Islaam & Christendom---Is de Bijbel God's Woord?

 

Is de Bijbel God's Woord?

Geschreven door: Ah'med Deedat ... Vertaald door: ĎAbdul-Jabbar vd Ven

 

1. Christenen geven toe

2. Het standpunt van de moslims

3. De vele Bijbelversies

4. Vijftigduizend fouten?
- Verwekt, niet gemaakt
- "Christelijke warkunde"
- De Hemelvaart
- Het ezelcircus
- Niet voor lang!

5. Vernietigende bekentenissen

6. Het boek heeft het nieuwe testament gekerstend
- Waarom "volgens"?
- Groothandelsplagiaat
- Plagiaat of literaire kidnap?
- Perverse maatstaven
- Niets minder dan 100%
- Geen letterlijke inspiratie

7. De vuurproef
- God of de duivel?
- Wie zijn de echte schrijvers?
- Drie of zeven?
- Tweeëntwintig of tweeënveertig?
- Acht of achttien?
- Cavalerie of infanterie?
- Praktisch huiswerk
- Opgehoopte tegenstrijdigheden

8. De objectiefste getuigenis
- Niet ver te zoeken
- De wraak van een vrouw
- De morele les
- Christelijk ouderlijke dilemma's
- Je kunt je niet voor eeuwig verstoppen
- Incest geëerd
- Ban het boek!
- Dochters verleiden hun vader

9. De stamboom van Jezus (vrede zij met hem)

10. Epiloog
- Vroege provocatie
- Moslims onder voortdurende aanval
- Aanval niet nieuw
- Hebben moslims het antwoord?
- Moslims uitgedaagd