Artikelen---Laylatoel Qadr

 

Laylatoel Qadr

 

Laylatoel Qadr is de nacht waarin de Qor-aan aan de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) werd geopenbaard. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Kijk uit naar Laylatoel Qadr in de oneven dagen van de laatste tien dagen van Ramadhaan.” (Overgeleverd door Boekhaarie en anderen). Laylatoel Qadr is een hele speciale nacht, in deze nacht kunnen wij de zegeningen krijgen voor bijv. het verrichten van het gebed in duizend maanden, in de Qor-aan staat: "Waarlijk, Wij zonden hem (de Qor-aan) neer in Laylatoel-Qadr (de Nacht van al-Qadr - de Verordening). # En wat laat jou weten wat Laylatoel-Qadr is? Laylatoel-Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en ar-roeh' (de geest: de engel Gabriël) daalden af in haar met toestemming van hun Heer met alle kwesties. (Die hele nacht) is er vrede tot aan de verschijning van de dageraad." [Soerat al-Qadr (97).]

# <<<Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) en anderen zeiden: “Allah zond de Qor-aan in één keer neer van het Bewaakte/Beschermde Boek (al-Lawh'oe l-Mah'foedhz) naar het Huis van Macht (Baytoel-‘Izzah), wat in de hemel van deze wereld is (d.w.z. de laagste hemel). Vervolgens kwam het in delen neer (d.m.v. de engel Gabriël) naar de boodschapper van Allah - Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) - volgens de incidenten die plaatsvonden (volgens de behoefte) gedurende een periode van 23 jaar.”>>>

Als we kijken naar hoeveel jaren duizend maanden zijn, dan zien we dat deze nacht gelijk zou kunnen staan aan goede daden, Qor-aan recitatie, gebeden en smeekbeden die we kunnen verrichten in 83 jaar! Dit alleen al geeft ons een idee over hoe belangrijk het is deze nacht te vullen met al het goede dat we kunnen doen inshaa-e Allaah. We zouden onszelf onrecht aandoen als we deze mogelijkheid voorbij laten gaan.

Laylatoe l-Qadr valt in een van de oneven nachten van de laatste tien nachten van de Ramadhaan. Omdat we niet precies weten welke nacht het is, is het aanbevolen om deze laatste tien nachten van de Ramadhaan te vullen met goede daden, gebeden en Qor-aan lezen etc.

Het uitkijken naar laylatoe l-qadr: de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Hij die uit oprechtheid van geloof gedurende laylatoe l-qadr vrijwillige gebeden onderhoudt in de hoop verdiensten te verkrijgen, zal voor zijn begane zonden vergeven worden.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.] De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) keek uit naar laylatoe l-qadr en beval zijn metgezellen om ernaar uit te kijken. Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) maakte zijn familie wakker in de nachten van de laatste 10 dagen hopend dat zij laylatoe l-qadr bereiken. In al-Moesnad lezen we, overgeleverd door ‘Oebaadah: “Degene die in de nacht daarvan gebeden verricht om het te bereiken en hij bereikt het, zijn begane zonden en zijn komende zonden worden vergeven.” An-Nasaa-ie heeft ongeveer hetzelfde overgeleverd.

Er is overgeleverd van sommigen van de metgezellen en degenen die na hen kwamen dat zij zich wasten en parfumeerden in de nachten van de laatste 10 dagen hopend op het bereiken van laylatoe l-qadr waarvan Allah de Verhevene de status en rang heeft verheven. O, degene die zijn hele leven heeft verspild in onzin, haal in wat aan je voorbijgegaan is in laylatoe l-qadr, het wordt gerekend tot het leven, de (goede) daden worden daarin beter geacht dan daden in duizend maanden. Degene die onthouden wordt van het goede in deze nacht is uitgesloten (van het goede).

Overgeleverd door ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat zij zei: “O boodschapper van Allah! Als ik laylatoe l-qadr meemaak, wat moet ik zeggen?” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Zeg: O Allah, U bent Vergevingsgezind en houdt ervan om te vergeven. Vergeef mij.” – “Allaahoema anta ‘afoewwoen toeh'iebboe l-‘afwa fa'foe ‘annie.” [Overgeleverd door Ah'mad en at-Tirmidzie, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.]

Tijdens Laylatoe l-Qadr worden de verordeningen overgeplaatst van al-Lawh'oe l-Mah'foedhz (het bewaarde/beschermde Boek in de zevende hemel) naar de schrijvers (onder de engelen) die de verordeningen van het (komende) jaar opschrijven, waaronder overlijden, geboorten, voorzieningen, en wat er gaat gebeuren tot aan het einde van dat jaar, zoals dat door Allah de Verhevene bepaald is. Dit is overgeleverd van Ibn ‘Oemar, Moedjaahid, Aboe Maalik, ad-Dahhak en anderen van de selef [voorgangers (de eerste drie generaties: dus de metgezellen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), hun volgelingen (de taabi'ien) en de leerlingen daarvan)].

O dienaar van Allah! Sluit deze gezegende maand af met de beste daden waar je toe in staat bent tijdens deze nachten. Laat deze onschatbare en onvervangbare tien nachten niet onbenut aan je voorbijgaan. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind van Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien nachten. Want Allâh zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allâh zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

 
naar boven Naar index