Vraag & Antwoord---pagina 3---Vraag 26

 
Vraag 26
 

Bestaat er Tawh'ied al-Hakkimiyya?

Bismillah irRahman irRahim.

Sallaam 3eleikum wa Rahmatullah wa Barakkatu,

Ik heb een vraag over de indeling van Tawh'ied. Mij wordt namelijk geleerd dat er 3 indelingen zijn. Maar ik heb gehoord dat er eerder 4 indelingen waren, met de 4de: Tawh'ied al-Hakkimiyya, Eenheid betreft de wetten van Allah. Nou mijn vraag is: bestaat er Tawh'ied al-Hakkimiyya? Want de bron waarvan ik het heb, zegt dat het ontkennen van Tawh'ied al-Hakkimiyya koefr akbar (groot ongeloof) is.

 

Bismillaah ar-Rah'maan ar-Rah'iem (in de naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Beste vragensteller,

Wa 'Aleikoem Salaam wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoeh,

Djazaakoem Allaahoe Khayran voor het indienen van uw vraag. U hebt een heel belangrijk punt aangekaart wat wij graag willen verduidelijken. Naar aanleiding van uw vraag over tawh'ied hebben wij van www.uwkeuze.net uitgebreide informatie verzameld over dit zeer belangrijke onderwerp, namelijk de Eenheid van Allah.

Zie de artikelen over tawh'ied: Monotheïsme in Islaam

Om uw vraag nu alvast bondig te beantwoorden, kunnen wij u het volgende meedelen: zie hieronder.

We hopen dat we u voldoende hebben geholpen. Moge Allah ons leiden op Zijn Pad met een diepe kennis waar we naar zullen handelen oprecht en alleen voor Hem.

Wassalaamoe 'Aleikoem wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoeh,

Het uwkeuze.net team

 

Vraag: Ik wil graag een vraag stellen betreffende tawh'ied. Wordt tawh'ied verdeeld in drie of vier categorieën? Indien vier, welke andere geleerden zijn het met deze mening eens? Alstublieft, kunt u deze kwestie verduidelijken?

Beantwoord door sheikh Moh'ammed al-Khoedayrie.

Na het onderzoeken van de heilige teksten de Qor-aan en de Soennah kunnen we duidelijk zien dat het verplicht is om te geloven in de Eenheid van Allah en Hij is alleen in Zijn daden [Eenheid van Heerschappij (Tawh'ied ar-Roeboebieyyah)] en in Zijn waardigheid om aanbeden te worden [Eenheid van Aanbidding (Tawh'ied al-Oeloehiyyah)] en in waarmee Hij omschreven mag worden [Eenheid van Zijn Namen en Eigenschappen (Tawh'ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat)].

De meerderheid van de vroegere geleerden zijn het met deze drie categorieën eens. Zij waren bekend door het bewijs en niet alleen door de definitie. Elk van deze categorieën heeft duidelijk bewijs ervoor vanuit de Qor-aan en de Soennah.

Sommige geleerden, zoals Ibn Taymiyyah en anderen, zeggen dat er een andere manier is om monotheïstische geloofsovertuigingen te classificeren en zij verdelen ze in twee categorieën: Tawh'ied al-Ma'rifah wa al-Ithbaat (monotheïsme betreffende onze kennis en geloof) en Tawh'ied al-Qasd wa al-Talab (monotheïsme betreffende onze intenties en onze smeekbeden). Deze verdeling is gebaseerd op het idee dat spraak in twee categorieën verdeeld kan worden: afkondigend of anders.

Andere aspecten van monotheïsme die door de mensen met kennis aangegeven kunnen worden of aangetoond door bewijs van sommige teksten zoals monotheïsme betreffende onze gehoorzaamheid, betreffende Allah's Soevereiniteit, en betreffende onze aanhankelijkheid vallen allemaal onder de drie voornaamste verdelingen die hierboven zijn aangegeven. Bijvoorbeeld, monotheïsme betreffende Allah's Soevereiniteit (Tawh'ied al-Haakimiyyah) heeft betrekking op Allah's exclusieve recht om wetten uit te vaardigen. Evenzo kan het verwezen worden naar de Eenheid van Allah betreffende Zijn exclusieve recht om aanbeden te worden met betrekking tot onze gehoorzaamheid tegenover Zijn wetten. Het concept van monotheïsme in onze gehoorzaamheid valt regelrecht onder de Eenheid van onze aanbidding van Allah (Tawh'ied al-Oeloehiyyah).

En Allah weet het best.

Voor meer informatie over tawh'ied, zie Monotheïsme in Islaam

 
Naar: Vraag 25

naar boven

Naar: Vraag en Antwoord pagina 3

naar: Vraag 27