Artikelen---Stop Terrorisme!

 

Stop Terrorisme!

 

Van moslims wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie'ah (Allah's wetgeving) en omwille van Allah de Verhevene, en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, gebaseerd op persoonlijke haat enzovoort. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie'ah. En daarmee geven zij een verkeerd signaal af en een onjuist beeld van de Islaam, waardoor niet-moslims juist van de Islaam weggejaagd worden in plaats van uitgenodigd.

Voormalig popzanger Cat Stevens, nu bekend als Yusuf Islaam, merkte op: “Het is incorrect om de Islaam te beoordelen in het licht van het gedrag van sommige afgeweken moslims die altijd in de media getoond worden. Het is als het beoordelen dat een auto slecht is als de bestuurder dronken is en de auto tegen een muur rijdt.”

Aan ons dus de taak om het onjuiste denkbeeld over de Islaam, wat algemeen heersend is, weg te nemen.

 

We dienen er ook voor te waken dat we extremisme niet beantwoorden met een andere vorm van extremisme door de extremisten de algemene interreligieuze sfeer te laten bepalen en aldus de koers van gebeurtenissen. In plaats van het voorzien van een realistische presentatie van de uitdagingen die we heden ten dagen onder ogen zien en hun mogelijke vreedzame oplossingen, misbruiken degenen (zoals Geert Wilders en soortgenoten) - die extremisme beantwoorden met extremisme - de situatie voor het bevorderen van hun eigen verborgen twistzieke agenda en vooringenomenheid. Hierdoor werken zij niet alleen tegen de moslims en de Islaam, maar zeker ook tegen de gehele mensheid.

Wij van www.uwkeuze.net vinden het onze plicht enkele artikelen te presenteren die het incorrecte beeld over de Islaam als intolerante en gewelddadige religie zullen corrigeren, want het tegendeel is juist waar: de Islaam is een tolerante, vreedzame en beschaafde religie. Velen die de Islaam onbevooroordeeld onderzochten, hebben dit reeds ontdekt en de Islaam als hun manier van leven gekozen. Zelfs in het nieuws wordt dit toegegeven, weliswaar en helaas niet echt opvallend, maar het is een begin:

Salafisten vreedzamer dan gedacht

Salafistische organisaties, moskeeën en predikers in ons land roepen niet op tot geweld, maar keuren dat af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het salafisme is een zeer conservatieve stroming in de islam. De onderzoekers hebben tien maanden veldwerk gedaan in de salafistische gemeenschap en een enquête gehouden onder 1100 moslims. De onderzoekers zeggen dat het salafisme een gewone orthodoxe beweging is, waarvan de aanhangers een eenzijdig wereldbeeld hebben, maar de groepering zou geen bedreiging vormen. (© ANP)

Lees onderstaande artikelen en oordeel zelf:

- Religieuze tolerantie in de Islaam
- Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj - een oud debat, maar wijze lessen
- Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen
- De betekenis van ‘terrorisme' en ‘extremisme'
- Djihaad Uitgelegd
- Islamfobie
- De vergeten islamitische beschaving!
- De Ku Klux Klan: christelijke extremisten
- The Evils Of Terrorism - sheikh Mohammed ibn 'Abdul-Wahhaab al-'Aqeel (English, pdf, 327 kb)
- Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?
- Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
- Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?
- Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

 

Weet dat de Islaam niet altijd in overeenstemming is met onze begeerten, maar nemen we onze begeerten dan als een god!? Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): "Heb jij hem gezien die zijn eigen lusten (triviale begeerten) tot zijn god genomen heeft? En Allah (hem als zodanig) wetende, liet hem dwalen, en verzegelde zijn oren en zijn hart, en plaatste een bedekking over zijn ogen (waardoor hij onontvankelijk wordt voor de waarheid). Wie dan zal hem leiden na Allah (nadat Allah leiding heeft teruggenomen)? Laten jullie je dan niet vermanen?" [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.]

 
 
Bestudeer ook het boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims (al-ghoeloew fie dien fie h'ayaat al-moeslimien al-moe'aasirah), geschreven door dr. ‘Abdoe r-Rah'maan ibn Moe'alaa al-Loewayh'iq al-Moetayrie (Moh'ammed ibn Sa'oed Islamitische Universiteit), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via www.momtazah.net of www.islamazon.nl).