Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Polygamie

 

Polygamie

Veel mensen hebben ook moeite met het feit dat de Islaam polygamie # toestaat en dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) meerdere vrouwen had. # Maar in de Bijbel lezen we dat enkele grote profeten ook meerdere vrouwen hadden! Is dat dan ook een reden om het Christendom de rug toe te keren, of meet men met twee maten? Zo had Abraham (vrede zij met hem) bijvoorbeeld een zoon van zijn vrouw Sara en ook van Hagar, de Egyptische slavin van Sara. En in Genesis 25:1 en 25:6 lezen we o.a.: “…En Abraham nam wederom een vrouw… en …maar de zonen van de bijvrouwen, die Abraham had…”

En in Genesis 29 en 30 lezen we o.a. dat de profeet Jakob (vrede zij met hem) ook meerder vrouwen had. En in Genesis 32:22 lezen we: “…Toen stond hij (Jakob) in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen…”

In 1 Koningen 11:3 lezen we over de profeet Salomo u o.a. het volgende: “…En hij (Salomo) heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen…”

Christenen beschuldigen de Islaam van alles en nog wat, terwijl zij niet kijken wat de Islaam werkelijk inhoudt en ook vergeten zij wat hun eigen geloofsleer en “Heilige Boek” voorschrijft. Terecht zegt Jezus (vrede zij met hem) o.a. in Lucas 6:41-42: “…Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar , verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen

 
Naar: Vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Een wereld van verschil