Artikelen---Tabel: de 99 Schone Namen van Allah

 

Tabel: de 99 Schone Namen van Allah

 

Naar artikel: De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed

“Allah, er is geen god dan Hij, de Schone Namen (Asmaa-e oel-H'oesnaa) behoren Hem toe.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 8.]

“Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan Hem behoren de Schone Namen…” [Soerat al-H'ashr (59), aayah 24.]

Het is niet mogelijk om de Namen en Eigenschappen van Allah perfect te vertalen vanuit hun origninele Arabisch naar het Nederlands. Maar hieronder treft u enkele verklaringen die redelijk dichtbij komen.

al-Asmaa-e oel-H'oesnaa

de 99 Schone Namen van Allah


1. Allaah
(God in al Zijn Majesteit)


2. ar-Rah'maan
(de Meest Barmhartige)
[over al Zijn schepsels]

3. ar-Rah'iem
(de Meest Genadevolle)
[over Zijn dienaren]

4. al-Maalik
(de Absolute Heerser)

5. al-Qoeddoes
(de Heilige)

6. as-Salaam
(de Bron van Vrede)

7. al-Moe-emin
(de Beschermer van Geloof)

8. al-Moehaymin
(de Beschermer & Beheerder)

9. al-'Aziez
(de Machtige)

10. al-Djabbaar
(de Onweerstaanbare)

11. al-Moetakabbir
(de Majestueuze)

12. al-Khaaliq
(de Schepper)

13. al-Baarie-e
(de Schepper met het
vermogen om al het
bestaande van de ene
toestand naar de andere
te veranderen)

14. al-Moesawwir
(de Vormgever)

15. al-Ghaffaar
(de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer)

16. al-Qahhaar
(de Onderwerper)

17. al-Wahhaab
(de Gever)

18. ar-Razzaaq
(de Schenker van onderhoud)

19. al-Fataah'
(de Opener)

 

 

20. al-'Aalim
(de Alwetende)


21. al-Qaabidh
(de Samentrekker)

22. al-Baasit
(de Verruimer)

23. al-Khaafidh
(de Vernederaar)

24. ar-Raafi'a
(de Verheffer)

25. al-Moe'izz
(de Schenker van Eer)

26. al-Moezill
(de Onteerder)

27. as-Samie'a
(de Alhorende)

28. al-Basier
(de Alziende)

29. al-H'akem
(de Rechter)

30. al-'Adl
(de Rechtvaardige)

31. al-Latief
(de Subtiele)

32. al-Khabier
(de Bewuste)

33. al-H'aliem
(de Verdraagzame)

34. al-'Adhziem
(de Grote)

35. al-Ghafoer
(de Meest Vergevingsgezinde)

36. ash-Shakoer
(de Dank Aanvarende)

37. al-'Aliy
(de Allerhoogste)

38. al-Kabier
(de Bezitter van Grootheid)

39. al-H'aafidhz
(de Beschermer)

40. al-Moeqiet
(de Onderhouder)

41. al-H'aasieb
(de Opsteller van de Rekening)

42. al-Djaliel
(de Sublieme)

43. al-Kariem
(de Edelmoedige)

44. ar-Raqieb
(de Waakzame)

45. al-Moedjieb
(de Verhoorder)

46. al-Waasi'a
(de Alomvattende)

47. al-H'akiem
(de Wijze)

48. al-Wadoed
(de Liefhebbende)

49. al-Madjied
(de Luisterrijke)

50. al-Baa'ith
(de Opwekker van de doden)

51. ash-Shahied
(de Getuige)

52. al-H'aqq
(de Waarheid)

53. al-Wakiel
(de Gevolmachtigde)

54. al-Qawwiy
(de Sterke)

55. al-Matien
(de Standvastige)

56. al-Waliy
(de Beschermende Vriend)

57. al-H'amied
(de Prijzenswaardige)

58. al-Moeh'sie
(de Optekenaar)

59. al-Moebdi'a
(de Voortbrenger)

 

 

60. al-Moe'ied
(de Hersteller)


61. al-Moeh'yie
(de Levengevende)

62. al-Moemmiet
(de Levenontnemer)

 

 

63. al-H'ayy
(de Eeuwiglevende)


64. al-Qayyoem
(de Zelfbestaande)

65. al-Waadjid
(de Vinder)

66. al-Maadjid
(de Nobele)

67. al-Waah'id
(de Unieke)

68. as-Samad
(de Onafhankelijke)

69. al-Qaadir
(de Machtige)

70. al-Moeqtadir
(de Meest Machtige)

71. al-Moeqaddim
(Degene Die Bevordert)

72. al-Moe'akhkhir
(de Vertrager)

73. al-Awwal
(de Eerste)

74. al-Aakhir
(de Laatste)

 

 

75. adhz-Dhzaahir
(de Openlijke)


76. al-Baatin
(de Verborgene)

77. al-Waaliy
(de Legeerder)

78. al-Moeta'aalie
(de Meest Verhevene)

79. al-Barr
(de Bron van Alle Goedheid)

80. at-Tawwaab
(de Berouwaanvaardende)

81. al-Moentaqim
(de Vergelder)

82. al-'Afoew
(de Schenker van Vergiffenis)

83. ar-Ra-oef
(de Milde)

84. Maalikoe-l-Moelk
(de Bezitter van Soevereiniteit)

 

 

85. Dzoe al-Djalaalie wa 'l-Ikraam
(de Heer van Glorie en Eer)


86. al-Moeqsit
(de Billijke)

87. al-Djaami'a
(de Verzamelaar)

88. al-Ghaniy
(de Zelftoerijkende)

89. al-Moeghnie
(de Verrijker)

90. al-Maani'ah
(de Verhinderaar)

 

 

91. adh-Dhaar
(de Brenger van Nood)


92. an-Naafi'a
(de Begunstiger)

93. an-Noer
(het Licht)

94. al-Haadie
(de Gids)

 

 

95. al-Badie'a
(de Blijvende)


96. al-Baaqie
(Eeuwige)

97. al-Waarith
(de Erfgenaam)

98. ar-Rashied
(de Gids naar het Juiste Pad)

99. as-Saboer
(de Geduldige)
 

Alle lof is voor Allah, de Heer der Werelden

Naar artikel: De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed

naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index