Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Homoseksualiteit in de Bijbel

 

Homoseksualiteit in de Bijbel

Een andere beschuldiging die men vaak richt aan het adres van de Islaam, is dat de Islaam aanzet tot haat tegenover homoseksuelen. Maar hoe gaat het Christendom dan om met homoseksualiteit en wat zegt de Bijbel hierover? We lezen o.a. in het Oude Testament, in Leviticus 18:22-23: En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het

Leviticus 20:13: Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, -beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen

Sommige fanatieke christenen zullen nu opspringen en zeggen dat deze vertaling een slechte vertaling is. Oké, ik als moslim ga dan verder kijken en ik pak een andere vertaling, en ik lees: Leviticus 20:13: De straf op homoseksuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht

Hè, alweer een slechte vertaling! Misschien moeten we maar weer eens een nieuwe vertaling gaan schrijven. En dat hebben ze inderdaad ook gedaan, en daar lezen we in Leviticus 20:13: Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten

Maar de christen geeft niet op en zal misschien zeggen: O, staat dit in het Oude Testament? Nee, maar dat geldt niet voor ons, dat is voor de joden. # Oké, ook hier geef ik hem het voordeel van de twijfel en zet mijn zoektocht verder. Ik lees dan in het Nieuwe Testament, waar zij wel in geloven, in Romeinen 1:26-27 + 32: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen (er worden nu enkele andere verwerpelijkheden genoemd) hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen

Bovendien lezen we in Matteüs 5:17-20, dat Jezus (vrede zij met hem) het volgende zegt (en we hebben dit vers al vaker herhaald): Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet

Mijn vraag aan u, wie wilt u volgen, Jezus (vrede zij met hem) of Paulus? Het is gewoon een feit dat alle goddelijk geopenbaarde religies homoseksualiteit verbieden. Maar de mens onderwerpt zich aan de duivel en geeft zich over aan zijn begeerten en is opstandig tegenover God.

Volgens de Bijbel (en ook volgens de Islaam) is er zelfs een hele gemeenschap verwoest vanwege deze zonde. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in Genesis 19: De verwoesting van Sodom.

 
Naar: Doodstraf in de Bijbel
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel