Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Doodstraf in de Bijbel

 

Doodstraf in de Bijbel

De Islaam wordt vaak bestempeld als barbaarse en gewelddadige religie, omdat het de doodstraf en lijfstraffen kent, waar bijvoorbeeld mensen worden gestenigd als zij overspel plegen. Elke christen die deze mening deelt, kent zijn eigen religie niet goed, want volgens de Bijbel verdient men voor verschillende misdaden de doodstraf of lijfstraffen, misschien nog wel in meer gevallen dan de Islaam.

Deuteronomium 22:20-24: Maar indien deze beschuldiging waar is en de maagdelijkheid bij het meisje niet gevonden is (hoe gaan ze dit onderzoeken?), dan zal men het meisje voor de ingang van het huis van haar vader brengen, en de mannen van haar stad zullen haar stenigen, zodat zij sterft en Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen en Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven en en hen stenigen, zodat zij sterven

In Exodus 21 en 22 worden enkele redenen om de doodstraf en lijfstraffen toe te passen genoemd, namelijk (we noemen nu alleen de doodstraf):

Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden Wie zijn vader of moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood veroordeeld worden Wie zijn vader of moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden Wanneer een rund een man of vrouw stoot, zodat deze sterft, dan zal het rund zeker gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden, maar de eigenaar van het rund zal vrijuit gaan. Indien echter dat rund reeds vroeger stotig was en zijn eigenaar gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en het doodt een man of vrouw, dan zal het rund gestenigd worden, maar ook de eigenaar zal ter dood gebracht worden Alwie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luidde tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden (wie is Ik???), zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen

En ook in Leviticus 20 staan verschillende misdaden/zonden vermeld waar men de doodstraf voor verdient, namelijk: En een man die echtbreuk (overspel) pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot beiden zullen zeker ter dood gebracht worden Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter beiden zullen zeker ter dood gebracht worden Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt bloedschande is het met vuur zal men hem en haar verbranden Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, neemt en haar schaamte ziet en zij ziet zijn schaamte een schande is het en zij zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid Een man die bij een vloeiende vrouw ligt en haar schaamte ontbloot haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot; beiden zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hun

Dit is zelfs nog extremer dan de Islaam! En we kunnen het maar niet vaak genoeg herhalen, dit zijn wetten waar Jezus u over gezegd heeft: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet (Matteüs 5:17-20)

Waar volgens de Bijbel ook de doodstraf op staat, is homoseksualiteit.

 
Naar: Onzedelijkheid in de Bijbel
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Homoseksualiteit in de Bijbel