Wat heeft Wilders nu bewezen?

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Amma ba'd (voorts):

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “…en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen…” [Soerat al-H'oedjoeraat (49), aayah 13.] Dit is gericht tot de volledige mensheid en niet alleen tot de moslimgemeenschap, hoewel het vanzelfsprekend is dat deze twee in een geperfectioneerde wereld synoniemen zouden zijn. De mensheid stamt af van slechts één paar ouders. Hun stammen, rassen en volken zijn handige labels waardoor men bepaalde verschillende eigenschappen kan weten.

Waarlijk, mensen van het ene land zijn anders dan de mensen van een ander volk. Sommige eigenschappen van de een zijn beter dan die van de ander, maar het omgekeerde is ook zeker waar. En als men dan de Islaam niet volgt – wat zorgt voor correctie van de minder goede eigenschappen – kan dit zorgen voor wrijvingen tussen de verschillende volken of stammen. Maar deze verschillen willen niet zeggen dat de een beter is dan de ander.

Wilders maakte een zeer beledigende en provocerende film over een volk door daden van individuen van dat volk te gebruiken en te generaliseren. Maar men kan ook zo'n film maken over Nederlanders. Toon alle ouders die hun kinderen vermoorden en vervolgens zelfmoord plegen, laat getallen zien betreffende doden door alcoholgebruik, gebruik het nieuwsbericht dat een jongen zijn vriendin in brand stak, laat Irakese kinderen met geamputeerde ledematen zien en de aanwezigheid van Nederlandse soldaten in Irak, kinderen (jongens en meisjes) die worden verkracht en in bossen worden gedumpt, etc. etc., even schudden en generaliseren, en je hebt een hele akelige film over “Nederlanders”.

Mensen zoals Wilders willen zich uitleven in het moeras van kwaadaardige bevliegingen en begeerten, en zij hebben gekregen wat zij willen! Deze schaamteloosheid is niets vreemd van hun zijde, het kan eerder verwacht worden van hen. Haat en wrok zijn geen positieve/opbouwende bijdragen aan het werk van deze wereld, maar het tegenovergestelde.

Wij moslims weten en zijn beter. Wij hebben de Qor-aan en wij hebben de hoogste normen en waarden: “O jullie die geloven! Laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen…” [Soerat al-H'oedjoeraat (49), aayah 11.]

O Islaam! Wat roep jij ons op tot hoge waarden en normen, en wat schenk jij ons rust en zekerheid: “…En schandaliseer elkaar niet, en beledig elkaar niet met bijnamen…” [Soerat al-H'oedjoeraat (49), aayah 11.]

Wilders wijst keer op keer op het 'mogelijke gevaar' van de volgens hem 'islamisering van Nederland'. Nou vraag ik mij af, zijn dat niet ‘democratisch verworven rechten' van moslims? Ze zijn voor democratie en voor vrijheid van meningsuiting, maar als het even niet hun straatje past dan moeten boeken verboden worden en wetten aangepast. “Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd, zodat zij harten hebben waarmee zij begrijpen en oren om mee te horen? Waarlijk, de ogen zijn niet blind, maar de harten in hun binnenste zijn blind.” [Soerat al-H'adj (22), aayah 46.]

Veel mensen in het Westen zijn racisten geworden (zij voelen zichzelf beter dan anderen) en wij moslims dienen ons daarop te concentreren. Als je aan een christen vraagt wat de eerste zonde ooit is, dan zal hij antwoorden dat dat het eten van de appel is door Adam. Maar dat klopt niet! In de Islaam is er nog een zonde vóór de zonde van het eten van de verboden boom. De eerste zonde ooit was dat Iblies (de duivel) weigerde te knielen (uit respect) voor Adam. Toen Allah hem vroeg waarom hij dit weigerde, zei hij: “…Ik ben beter dan hem (Adam); U heeft mij uit vuur geschapen terwijl U hem uit aarde hebt geschapen.” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 12.] De eerste zonde ooit was dus racisme, je beter voelen dan een ander. Wij moslims dienen ons hier dan ook op te concentreren en de niet-moslims laten zien dat Islaam racisme veroordeelt, bestrijd en beëindigd. Wit is niet beter dan zwart, mannen zijn niet beter dan vrouwen, westerlingen zijn niet beter dan oosterlingen: “…Waarlijk, de meest eerzame van jullie bij Allah is die (gelovige) die (Allah) het meeste vreest…” [Soerat al-H'oedjoeraat (49), aayah 13.]

Dat veel mensen haatgevoelens hebben tegenover Islaam en moslims is op zich nog niet zo vreemd. Niemand heeft hen de Islaam uitgelegd. Zij weten niet beter. Zij denken dat ze leven in een land van vrijheden, maar eigenlijk zijn hun vrijheden zeer beperkt: brood-water-spelen. Veel mensen zijn van 's ochtends tot 's avonds bezig met geld verdienen. Zonder geld lijdt men al gauw aan een minderwaardigheidscomplex in deze prestatiegerichte seculiere maatschappij waar vele mensen bezig zijn met het denken over wat anderen wel of niet over hen denken. Na het werk even een magnetronmaaltijd warm maken waarna velen voor de tv belanden. Daar zien zij programma's die de Islaam niet echt positief in het nieuws brengen, tevens ook niet objectief. Zelfs politici die hun verantwoordelijkheden niet kennen of niet willen dragen en begeerten belangrijker vinden, schoppen tegen de Islaam en moslims. Velen nemen dit voor zoete koek aan. Ze zijn allemaal ‘junkies', en kun je dan de ‘dealer' kwalijk nemen dat die dealt? Ik snap best dat als je alleen maar naar moslims kijkt, en dan ook nog slechts selectief, dat je dan niet zo'n positief beeld hebt van de Islaam. Waarom de Islaam niet onbevooroordeeld bestuderen, zodat je wat wijzer wordt en weet waar je over praat? Bijvoorbeeld, voetballen is misschien best een mooie sport, maar je kunt dit niet zien als je alleen maar naar overtredingen kijkt en niet weet wat de spelregels zijn!

Wij moslims dienen ons dan ook in te spannen om de ware boodschap van Islaam kenbaar te maken aan hen en het goede voorbeeld te tonen door ons goed te gedragen. Werkelijk, leven onder de niet-moslims is een enorme verantwoordelijkheid. Een goed gedrag is misschien wel de beste da'wah die er is. Mensen zijn snel geneigd om te generaliseren, dus zorg ervoor dat jij een goed voorbeeld bent: wees aardig, kom op tijd, kom je afspraken na, lieg niet, zie er verzorgd uit, streef naar perfectie in alles wat je doet, doe je werk goed, etc. etc. En dit zijn geen extra vrijwillige dingen, dit zijn allemaal zaken die de Islaam van ons eist! Een broeder zei eens: "Als alle moslims zich zouden gedragen zoals de Islaam ons voorschrijft, dan zou niemand het durven om slecht te spreken over de Islaam, want iedereen zou dan weten dat dat een grove leugen is.” Sheikh Salmaan al-‘Awdah zei: "Helaas roepen veel moslims mensen op tot de Islaam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid."

Soms wordt er gezegd dat moslims medeschuldig zijn aan de huidige situatie. Dat klopt gedeeltelijk. Wij moslims zeggen wel dat wij in het licht zijn en de niet-moslims in het duister, maar de niet-moslims zijn wakker in het duister en wij moslims slapen in het licht. We dienen onszelf te onderwijzen en da'wah te verrichten: da'wah, da'wah en nog eens da'wah.

Beste broeders en zusters! Neem niet het recht in eigen handen maar volg de Qor-aan en volg de Soennah van degene van wie je beweert te houden. Wij dienen ons vast te houden aan de Soennah, en de leiding van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) in alle dingen volgen, en hierin geduldig zijn. “…Maar als jullie geduldig blijven en (Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen…” [Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 120.]

En tot Allah keren wij terug.

het uwkeuze.net team