Islaam & Christendom
 
Islaam & Christendom
 

Voordat we de artikelen over het Christendom presenteren (zie hieronder), vragen wij u om eens onbevooroordeeld na te denken over het volgende:

“Ibraahiem (Abraham) was geen jood en geen christen, maar hij was een h'anief (zuivere monotheïst), moeslim (iemand die zich aan God onderwerpt) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).” (Koran 3:67.)

De naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen diegenen die geloven in de Islaam en de profeet Mohammed (vrede zij met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van ‘moslim'. Een moslim [moeslim (mannelijk), moeslimah (vrouwelijk)] is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah (Elah, Jehovah). Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet ‘Iesaa (Jezus - vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Moesaa (Mozes - vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd Islaam (overgave aan God). Alle profeten riepen de mensen op tot tawh'ied (de eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij).

Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam.

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).' Zeg (tegen hen, O Moh'ammed): ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Ibraahiem (Abraham), (hij was) h'aniefan (een zuivere monotheïst) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).'” (Koran 2:135.)

We dienen voor ogen te houden dat het Jodendom en het Christendom hun oorsprong vinden pas lang na het overlijden van Abraham (vrede zij met hem). De oorsprong en de naam van het Jodendom, met zijn speciale rituelen en eigenaardige voorschriften etc., was zo'n vierhonderd jaar vóór Christus (vrede zij met hem). Het Christendom kreeg zijn naam, en nam zijn speciale geloofsleer en vorm aan, pas lang na de terugroeping van Jezus (vrede zij met hem). Het is dus duidelijk dat de bewering - dat men een jood of een christen moet worden om leiding te verkrijgen - historisch onhoudbaar is. Want in dat geval zouden Abraham, Jezus en alle andere profeten en goede mensen die overleden zijn lang vóór het begin van ‘het Jodendom' en ‘het Christendom' niet gerekend kunnen worden tot de rechtgeleide personen wegens de eenvoudige reden dat deze “religies” nog niet bestonden in de tijd waarin zij leefden.

“...En als Allah gewild had, had Hij jullie één gemeenschap (met dezelfde wet en godsdienstige overtuiging) gemaakt, maar Hij deed dit niet om jullie te testen in wat Hij jullie gegeven heeft; dus wedijver aangaande goede daden. Tot Allah is gezamenlijk jullie terugkeer (op de Dag der Opstanding), dan zal Hij jullie informeren aangaande hetgeen waarover jullie van mening verschillen.” (Koran 5:48.)

 

Slechts één Boodschap! (door Dr. Nadji I. Arfadj)

Islaam en Christendom in de Bijbel (door Sayed R. Ali)

Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat! (door Aboe Yoesoef 'Abdoellaah - pdf, 366 kb)

The Trinity Is Not A Biblical Belief (Engels)

Waar zijn de christenen van de liefde en godsvrees (door sheikh ‘Abdoellaah ibn Menee', pdf 1,7 mb)

Before Nicea - The Early Folowers of Prophet Jesus (Engels, pdf 392 kb)

Een overeenkomstig woord (div. artikelen) "O christen! Aanbid alleen God de Vader!"

De Bijbel als getuige (door Aboe Yoesoef 'Abdoellaah)

De Heilige Geest

Paulus over de Bijbel: is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God?

Jezus in Islaam (door Ahmed Deedat)

Wij geloven in Jesus (door Soliman H. Al-But'he)

Stierf Jezus aan het kruis? (door Ahmed Deedat - pdf 229 kb)

Is de Bijbel God's Woord? (door Ahmed Deedat)

Mohammed in de Bijbel (door Ahmed Deedat)

De neerdaling van Jezus (door sheikh ‘Omar al-Ashqar)

De vragen die niemand wil beantwoorden

Als Jezus God was!

Het bekeringsverhaal van ‘Abdoel-Maalik LeBlanc

Het bekeringsverhaal van Yusuf Estes

The True Message of Jesus Christ (Dr. Bilal Philips - Engels, pdf 512 kb)
 
 

Bestel het boek "De Fakkel 2: Het gebroken kruis", uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via www.momtazah.net of www.islamazon.nl), voor uzelf of om het aan iemand anders cadeau te doen.

Dit boek is een uitnodiging tot de Islaam - overgave/onderwerping aan God - waar Jezus vrede zij met hem toe opriep: "...Onderwerp je dus aan God (= Islaam), maar bied weerstand aan de duivel (die oproept tot dwaling)..." (Jakobus 4:7.)

Jezus vrede zij met hem kwam niet om een nieuwe religie te verknodigen: "Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te implementeren (te bevestigen, uit te voeren)." (Matteüs 5:17-20.)  Maar o.a. Paulus kwam met enkele substantiële innovaties waardoor er een nieuwe religie ontstond: het Christendom.

Er moest dus nieuwe leiding komen om de mensen weer naar het rechte pad (dat leidt naar God en Zijn Paradijs) te leiden.  Allah de Verhevene zegt: "...En als Allah gewild had, had Hij jullie één gemeenschap (met dezelfde godsdienstige overtuiging) gemaakt, maar Hij deed dit niet om jullie te testen in wat Hij jullie gegeven heeft..." (Koran 5:48.)