Islaam & Christendom---Jezus in Islaam---De zonen van God

 

De zonen van God

De moslim maakt zwaar protest tegen de christelijke leerstelling dat “Jezus de enige verwekte zoon is, verwekt, niet gemaakt”.

Dit is wat de christen in zijn catechismus geleerd wordt te herhalen vanaf zijn kindertijd. Ik heb geleerde christenen keer op keer gevraagd wat ze nu werkelijk willen benadrukken als ze zeggen: “Verwerkt, niet gemaakt”. Zij weten, dat volgens hun eigen Goddelijke (?) geschriften, God massa's zonen heeft: …Adam, de zoon van God. (Lucas 3:38)

Want Ik zal voor Israël een vader zijn, en Efraim mijn eerstgeborene. (Jeremiah 31:9)

…Hij heeft mij (=Dawoed/David (vrede zij met hem)) gezegd: “Gij zijt Mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt. (Psalmen 2:7)

Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14) Romeinen: dit is één van de vele boeken van Paulus in de Bijbel. Laten we ieder het zijne geven; wat hij hier zegt is verstandig. Kun je niet zien dat in de taal van de jood, elke rechtgeaarde persoon, elke Jan, Piet en Klaas die de Wil en het Plan van Allah volgde, een zoon van God was? Het was een figuurlijke omschrijvende term, die algemeen werd gebruikt onder de joden. De christen is het met deze denkwijze eens, maar gaat verder met te zeggen: “Maar Jezus was niet zo.” Adam was GEMAAKT door Allah……Alles is GEMAAKT door Allah; Hij is de Heer van alles en iedereen. Figuurlijk gesproken is Allah daarom de “Vader” van iedereen. Maar was Jezus de “VERWEKTE” zoon van Allah, en niet een GESCHAPEN zoon van Allah?

In de veertig jaar van mijn praktijkervaring in het spreken met geleerde christenen, heeft er geen één zijn mond opengedaan om te wagen een uitleg te geven van de zin: “Verwekt, niet gemaakt.” Het was een Amerikaan die het waagde het uit te leggen. Hij zei: “Het betekent: gedekt door God.” “WAT?!,” explodeerde ik, “GEDEKT door God?!” “Nee, nee,” zei hij, “ik probeer alleen de betekenis uit te leggen, ik geloof niet dat God echt een zoon had voortgebracht als een dier.”

De verstandige christen zegt dat de woorden niet letterlijk betekenen wat er staat. Maar waarom zeg je het dan? Waarom creëer je onnodig een conflict tussen de 1,2 miljard christenen en de ruim 1 miljard moslims in de wereld door zinloze uitlatingen te doen?

De moslim protesteert tegen het woord “verwekt”, omdat dat een dierlijke daad is, die tot de lagere dierlijke functie van seks behoort. Hoe kunnen we zo een platte functie toeschrijven aan Allah de Verhevene? Figuurlijk gesproken zijn we allemaal de kinderen van Allah, de goeden en de kwaden, en Jezus (vrede zij met hem) zou nog veel eerder de zoon van Allah zijn dan wie van ons ook, omdat hij meer trouw aan Allah zou zijn dan ooit iemand van ons zou kunnen zijn. Als we het zo bekijken is hij de zoon van Allah bij uitstek. Hoewel dit verderfelijke woord “verwekt” nu zonder complimenten uit de “MEEST NAUWKEURIGE” versie van de Bijbel is gegooid (de R.S.V.), blijft de geest ervan nog steeds in de christelijke gedachten hangen; bij zowel blank als zwart. Door zijn verraderlijke hersenspoeling is de blanke man gemaakt zich superieur te voelen ten aanzien van zijn zwarte christelijke broeder van dezelfde kerk en stroming. En de kleurling is op zijn beurt een blijvende inferioriteit toebedeeld door dit dogma.

Gehersenspoelde inferioriteit

Het menselijke verstand kan het niet helpen dat aangezien de “verwekte zoon” van een Afrikaan op een Afrikaan zal lijken, en die van een Chinees op een Chinees, en die van een Indiaan op een Indiaan, zo ook de “verwekte” zoon van God natuurlijk op God moet lijken.

Miljarden prachtige portretten en replica's van deze “ENIGE VERWEKTE ZOON” (?) van Allah worden de mensen in hun handen geduwd. Hij lijkt op een Europeaan met blond haar, blauwe ogen en knappe gelaatstrekken, zoals die ene die ik zag in “The King of Kings” of “The Day of Triumph” of “Jesus of Nazareth”.

Kent u Jeffrey Hunter nog? De “VERLOSSER” van de christen lijkt met zijn wipneus meer op een Germaan dan op een jood. Dus als de zoon een blanke is, dan zou de vader natuurlijkerwijs ook een blanke zijn (God?). Vandaar dat de donkergekleurdere rassen op aarde in hun onderbewustzijn een diepgeworteld gevoel van inferioriteit in hun ziel hebben als de “Stiefkinderen” van God.

Geen enkele hoeveelheid zalfjes, huid-verlichters en haar-ontkroezers zal deze inferioriteit opheffen. Allah is niet zwart, noch blank. Hij is een spirituele Macht, voorbij het menselijke voorstellingsvermogen. Breek de geestelijke boeien van een blanke man-god, en je zult de boeien van een blijvende inferioriteit hebben gebroken.

Maar intellectuele slavernij is moeilijker te verbrijzelen: de slaaf vecht namelijk zelf voor het behoud ervan!

 
Naar: Paulus
naar boven

Naar: Jezus in Islaam - index
Naar: Antwoorden op christelijke dilemma's