingen, redt zijn religie en zijn eer. En eenieder die toegeeft aan deze twijfelachtige dingen is als een herder die (zijn dieren) laat grazen dichtbij de h'ima (privé weidegrond) van iemand anders en op elk moment het risico loopt om er binnen te gaan. (O mensen!) Pas op! Elke koning heeft een h'ima en de h'ima van Allah op aarde zijn Zijn verboden dingen. Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam dat als het goed is, dan wordt het hele lichaam goed, maar als het bedorven raakt, dan raakt het hele lichaam bedorven, en dat is het hart.” (Sah'ieh' al-Boekhaarie)

En Allah weet het best.

Het uwkeuze.net team
 
naar: Vraag 27

naar boven

Naar: Vraag en Antwoord pagina 3

naar: Vraag 29