H'adieth van de Maand---April 2010

 
H'adieth van de Maand - April 2010
 

Beste broeders en zusters:

De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die één van zijn broeders iets verschuldigd is, of het nu geld of eer is, laat hem dit vandaag teruggeven, voordat het van hem genomen zal worden op een Dag wanneer er geen dinar of een dirham (geld, goederen) zal zijn. Dientengevolge zal, als hij goede daden heeft, er op die Dag wat van genomen worden, wat evenredig is aan het verschuldigde; en als hij er geen heeft, dan zal er van de zonden van de persoon die hij iets verschuldigd was genomen worden en het zal op hem gegooid worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die en die beledigd heeft, die en die belasterd heeft, de eigendommen van die en die verbruikt heeft, het bloed van die en die heeft doen vloeien en die en die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h'asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h'asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun slechte daden (sayyie-aat) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Laat iedereen goed nadenken en zien of hij/zij iemand iets verschuldigd is! Laat iedereen berouw tonen en andermans rechten onmiddellijk teruggeven in dit leven, vóór het leven na de dood. Herinner ook anderen als zij vergeten zijn iets aan je terug te geven, zodat deze persoon in het Hiernamaals niet behoort tot de moeflis. Door dit te doen ben je een ware broeder/zuster en een ware vriend/vriendin!

Wij, van www.uwkeuze.net, verzoeken elke welwillende vriend/vriendin en broeder/zuster in de Naam van Allah om zijn/haar eis niet uit te stellen tot de Dag der Opstanding, en vergeef elkaar indien het niet mogelijk is om je recht terug te krijgen.

Anas ibn Maalik zei: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Niemand van jullie zal geloof hebben totdat hij voor zijn (moslim) broeder wenst wat hij voor zichzelf wil.'” (Sah'ieh' al-Boekhaarie h'adieth.)