Artikelen---Polygamie in de Islaam
Polygamie in de Islaam

 

In de Islaam vind men wetgevende attentheid doordat er prioriteit gegeven wordt aan het algemene welzijn boven het individuele voordeel, en om een groter kwaad te voorkomen in plaats van een kleiner. (Al-Madkhal , p. 93-95.) Een goed voorbeeld van een dergelijk principe kan gevonden worden in de goedkeuring van de Islaam van de bijna universele praktijk van het polygame huwelijk. De Islaam beperkt het maximum aantal vrouwen voor een man tot vier en schetst de verantwoordelijkheden voor de betrokkenen. Hoewel het delen van een echtgenoot voor de meeste vrouwen misschien pijnlijk is, wordt de behoefte aan polygamie in de meeste samenlevingen aangetoond door de verloedering die ontstaat (b.v. prostitutie, overspel, groot aantal scheidingen etc.) - omdat polygamie officieel verboden is - terwijl de situatie het toestaan ervan vereist. Daarom, voor het algemene welzijn van zowel man als vrouw, erkent de Islaam beperkte polygynie (een man die meerdere vrouwen heeft) waardoor het prioriteit geeft aan het profijt van de gemeenschap boven die van de individuele vrouw.

In de Islaam wordt een polygaam huwelijk aangeraden mits men in staat is om de vrouwen goed en gelijkwaardig te behandelen. Het is overgeleverd dat Sa'ied ibn Djoebayr zei: "Ibn ‘Abbaas zei tegen mij: 'Ben je getrouwd?' Ik zei: 'Nee.'  Hij zei: 'Ga trouwen, want de besten van deze oemmah zijn degenen met de meeste vrouwen (mits hij deze vrouwen goed en gelijkwaardig behandelt).'” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (5069).] De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) praktiseerde polygynie, alsook de rechtgeleide khaliefen (moge Allah tevreden zijn met hen).

Tevens waarschuwt de Islaam voor het niet gelijkwaardig behandelen van de vrouwen. Aboe Daawoed leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Eenieder die twee (of meer) vrouwen heeft en (te veel) naar een van hen neigt, zal komen op de Dag der Opstanding met een van zijn zijden voortslepend.”

Zoals voor elke andere handeling geldt: men dient eerst kennis op te doen over die handeling voordat men het in praktijk brengt. De informatie over polygynie is verdeeld in 4 delen, zie hieronder over de onderwerpen van die delen:

 

Polygynie in Islaam deel 1

Het huwelijk

Polygynie, niet Polygamie

Vroeger...

Polygynie in de Islaam

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden

Liefde en huwelijk

Gelijke behandeling met betrekking tot tijd en rijkdom, niet liefde

Tijdsverdeling

Tijdsrechten van een nieuwe vrouw

Het opgeven van verdelingsrecht

Verblijfsrechten

Reisrechten

Bestedings- en kledingsrechten

Polygynie in Islaam deel 2

Waarom iemands tweede vrouw worden als je iemands eerste kan zijn?

Hoe zit zo een man werkelijk in elkaar dan?

Wat beweegt een vrouw ertoe om tweede vrouw te worden?

Waarom zou je als ongetrouwde vrouw openstaan voor polygynie?

Polygynie in Islaam deel 3

Polygynie: een vermomde zegen

De positie van de eerste vrouw

De beloning voor de eerste vrouw

Polygynie in Islaam deel 4

Een verhaal van een polygyne man: leven met de ‘ziekte'

 

In onze rubriek "Help Elkaar" staat onderstaande oproep:

Salaam 'alaykum wa rah'matullaah,

Ik, een 39-jarige Nederlandse broeder en woonachtig in Egypte, geïnspireerd door de Soennah van onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en o.a. de volgende ah'aadieth

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hen) verhaalde dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Degene die zorgt voor een weduwe of een behoeftig persoon is als een moedjaahid (strijder) die vecht omwille van Allah's Zaak, of zoals degene die de hele nacht bidt en de hele dag vast.” (Sah'ieh' al-Boekhaarie.)

Sahl ibn Sa'd (ra) verhaalde dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik en degene die zorgt voor een wees en hem in het onderhoud voorziet, zullen in het Paradijs zijn zoals dit,” en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger samen. (Sah'ieh' al-Boekhaarie.)

…wil een tweede vrouw trouwen (met goedkeuring van mijn vrouw) en ik zoek bij voorkeur een weduwe met 1 kind (niet ouder dan 10 jaar), of een gescheiden zuster met 1 kind (niet ouder dan 10 jaar) die geen contact meer hebben met hun ex/vader, of een zuster die gescheiden is omdat ze geen kinderen kan krijgen, of een zuster met een lichte lichamelijke handicap, of een (bekeerde) zuster die graag in een islamitische omgeving wil wonen en studeren... etc.

Ik zoek een zuster die hidjrah naar Egypte wil maken en het niet bezwaarlijk vindt om tweede vrouw te zijn. Reacties kunnen gestuurd worden naar helpelkaar@uwkeuze.net, zij zullen de berichten naar mij doorsturen, inshaa-e Allaah.

Wassalaamoe ‘alaykum wa rah'matullaah