Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige

De Bijbel als getuige

Door: Aboe Yoesoef

Hoofdstukken

1. Voorwoord

2. De Bijbel: God's Woord of goddelijk geïnspireerd?

3. Verschillen in berichtgeving

4. De drie-eenheid

5. Stierf Jezus (vrede zij met hem) voor onze zonden?

6. Vreemde en godslasterlijke verzen

7. Christendom of Paulusdom?

8. Verzen over Jezus (vrede zij met hem)

 

9. Onzedelijkheid in de Bijbel

10. Doodstraf in de Bijbel

11. Homoseksualiteit in de Bijbel

12. Vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel

13. Polygamie

14. Een wereld van verschil

15. Conclusie

16. Tot slot