Vraag & Antwoord---pagina 3---Vraag 27

 
Vraag 27
 

Wanneer is er sprake van echt roddelen?

salaam al3ikoem beste broeder(s) moge ALLAH jullie rijkelijk doen belonen voor alle inspanningen die jullie verrichten op de weg van ALLAH, ik had een vraag....als volgt roddelen....wanneer is er sprake van echt roddelen... is het niet zo dat als ik praat (zonder namen te noemen) dan is het toch geen roddelen..?? zou u mij aub willen beantwoorden insallah ook met bewijzen natuurlijk... moge Allah ons vergeven moge Allah ons verwijderen van het eeuwige Hellevuur. moge Allah ons leiden op Zijn enige rechte pad, amien, salaam ali3koem

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Wa Aleikoem Salaam wa Rahmatoellaahie wa Barakaatoeh,

Djazaakoem Allaahoe Khayran voor het indienen van je vraag, en al-hamdoelillaah dat je jezelf zorgen maakt over deze grote ziekte: roddelen (al-ghiebah).

Het is een uitgebreid onderwerp en we willen je daarom ook verwijzen naar het maandblad “Wij Moslims” van Uitgeverij Momtazah [jaargang 6, editie 3 (maart 2007) t/m editie 9 (september 2007), waar een 7-delige serie over roddelen in heeft gestaan, onder de titel “Roddelen (al-Ghiebah), en de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap.”

Wij hebben begrepen van de broeders van Uitgeverij Momtazah dat deze serie ook als boek uitgegeven zal worden, inshaa-e Allaah. Zie de website van Uitgeverij Momtazah - www.momtazah.net - om te weten wanneer dit boek verkrijgbaar is.

Om nu in het kort te reageren op je vraag:

Alle lof is voor Allah.

Ibn Kathier (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn Tefsier van Soerat al-H'oedjoeraat: “Ghiebah is verboden (h'araam) door consensus (idjmaa'), en over het algemeen is er geen uitzondering daarop, behalve in omstandigheden waarbij het noodzakelijk is om over mensen te spreken, zoals al-Djarh' wat-Ta'diel (het bevestigen van de status en betrouwbaarheid van h'adieth-vertellers) en an-nasieh'ah (het geven van advies).”

Al-Qoertoebie zei: “De geleerden zijn het eens dat het een grote zonde (al-kabaa-ir) is en dat het begaan van deze zonde berouw (tawbah) tegenover Allah vereist.” [Zie al-Qoertoebie, Tefsier van Soerah al-H'oedjoeraat.]

Dit blijkt uit de Woorden van Allah de Verhevene: “…Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten…” [Soerat al-H'oedjoeraat (49), aayah 12]

Aanwijzingen dat ghiebah een grote zonde is, worden ook gevonden in de volgende ah'aadieth: Al-Barra-e ibn ‘Aazib (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Er zijn 72 niveaus van riba (rente), de laagste ervan is gelijk aan het begaan van overspel met diens eigen moeder. De ergste ervan is dat een man de eer (‘ird) van zijn broeder beledigd.” [Overgeleverd door at-Tabraanie, al-Awsat, van de overlevering van ‘Oemar ibn Rashied, die zwak (dha'ief) is. Onze sheikh al-Albaanie vermeldde dat andere vergelijkbare overleveringen zijn overgeleverd via andere sanad (Silsilah al-Ah'adieth as-Sah'ieh'ah, h'adieth nr. 1871). De h'adieth is sah'ieh' (authentiek) vanwege de verschillende ondersteunende sanad (ketens van overleveraars).]

‘Aa-ishah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “Ik zei tegen de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Het is erg genoeg dat Safiyah … is (sommige overleveraars zeiden: 'Zij zei dat ze kort was').” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Jij hebt een woord gezegd dat als het gemengd kon worden met de zee, dan zou het (vervuild) zijn.” [Aboe Dawoed, h'adieth nr. 4875, Sah'ieh' Soenan Abie Dawoed, h'adieth nr. 4080; Tirmidzie zei dat het een sah'ieh' h'asan h'adieth is; al-Bayhaqie. Zie Ghaayah al-Maraam, h'adieth nr. 427.] (D.w.z. dat de gruwelijkheid ervan zo groot is, dat het, als het gemengd zou worden met de enorme hoeveelheid water van de zee, absoluut niet verborgen zou blijven.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Weten jullie wat ghiebah is?” Zij zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten dat het best.” Hij zei: “(Het is dat) je iets over jouw broeder zegt waar hij een afkeer van heeft.” Iemand vroeg: “Wat als wat ik zeg over mijn broeder waar is?” Hij zei: “Als dat wat jij zegt waar is, dan is dat roddel (ghiebah); en als het niet waar is, dan is het een laster.”

We adviseren je om abonnee te worden op het maandblad “Wij Moslims” van Uitgeverij Momtazah, waardoor je maandelijks vele mooie, belangrijke en leerzame artikelen en series in je bus bezorgd krijgt, inshaa-e Allaah. De edities van dit jaar (met o.a. de uitgebreide serie over roddelen) zijn nog te verkrijgen bij Uitgeverij Momtazah, inshaa-e Allaah.

We hopen je vraag voldoende te hebben beantwoord. Als we nog iets voor je kunnen doen dan horen we dat graag.

En Allah weet het best.

Wassalaamoe Aleikoem wa Rahmatoellaahie wa Barakaatoeh,

Het uwkeuze.net team

Lees ook Kijk naar je tong en je handen!, De Drievoudige Filtertest, Kan jij een geheim bewaren? en H'adieth van de Maand - December 2011.

 
naar: Vraag 26

naar boven

Naar: Vraag en Antwoord pagina 3

naar: Vraag 28