Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Onzedelijkheid in de Bijbel

 

Onzedelijkheid in de Bijbel

Er staan vele onzedelijke teksten in de Bijbel, het zogenaamde Heilige Boek van God. Daar ik als moslim moeite heb met dit soort onzedelijke teksten en het toeschrijven van deze woorden aan God als godslasterlijk beschouw, had ik zeer veel moeite om ze in dit boek op te nemen. Daar ik het een zeer belangrijk onderwerp vind, heb ik toch enkele teksten vermeld om u tenminste enkele voorbeelden te geven.

Als u het volgende stukje leest, zult u zich vast verbazen dat dit in de “heilige” Bijbel geschreven staat. Het is een gedeelte uit Ezechiël 23: “…De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Al toen ze jong waren, waren ze ontrouw, in Egypte. Daar werden hun borsten betast en lieten ze zich, terwijl ze nog maagd waren, in hun tepels knijpen. Daarna werden ze de mijne (???) #… …Maar Ohola was mij (???) ontrouw, ze hunkerde naar haar minnaars… …En ook haar overspel met de Egyptenaren zette ze weer voort. Die hadden immers in haar jeugd met haar geslapen, haar toen ze nog maagd was in haar tepels geknepen en haar als hoer gebruikt… …De Babyloniërs kwamen met haar de liefde bedrijven, en maakten haar onrein door haar als hoer te gebruiken. Zo werd ze onrein, en ze kreeg een afkeer van hen. Toen ze zich openlijk als een hoer gedroeg en zich naakt liet zien, kreeg ik (???) een afkeer van haar… …Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaar geschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten. Jij, Oholiba, verviel weer in de schanddaden van je jeugd, toen ze in Egypte in je tepels knepen omdat je jonge borsten had. Daarom – dit zegt God, de HEER…”

Met pijn en moeite heb ik deze woorden overgenomen en ik heb serieus overwogen om ze toch niet in dit boek te vermelden. Wat een walgelijkheid! En wat is de boodschap of het moraal van dit verhaal? Dat overspel verboden is? Dat kan toch ook met andere woorden verteld worden! Zou u uw kinderen deze tekst willen laten lezen?

Een test:

Een “leuke” test om uit te voeren is het volgende: schrijf bovenstaande Bijbeltekst op een briefje, zonder erbij te vermelden dat dit uit de Bijbel komt. Geef dit briefje maar eens aan een christen en vraag hem om het te lezen. Hij zal misschien boos op u worden of u misschien beginnen uit te schelden omdat u hem deze onzedelijke woorden laat lezen. Geef hem daarna dan de Bijbel en laat zien dat deze tekst een Bijbelse tekst is. U zult zijn blik vast nooit vergeten!

Ander voorbeelden zijn:

Hooglied 1:13: “…Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten…”

Hooglied 4:5 en Hooglied 7:3: “…Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen, die te midden van leliën weiden…”

Hooglied 7:7-8: “…Ja, uw ranke gestalte is als een palm, en uw borsten zijn als dadeltrossen. Ik zeide: Ik wil die palm beklimmen en zijn vruchtentrossen plukken. Mogen uw borsten als druiventrossen zijn…”

Hooglied 8:8: “…Wij hebben een zusje, borsten heeft ze nog niet. Wat doen we met ons zusje als de mensen over haar gaan spreken?...”

Hooglied 8:10: “…Ik was een muur en mijn borsten waren als torens…”

U zult nog meer onzedelijke teksten tegen komen in “de Heilige Bijbel”, maar daar zult u zelf naar op zoek moeten gaan.

 
Naar: Verzen over Jezus
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Doodstraf in de Bijbel