Artikelen---Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

 

Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

 

Door Sheikh Moh'ammed Saalih' Al-Moenadjid

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

De Islaam blijft succesvol in deze ontwikkelde wereld, en elders, omdat waar de Islaam naar oproept in overeenstemming is met de Fitrah of natuurlijke neiging van de mens, en het bepleit de beste van de menselijke waarden, zoals tolerantie, liefde, genade, eerlijkheid en oprechtheid.

De Islaam onderwijst de mensen en verheft hen naar een rechtschapen gedrag, goede manieren en deugdzaamheid. Waar het naar oproept is onderscheiden van andere ideologieën door het realisme, de balans en gematigdheid. De Islaam besteed zowel aandacht aan de ziel als aan het lichaam. Noch onderdrukt het de lichamelijke begeerten, noch staat het buitensporigheid betreft de lichamelijke begeerten toe; het maakt onderscheid tussen de natuurlijke neiging om van de geneugten van deze wereld te genieten en de verboden begeerten die tot de categorie van verdorvenheid en perversiteit horen met al hun nadelige gevolgen.

Mensen omarmen de Islaam omdat zij veiligheid, comfort en rust er in vinden, zij zien een geneesmiddel voor hun problemen, en door de Islaam zijn zij in staat om van hun gevoelens van verwarring, bezorgdheid en verlies af te komen.

Islaam is de religie van de Fitrah, de natuurlijke aanleg of model zoals Allah de Verhevene de mensheid heeft geschapen. Om deze reden omarmen mensen met een gezond verstand en een oprechte neiging de Islaam, zoals Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zijn met hem) zei: “Er is geen kind dat niet wordt geboren in een toestand van Fitrah (d.w.z. Islaam), vervolgens veranderen zijn ouders hem in een jood, een christen of een magiër (zoroastrist, vuuraanbidder), net zoals dieren hele dieren voortbrengen (d.w.z. de dieren worden perfect geboren zonder dat zij enig deel van hun lichaam missen). Vinden jullie één van hen geboren met hun oren er afgesneden?” Vervolgens reciteerde Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn): “…de natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst…” (Soerat Ar-Roem (30), aayah 30) (Overgeleverd door Al-Boekhaarie, 1359).

Wat hier bedoeld wordt is dat Allah de Verhevene de mensheid geschapen heeft met de mogelijkheid om de waarheid te leren, de Tawh'ied (het pure monotheïsme) te accepteren en om zich over te geven aan Allah. Hun natuurlijke aanleg is om de Islaam te leren en om er van te houden, maar een slechte opvoeding en slecht onderwijs, een kaafir (ongelovige) omgeving, hun eigen lusten en begeerten en de duivels onder de djinn (geesten) laten hem zich van de waarheid afkeren.

De mensheid is voornamelijk geneigd tot Tawh'ied (het pure monotheïsme), zoals de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verhaalde dat zijn Heer (Allah) zei: “Ik schiep al Mijn dienaren als h'oenafa (pure monotheïsten), maar de duivels laten hen zich afkeren van hun religie.” (Overgeleverd door Moeslim)

Daarom wordt iemand die moslim wordt nadat hij een ongelovige was, beschreven als iemand die “terugkeert” naar Islaam, omdat dit correcter is dan te zeggen dat hij “bekeerd” is. Als de Islaam een land binnenkomt waar geen nationalisme, grote erfenis betreft gedachtegoed, of djaahiliyah (onwetendheid) is, dan verspreid de Islaam snel vanwege zijn kracht en de weinige obstakels. Je kunt ook zien dat Islaam geschikt is voor alle mensen, opgeleid en niet opgeleid, man en vrouw, oud en jong; iedereen vindt wat hij wil en nodig heeft. Degenen die in ontwikkelde landen moslim worden, realiseren zich wat de beschaving en wetten in hun land, welke op basis van lusten en begeerten verzonnen zijn, met hen gedaan heeft, en zij realiseren de mate van de ellende waarin de mensen van ontwikkelde landen leven. Zij zien hoe wijd verspreid psychologische ziekten, zenuwinzinkingen, krankzinnigheid, minderwaardigheidscomplexen, midlifecrisis en zelfmoord zijn, ondanks de technologische ontwikkelingen en groot aantal ontdekkingen en moderne systemen die hun leven juist aangenaam zouden moeten maken. Dit is allemaal om de eenvoudige reden dat dit alles te maken heeft met het lichamelijke en de buitenkant, maar het verwaarloost het inwendige en faalt om het hart en de ziel te voeden en te verzorgen. Allah de Verhevene zegt: “Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzaam zijn.” (Soerat Ar-Roem (30), aayah 7)

De Islaam zal doorgaan met het hebben van succes, met de toestemming van Allah, zo lang degenen die werken voor Zijn zaak oprecht zijn en Zijn volgelingen zich er aan blijven vasthouden, er in blijven geloven en Zijn wetten toepassen. Het feit dat er mensen zijn die niet toegewijd zijn of tekort schieten, zal het succes van de Islaam niet in de weg staan, met de toestemming van Allah, en niets kan de schoonheid van de Islaam vervormen. Zijn licht zal niet verminderen doordat sommige mensen het verlaten of falen zich er aan vast te houden. Wat de Islaam aan de mensheid gegeven heeft betreft vooruitgang en beschaving (bestudeer de Islamitische geschiedenis), en het verheffen van hen uit de duisternis van onderdrukking en vijandelijkheid, is eer genoeg.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index