Artikelen---Voorwoord voor Slechts één Boodschap!
 
Voorwoord voor "Slechts één Boodschap!"

 

 

Naar het artikel: Slechts één Boodschap!

Salaam ‘Alaykoem wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoeh broeder of zuster in Islaam,

Allah de Verhevene heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (d.w.z. ware gelovigen in het Islamitische monotheïsme, ware volgelingen van de profeet Moh'ammed en zijn Soennah) zijn de beste der volken die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie oproepen tot al-ma'roef (het goede: d.w.z. het Islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam voorgeschreven heeft) en al-moenkar (het slechte, het verwerpelijke: d.w.z. polytheïsme, ongeloof en alles wat de Islaam verboden heeft) verbieden…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110]

We worden hier dus opgeroepen om da'wah te verrichten, om anderen uit te nodigen tot al-ma'roef en hen al-moenkar te verbieden.

Wij van www.uwkeuze.net hebben dit artikel, “Slechts één Boodschap”, op onze website geplaatst zodat Allah de Verhevene ons op de Dag der Opstanding niet zal beschuldigen dat we de waarheid hebben verborgen. Wij zijn niet uit op het welbehagen, lofprijzing of goedkeuring van een persoon, maar we zijn enkel uit op het welbehagen van Allah.

Een andere reden is om onze moslimbroeders en zusters te helpen bij het verrichten van da'wah, zodat zij deze verplichting tegenover Allah de Verhevene gemakkelijk na kunnen komen.

Zend dit artikel door naar anderen, voornamelijk christenen, om hen tot de Islaam uit te nodigen. Kopieer dit artikel en leg het neer in de bibliotheek, of geef het aan vrienden, collega's, buren etc. (Dit artikel als Word-bestand downloaden)

Moge Allah Ta'ala ons leiden op Zijn Weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen oprecht en alleen voor Hem.

Wa ‘Alaykoem Salaam wa Rah'matoellaahie wa Barakaatoeh,

Het uwkeuze.net team

Naar het artikel: Slechts één Boodschap!