Artikelen---Je hebt je broeders vlees gegeten

 

Je hebt je broeders vlees gegeten

 

Met dank aan Projectgroep Moslims In Dialoog, djazaakoem Allaahoe khayran.

Vele broeders & zusters tonen grote vroomheid door geen geconserveerd vlees te eten. Zij zijn hier erg voorzichtig mee uit angst dat het misschien op een manier is geslacht die tegen de islamitische wetgeving ingaat. Dit is een prijzenswaardige inspanning, maar er zijn ook andere soorten vlees die zo subtiel zijn dat zelfs de vromen ze niet detecteren en de behoedzamen ze niet zien. De reden daarvan is dat het vlees dat zij willen vermijden zichtbaar en tastbaar is. Niets is verborgen voor diegenen die opletten, want diegene die het eet, zal etend gezien worden. Maar dit is niet het geval bij de andere, maar beide worden beschouwd als eten. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): “Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten.” (49:12) (Verwijzend naar menselijk vlees m.b.t. roddelen.)

En het is overgeleverd dat Ibn Mas'ud zei: “We waren met de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) toen een man opstond en weg ging. Meteen sprak er een man vernederend over hem. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei tegen hem: ‘Reinig de ruimte tussen je tanden.' Hij vroeg: ‘Waarom moet ik de ruimte tussen mijn tanden reinigen? Ik heb geen vlees gegeten.' Hij zei: ‘Je hebt je broeders vlees gegeten.' ” (Geclassificeerd als authentiek door al-Albaanie.)

Een moslim(a) moet beseffen welke schade roddelen en kwaadsprekerij aanricht, het is de oorzaak van vele ruzies en de verbreking van vriendschapsbanden. Het is een slechte zaak wanneer men vervalt in zulke grote zonden.

Eén van de dingen waar we ongetwijfeld veel angst voor zouden moeten hebben is onze tong!

Sufyaan b. ‘Abdullaah zei: "Ik zei: 'O boodschapper van Allaah! Vertel me iets waar ik mij aan kan houden.' Hij zei: ‘Zeg 'mijn Heer is Allaah' en blijf standvastig.' Ik zei: ‘O boodschapper van Allaah! Waar bent u het meest bang voor bij mij?' Daarop pakte hij zijn eigen tong en zei: ‘Dit.'" (Overgeleverd door Tirmidhi.)

Helaas geven vele broeders & zusters toe aan deze grote zonde, en er is geen groter bewijs daarvan dan de dagelijkse realiteit die we zien.

Je kunt je afvragen hoe het komt dat zelfs de rechtschapenen onder de moslims in deze grote zonde vervallen, ondanks het feit dat juist zij er ver van verwijderd zouden moeten zijn. We zullen enkele redenen vermelden waarom zij in deze grote zonde vervallen, welke zij delen met de rest van de mensen. Deze omvatten:

Boosheid en haat

Als je boos bent op iemand, zal je je bezig houden met praten over het feit dat de ander schuldig is en jou van alles heeft aangedaan. Op zich is dit niet onnatuurlijk, maar zeker in het geval van een relatie met een andere gelovige is dit een nadelig iets voor jezelf. Hoe kan die boosheid en (het roddelen daardoor) nu stoppen? Eerst een praktische oplossing. Als je boosheid en de neiging tot roddelen op voelt komen, ga dan wudhu (de kleine rituele wassing) nemen of als dit niet kan, doe dan wat water over je gezicht, dat koelt af. Als je staat, ga dan zitten en als je zit, ga dan liggen (je lichaam is dan in een heel ontspannen houding). Deze maatregelen zullen zeker indien ze vergezeld gaan met 3 x a'udhu-billaahi-minash-shaytaanir-radj-djim (ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen satan, de verworpene), een kalmerende werking hebben. (Lees ook het artikel Wordt niet boos!)

Je wilt je vrienden (met wie je roddelt of die roddelen) niet afvallen en de spelbreker zijn

Ga tegen het gedrag van je vrienden in. Is het niet belangrijker om Allaah (de Glorierijke en de Verhevene) te behagen dan je vrienden een plezier te doen?

Het afschudden van je eigen schuldgevoelens door over een ander te roddelen

Probeer je gevoel onder ogen te zien en verschuil je niet achter een ander, die er misschien wel mee te maken heeft maar geen schuld treft. Trotseer je eigen gevoel van trots en ga een gesprek aan in jezelf en met jezelf in plaats van over een ander. Als je Allaah's Hulp inroept middels oprechte smeekbeden, dan zal Allaah je zeker helpen.

Door je zelf op te poetsen, zet je een ander voor gek of maak je de ander voor dom/minder slim uit

Realiseer je dat Allaah geen onderscheid maakt tussen de mensen, alleen tussen gelovigen en ongelovigen. Aardse, wereldse status ten koste van een ander, zal jouw status in de wereld hierna negatief beïnvloeden. Als je hier een ander voor gek zet, zul je in het volgende leven voor alle schepselen voor gek gezet worden.

Minachting hebben voor een ander

Door een ander te minachten/minder te vinden dan jezelf, geef je jezelf een soort vrijbrief om over deze persoon te roddelen. Maar dat oordeel is niet aan jou. Wie weet staat de ander wel in hoger aanzien bij Allaah (de Geprezene) dan jij. Wees daarom zeer voorzichtig!

Jaloezie

Door afgunst en jaloezie kan je kwaad over een ander spreken. Jaloezie is een gemoedstoestand waardoor het leven op aarde wordt vergald (gal is zuurbrand). En dan te bedenken dat het enige resultaat voor je ook nog het Vuur/het branden in het Hellevuur zal zijn in het leven hierna. Het enige waar je jaloers op zou moeten zijn, is het grote geloof wat je bij een ander ziet en ervaart. (Lees ook het artikel Jaloezie en het boze oog.)

Begrip tonen/uitspreken voor een zonde/fout van een ander

Doe niet mee met insinuerende (zijdelings beschuldigende) opmerkingen en maak ze zelf ook niet.

Ledigheid/verveling/nieuwsgierigheid

Een bekend spreekwoord is: “Ledigheid is des duivels oor kussen.” (Het nietsdoen/luieren is de oorzaak van alle kwaad.) Als je niets om handen hebt, je verveelt, dan probeer je de tijd te vullen met “hengelen naar anderen”, “sensatie” rondom problemen van anderen". Vul je tijd zinnig in met religieuze studie zodat je o.a. een onderwerp van gesprek hebt met je vrienden, en de leegte in je wordt gevuld met goddelijk licht insha'Allaah.

Denk er maar eens aan: Je begeeft je onder oneindig veel mensen; familieleden, kennissen, vrienden, buren, broeders en zusters etc. die je met je tong veel schade kan toebrengen. Wees daarom op je hoede opdat je ze morgen samen met jou voor Allaah ziet staan, en je ze naarstig vergoeding ziet zoeken voor het zwartmaken van hun eer, waaraan jij ze hebt blootgesteld.

Lees ook vraag 27: Wanneer is er sprake over echt roddelen?

Roddelen is een uitgebreid onderwerp en we willen daarom iedereen ook verwijzen naar het maandblad “Wij Moslims” van Uitgeverij Momtazah [jaargang 6, editie 3 (maart 2007) t/m editie 9 (september 2007), waar een 7-delige serie over roddelen in heeft gestaan, onder de titel “Roddelen (al-Ghiebah), en de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap.”

Wij hebben begrepen van de broeders van Uitgeverij Momtazah dat deze serie ook als boek uitgegeven zal worden, inshaa-e Allaah. Zie de website van Uitgeverij Momtazah - www.momtazah.net - om te weten wanneer dit boek verkrijgbaar is.

 
naar boven Naar index