Artikelen---Interview met Geert

 

Interview met Geert

 

Wie wind zaait zal storm oogsten!

Geschreven door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah voor www.uwkeuze.net
(Dit is een fictief verhaal, maar gebaseerd op waargebeurde feiten.)

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en Allah's vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh'ammed, zijn familie, zijn metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts:

Aboe: Hoi Geert, dank je wel dat je deelneemt aan dit interview.

Geert: Ach, ik ben er eigenlijk op tegen, anders zou ik niet Geert zijn, maar ja, grom grom.

Aboe: In ieder geval, ik hoop dat je probeert die enorme oceaan van vooroordelen even te vergeten, je te wanen op een tropisch eilandje in die enorme oceaan en je best te doen om te luisteren wat ik te zeggen heb en er serieus en verstandig op te reageren. Is dat te veel gevraagd?

Geert: Kom maar op met die eerste vraag, dan kan ik eerder weer weg.

Aboe: Geert, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, wat wil je eigenlijk bereiken met jouw hoofddoekverbod? Die hele heisa doet me denken aan de joden die gewoonlijk naast de moslims in Medinah leefden. Zij haatten het feit dat Allah de Verhevene het bevel van de h'idjaab geopenbaard had en dat moslimvrouwen daarna bedekt waren. (Zie het artikel: De boodschap van de h'idjaab.) Zij probeerden corruptie te zaaien en de moslimvrouwen te ontsluieren, maar ze faalden hierin. Zij waren mensen die zich niet bekommerden om de eer van de moslimvrouw en die alleen bezig waren met het verzadigen van hun maag en geslachtsdelen.

Geert: Welnee! De moslimvrouw moet bevrijd worden. Er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die gedwongen worden een hoofddoek te dragen door hun brute mannen!

Aboe: Kom op Geert! We hadden een discussie op een hoger niveau verwacht. Natuurlijk zijn er genoeg vrouwen die tegen hun wil door hun mannen gedwongen worden een hoofddoek te dragen. Maar het omgekeerde is ook zeker waar: er zijn ook genoeg vrouwen die heel erg graag een hoofddoek of niqaab (gezichtssluier) willen dragen, maar dit niet mogen van hun mannen. Ga jij die vrouwen ook bevrijden? En heeft de westerse vrouw wel volledige vrijheid om te doen en laten wat zij willen? Nee, absoluut niet! (Zie o.a. het artikel: Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?) Ga jij al die vrouwen ook bevrijden?

Overigens is de gewoonte van het sluieren van vrouwen niet “bedacht” door de Islaam. Het sluieren van vrouwen kan teruggetraceerd worden tot de vroegste beschavingen. De Assyrische wetgeving in haar bloeitijd (zo rond de 7de eeuw v.C.), legde de bedekking op van getrouwde vrouwen en verbood het bedekken van slavinnen en vrouwen met een slechte reputatie (waaronder prostituees). (Zie Cambridge Ancient History, 111. 107.) Volgens rabbijn dr. Menachem M. Brayer (professor Bijbelse Literatuur aan de Yeshiva Universiteit), in zijn boek The Jewish Woman in Rabbinic Literature, was het de gewoonte van joodse vrouwen om zich in het openbaar te vertonen met hoofdbedekking die, soms, zelfs hun hele gezicht bedekte en maar één oog vrij liet. Hij citeert enkele bekende rabbijnen van vroeger, zeggend: “Het past de dochters van Israël niet om buiten te lopen met het hoofd onbedekt.” En: “Vervloekt is de man die het haar van zijn vrouw zichtbaar laat...een vrouw die haar haar laat zien wegens het mooi willen zijn, zorgt voor armoede.” In de christelijke traditie wordt door St. Paulus in het Nieuwe testament aangegeven: “...Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.) Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.” (1 Korintiërs 11:3-10.)

Maar het is moeilijk om helder te denken in deze door onzedelijkheid gedomineerde maatschappij. Wellicht kan het volgende verhaal wat helderheid verschaffen. Op een dag ging een moslimvrouw naar een marktplaats die behoorde tot de joden van Banoe Qaynoeqa'. Zij was een kuise en ingetogen vrouw. Zij bezocht een juwelier onder hen. De joden zagen haar en haatten het feit dat zij kuis en bedekt was. Zij wilden kunnen genieten van het kijken naar haar gezicht, haar aanranden of mishandelen, zoals zij deden voordat de Islaam de vrouw geëerd had. Ze wilden dat ze haar gezicht ontsluierde en haar h'idjaab afdeed, maar ze weigerde. De juwelier pakte het uiteinde van haar gewaad en verbond dit met het uiteinde van haar khimaar terwijl ze dit niet door had. Toen ze opstond, schoot haar gewaad omhoog, waardoor haar lichaamsdelen onbedekt raakten. De joden begonnen te lachen. De moslimvrouw begon te schreeuwen, wensend dat ze haar liever gedood hadden dan dat ze haar lichaam zou vertonen.

En Geert, zie jij het verschil? Zie jij de hoge normen en waarden van de Islaam en de diepe triestheid van een maatschappij die gebaseerd is op het bevredigen van begeerten?

Geert: Ja ja, blijf maar dromen.

Aboe: Geert, je maakte een zeer beledigende en provocerende film over een volk door daden van individuen van dat volk te gebruiken en te generaliseren. Maar men kan ook zo'n film maken over Nederlanders. Toon ouders die hun kinderen vermoorden en vervolgens zelfmoord plegen, laat getallen zien betreffende doden door alcoholgebruik, laat Irakese kinderen met geamputeerde ledematen zien en de aanwezigheid van Nederlandse soldaten in Irak, kinderen (jongens en meisjes) die worden verkracht en in bossen worden gedumpt, etc. etc., even schudden en generaliseren, en je hebt een hele akelige film over “Nederlanders”. Een filmpje over de PVV: een schreeuwende Wilders en een agressieve Brinkman, krijg je je zin niet, dan maar schreeuwen en slaan? Kort door de bocht hé? Doe dat dan ook niet met de Islaam! Hoe kijk jij zelf tegen jouw film Fitna aan?

Geert: Dat is niet wat ik gedaan heb. Ik heb het ware gezicht van de Islaam laten zien.

Aboe: O ja, zoals je ook Mohammed B. als getuige wilt oproepen in het proces tegen jou.

Geert: Ja, inderdaad, daarmee wil ik aantonen waar toe de Islaam kan leiden.

Aboe: Oké, vind je het dan ook goed als wij hetzelfde doen? Ik bedoel, dan roepen wij Holleerder op, of Joran van der Sloot, of Volkert van der Graaf, of Karst Tates, of Sander V., of Tristan van der Vlis, of een ouder die zijn kinderen en ex vermoord heeft en vervolgens een mislukte zelfmoordpoging ondernam, of een dronken automobilist die een jong kind doodgereden heeft etc. om het ware gezicht van “Nederland” of "Democratie" of "het Westen" te laten zien en de mensen te waarschuwen waar de Nederlandse wet of "..." toe kan leiden.

Geert: Ach kom, dat is niet hetzelfde! Je vergelijkt appels met peren. De zaken die je aanhaalt zijn verboden in de Nederlandse wet.

Aboe: Juist! Die zijn verboden, maar wat jij aanhaalt in je film zijn ook zaken die verboden zijn, en zaken waar individuen naar het extreme in gaan. Dus precies hetzelfde. Wat jij voornamelijk aanhaalt zijn ‘islamitische' culturen, maar zij weerspiegelen vaak lokale gewoonten die in strijd zijn met de islamitische leerstellingen. Maar goed, dat er gemeten wordt met twee maten is allang bekend, en dit is ook een enorme bijdrage aan extremisme en terrorisme. Voor elke marteling (zowel fysiek als psychisch) creëer je 10, 100 of wellicht 1000 nieuwe vijanden.

Geert: Nee, nee, er wordt absoluut niet gemeten met twee maten. Maar jullie moslims hebben niets anders om in een discussie naar voren te brengen.

Aboe: Dat zullen we nog wel zien. Bijvoorbeeld, toen de kerk weigerde homo's een hostie te geven, kreeg het Christendom geen scheldkanonnade van jouw zijde over zich heen. Jij was niet gediend van pittige uitspraken over homo's, en daarom ging de première van een Amerikaanse film over jou niet door. Of geldt vrijheid van meningsuiting alleen maar als het tegen de Islaam is? En andere religies/gezindten/geaardheden dienen met respect behandeld te worden? Trouwens, als je dan zo voor de vrijheid van meningsuiting bent, begin dan met het opheffen van het verbod op het ontkennen van de holocaust. In ieder geval, als een moslim een aanslag pleegt, wordt het een aanslag genoemd; maar als een Nederlandse niet-moslim een aanslag pleegt, heet het plotseling een drama (Koninginnedag drama, drama in winkelcentrum Ridderhof). Dan kom je het woord zelfmoordterrorist nergens tegen! Alsof terrorisme inherent is aan moslims of de Islaam.

Geert: Ja, is dat niet zo! Kijk maar eens naar alle ellende die jullie moslims veroorzaken. Overal waar moslims zijn, zijn er problemen.

Aboe: En voor het gemak vergeet jij wat er gebeurd in Mexico en de drugsbendes aldaar, of het sekstoerisme in Thailand, bijvoorbeeld, of de ellende in ons eigen land m.b.t. alcohol, of vrouwenhandel voor prostitutie, o ja, en Nederland schijnt het grootste XTC producerend land ter wereld te zijn. Je gaat toch niet beweren dat het allemaal moslims zijn die daar achter zitten. Uit een rapport van Coördinatiecentrum Mensenhandel (Comensha) blijkt dat het aantal gevallen van mensenhandel in Nederland fors is toegenomen. Volgens dit rapport zou het aantal slachtoffers van mensenhandel al jaren stijgen. In 2009 waren het er nog ruim 900, een jaar later bijna duizend. Vorig jaar waren het er ruim 1200: een stijging van 23 procent. Mensenhandel is in de meeste gevallen seksuele uitbuiting. In 2011 waren daar 716 vrouwen en 66 mannen het slachtoffer van. Maak je daar maar zorgen om! Volgens een overzicht van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek, Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie blijkt dat er in 2002 15.000 tot 16.000 door slachtoffers gemelde delicten (verkrachting en aanranding) zijn geweest. Bevrijd die vrouwen!

Geert: Hier heb ik geen zin in. Dit gaat nergens over.

Aboe: We hadden zo'n reactie wel verwacht. Maar houd nog even vol. Laat zien dat je de wereld echt wilt verbeteren.

Geert: Dat is inderdaad een goed punt, de wereld verbeteren. Heb jij als moslim de Koran dan niet gelezen!? Daar worden moslims toch duidelijk opgeroepen om ongelovigen te doden waar zij ook gevonden worden!! Is dat de islamitische betekenis van de wereld verbeteren?

Aboe: Ik ben blij dat je dit voorbeeld aanhaalt. Dit is een klassiek voorbeeld van niet verder kijken dan je neus lang is en de enorme oogkleppen van vooringenomenheid. Als je echt op zoek bent naar de waarheid, en dat ben jij dus duidelijk niet, moet je ook de verzen ervoor en erna lezen en de juiste context proberen te begrijpen. Het uitleggen van de Qor-aan geschiedt niet op basis van persoonlijke meningen en filosofieën, maar op basis van strenge stelregels en voorwaarden en de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Dit is het werk van grote geleerden die kennis hebben van de Arabsiche taal, de islamitische geschiedenis, de verschillende wetenschappen betreffende de Qor-aan ('oeloem al-Qor-aan) enzovoort. Dit is geen taak voor een willekeurige hobbyist.

Er zijn enkele verzen van de Qor-aan die heel vaak verkeerd geciteerd worden of geciteerd buiten de context om de mythe te handhaven dat de Islaam geweld propageert en zijn volgelingen aanmoedigt om degenen buiten de grenzen van de Islaam te doden. De woorden “dood dan de polytheïsten waar jullie hen ook vinden” (van vers 9:5) worden vaak geciteerd om de Islaam af te schilderen als een religie die geweld, bloedvergieten en wreedheid promoot. Om de context te begrijpen, is het noodzakelijk om te lezen vanaf het begin van het hoofdstuk. Dit onthult dat er een vredesverdrag was tussen de moslims en de heidenen van Mekkah. De heidenen schonden dit verdrag, aldus werd hen een periode van vier maanden gegeven om het weer goed te maken; anders zou aan hen de oorlog verklaard worden. Dit vers is een bevel voor de moslims die een overeenkomst waren aangegaan met de heidenen, die dit verdrag al snel schonden, om degenen die hen verraadden te bevechten en te doden waar zij hen ook aantroffen.

Het zal voor elke onbevooroordeelde persoon die de historische context van dit vers (en de verzen ervoor en erna) in ogenschouw neemt, duidelijk zijn dat dit vers niet als “bewijs” gebruikt kan worden dat de Islaam geweld, wreedheid en bloedvergieten promoot, of dat het zijn volgelingen aanmoedigt om iedereen buiten de grenzen van de Islaam te doden. Het volgende vers (9:6) geeft het antwoord op de beschuldiging dat de Islaam oproept tot geweld, wreedheid en bloedvergieten: “En als iemand van de afgodenaanbidders vraagt om jouw bescherming, schenk hem dan bescherming zodat hij het Woord van Allah (de Qor-aan) hoort, en breng hem vervolgens naar waar hij veilig kan zijn. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet.”

Arun Shourie, een van de meest halsstarrige critici van de Islaam in India, citeert hetzelfde vers (9:5) in zijn boek The World of Fatwas, p. 572. Maar nadat hij het geciteerd heeft, slaat hij het volgende vers (9:6) over en springt meteen naar het vers daarna (9:7). Dit is een duidelijke indicatie dat sommige tegenstanders van de Islaam bevooroordeeld zijn en vooringenomen in hun kritiek. De Qor-aan bedingt niet alleen dat een heiden die een toevluchtsoord zoekt tijdens een veldslag bescherming gegeven moet worden, maar ook dat hij naar veiligheid begeleidt moet worden. Welke militaire bevelhebber in het heden zou zijn soldaten niet alleen opdragen om een vijand tijdens een oorlog te sparen, maar ook om hen naar een veilige plaats te escorteren? Doch dit is precies wat Allah de Almachtige in de Qor-aan beveelt!

Geert: Uhhhhh…

Aboe: Ja Geert! Dat wist jij natuurlijk niet. Kijk, wanneer een oorlog onvermijdbaar is geworden, dient het met kracht volgehouden te worden. Zoals in het Nederlandse gezegde: je kunt niet iemand bevechten met fluwelen handschoentjes. Toen de Duitsers Nederland binnen vielen, werd er ook verzet gepleegd en zij werden - en worden nog steeds - beschouwd als helden. Maar als de Islaam moslims oproept zich te verdedigen, roept de Islaam op tot geweld en terrorisme! Weer een voorbeeld van jullie twee-maten-systeem. In ieder geval, als moslims zich verdedigen en verwikkeld zijn in een opgedrongen strijd, zelfs dan is er ruimte voor berouw en verbetering aan de kant van de schuldige partij, die de strijd is begonnen. En als dat plaatsvindt, is onze taak als moslims hen te vergeven en de bewerkstelliging van vrede. En dat is de Islaam! Maar dat weet jij als onwetende en bevooroordeelde natuurlijk niet.

Geert: He he, maak me niet uit voor onwetende!

Aboe: Waarom niet? Je mag het beestje toch gewoon bij zijn naam noemen! En dat jij schreeuwt zonder kennis is duidelijk. Het hiervoor genoemde is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is dat jij in 2001, in de talkshow Barend en Van Dorp, uithaalde naar Pim Fortuyn. Jij zei toen dat je niets tegen de Islaam had, “in tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een koude oorlog tegen de Islaam, wat een verwerpelijke opmerking is”. “Islaam, daar is niets mis mee”, voegde jij destijds eraan toe. R u kiddin' me! Dus jij sprak toen of zonder kennis, of je loog! En zo'n figuur zit dan in de Tweede Kamer om een land te besturen! Je bent zo tegen de Islaam, terwijl de Islaam juist oproept tot hoge waarden en normen. Zo heeft degene die jij zo haat, de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), gezegd: “Eenieder die gelooft in Allah en de Laatste Dag dient het goede te spreken of te zwijgen…” (Al-Moewatta h'adieth.)

Geert: Praat niet over waarden en normen, want die hebben jullie moslims niet.

Aboe: Geert, ik heb je aan het begin van dit interview gevraagd om serieus en verstandig te reageren op hetgeen ik zeg. Maar je luistert niet en je reageert ook niet op hetgeen ik zeg. Maar dat is kenmerkend van vele politici. Je valt alleen maar aan! Geert, heb jij ooit gehoord van Het Narrenschip van Sebastian Brant? Daarin staat iets wat jou past als een glazen muiltje: “Vol ijver blust hij bij 'n ander 't vuur en laat rustig branden zijn eigen schuur.” In de Bijbel lezen we ook iets dergelijks, wat jou als gegoten past: “…Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.” (Mateüs 7:3-5.) En in de Qor-aan lezen we, wat dit alles op de meest voortreffelijke manier verwoord: “En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid op de aarde,' dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.' Welnee! Waarlijk, zij zijn degenen die verdorvenheid veroorzaken, maar zij zien dit niet in. ” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

Geert: Ach kom, kijk eens naar Nederland en de vrijheden die wij hebben verworven.

Aboe: Vrijheden!? Denk jij echt dat het goed gaat met Nederland?

Geert: Ja, wij genieten van vrijheden en de Islaam is daar een grote bedreiging voor.

Aboe: Oké, we zullen het eens hebben over het begrip “vrijheid”, waar de Partij Voor de Vrijheid (PVV) zich zo voor inspant en zich druk om maakt. Wat is eigenlijk vrijheid? Vrijheid is een toestand waarin je vrij bent, niet gevangen, niet onderworpen aan anderen, ongehinderd, door niets of niemand beperkt of niet bepaald door wetten en regels. Als we naar deze definitie van “vrijheid” kijken, zien we meteen – in ieder geval degene met gezond verstand – dat absolute vrijheid onmogelijk is. We dienen altijd rekening te houden met andere mensen, er zijn altijd regels nodig om een samenleving in goede banen te leiden. Dus absolute vrijheid is een utopie.

Het woord “vrijheid” in de naam PVV is dan ook een grote misleiding (een kenmerk van de satan: misleiding), een term die jullie misbruiken omdat het een term is wat goed verkoopt. Dus als je toch een bepaalde vrijheid nastreeft, dan zal dat altijd ten koste gaan van een andere groep mensen die het daar niet mee eens zijn. Je onderdrukt dan als het ware die andere mensen, omdat zij dingen moeten of niet mogen omdat dat bij jullie “vrijheid” past. Dus jij maakt je zelf schuldig aan hetgeen waarvan je de Islaam beschuldigd. Je staat alleen aan de andere kant van de lijn. Jij wilt bepaalde vrijheden waardoor andersdenkenden beperkt worden. Andersom geldt hetzelfde: de Islaam wil bepaalde vrijheden voor de mensen waardoor andersdenkenden beperkt worden. Het is precies hetzelfde, alleen het resultaat is anders. Laat me eens een voorbeeld geven:

DEN HAAG (ANP) - De motie van wantrouwen van de Groep Wilders tegen minister Piet Hein Donner van Justitie heeft donderdag geen enkele steun gekregen. Tweede Kamerlid Geert Wilders wilde dat de bewindsman af zou treden, omdat Donner zich volgens hem niet ondubbelzinnig uitspreekt tegen de invoering van de islamitische wetgeving (sharia). “Ik had gehoopt dat de minister zou zeggen dat hij nooit en te nimmer de sharia in Nederland wilde,” aldus Geert Wilders in het spoeddebat over de kwestie. De bewindsman had gezegd dat als twee derde van de Nederlanders de sharia zou willen invoeren, dat volgens hem mogelijk moet zijn.

Ja waanwijze Wilders, je predikt democratie, maar als het er op aankomt, ben jij helemaal niet zo democratisch als je jezelf voordoet: wolf in schaapskleren dus. Als twee derde van de Nederlanders de sharie'ah zou willen invoeren, is het democratisch om dat dan ook te doen, want democratie is een staatsvorm waarbij het volk veel invloed heeft op hoe een land geregeerd moet worden en waar de meerderheid het voor het zeggen heeft. Maar als je de mening van de meerderheid van het volk naast je neerlegt, is dat dictatuur, onderdrukking! Dus alweer lieg jij Geert, je liegt over hetgeen waar jij werkelijk voor staat. Je misbruikt de termen “vrijheid” en “democratie” om op slinkse wijze je doelen te bereiken.

Geert: Vertel me niets over democratie. Jullie moslims geloven niet eens in democratie.

Aboe: Dat klopt, wij moslims geloven niet in democratie. Maar dat wil niet zeggen dat we er niets over weten of het niet mogen bestuderen. (Zie het artikel Waarom moslims niet geloven in democratie.) En het blijkt dat wij moslims meer kennis hebben over democratie dan jij en vele andere Nederlanders (waaronder de media) die zo prodemocratisch zijn. Want het is diep triest dat niemand van de media of anderen jou op de vingers tikt voor deze antidemocratische uitspraken. Geert, weet jij wat democratie is? De Nederlandse cultuur: Nederland wordt geregeerd door alfa's, en gaat daaraan ten onder. Literaire alfa's verzachten het leed dat je zonder alfa's niet gehad zou hebben.

Onlangs verscheen het nieuwsbericht dat Australië een sekspartij krijgt. In dat nieuwsbericht stond o.a.: “De pornolobby in Australië heeft het voor elkaar: een officiële politieke sekspartij moet in de komende parlementsverkiezingen voor vuurwerk gaan zorgen.” Tja, het resultaat van democratie: wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets!

Geert: Ach jullie *@#^?*&! moslims, ga toch weg.

Aboe: Ja Geert, het ijs waar jij op schaatst, wordt behoorlijk dun! En als jij werkelijk “het fatsoen terug wilt in onze samenleving,” zoals je aangaf in jouw verkiezingspamflet, dien je eerst je taalgebruik en debatmethode aan te passen, want dat getuigt niet van fatsoen, wijsheid en goede manieren: verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Geert: Ik ga weg, het interview is afgelopen, hier heb ik geen zin in.

Aboe: Nee Geert, je blijft. Ik weet dat het moeilijk is als je wereldje wegzakt in het moeras van onwetendheid en haat, maar laat zien dat je een vent bent. Ik wil het nog even hebben over vrijheid, en dat moet jij interessant vinden. Jij ziet de Islaam als een bedreiging voor de westerse vrijheden. Welke vrijheden ben jij bang te verliezen? Ben jij soms bang om de vrijheid te verliezen om eens per jaar Moederdag te vieren? Nou, in de Islaam is het elke dag Moederdag! En elke dag is het Vaderdag, dierendag, Valentijnsdag…! Ben jij soms bang dat je geen alcohol meer mag drinken? Zo ja, dan ben je een alcoholist en iemand die alle ellende die door alcohol veroorzaakt wordt, goedkeurt of niet zo erg vindt. Mocht jouw vrouw ooit eens verkracht of doodgereden worden door een zatlap, dan moet je niet zeuren. Dat is de prijs die je moet betalen voor de vrijheid om alcohol te drinken!

Ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik jong was, gewoon buiten kon spelen en in de bossen boomhutten kon bouwen etc. Dat kan nu niet meer! Die vrijheid is weg! Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder alleen met de fiets door een bos naar een ander dorp fietste. Dat kan nu niet meer! Die vrijheid is weg! In Nederland kon nog niet zo heel lang geleden een vrouw 's avonds veilig alleen over straat. Dat kan nu niet meer! Die vrijheid is weg! En Geert, weet je welke vrijheid daarvoor in de plaats is gekomen? Onzedelijkheid! De vrijheid om half naakt over straat te gaan, de vrijheid om alcohol en drugs te gebruiken, de vrijheid om naakte vrouwen op tv en straatreclames te tonen etc. Terwijl de Islaam oproept tot bescheidenheid en zedelijkheid en de vrouw opdraagt zich te bedekken, wil jij een hoofddoekjesverbod: de vrouw uit de kleren. Zo is het stap voor stap gegaan. Vroeger droegen vrouwen in Nederland ook alles bedekkende kleding en hoofddoekjes, en het was ondenkbaar dat er bloot te zien was op tv. Stap voor stap zijn de vrouwen meer uit de kleren gegaan, en stap voor stap is de veiligheid op straat afgenomen. 1+1=2. Democratie: wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets!

Zo staat in het verkiezingspamflet van de PVV dat jij en jouw kornuiten streven naar een Nederland om weer trots op te zijn! Weer trots!? Naar welk Nederland verwijzen jullie eigenlijk? Ik las laatst het volgende nieuwsbericht:

“De Ghanezen hebben het hoofd terug van hun oude koning, Badu Bonsu II. Dat hoofd lag in het academisch ziekenhuis in Leiden, maar dat was iedereen vergeten... In 1838 werd de koning door zijn eigen volk uitgeleverd aan de Nederlanders, die veel handel en slavernij bedreven aan de Afrikaanse westkust. In Nederland werd de koning opgehangen en onthoofd, op verzoek van de Leidse wetenschap.”

Refereert de PVV met “een Nederland om weer trots op te zijn” naar bovengenoemde periode, toen de blonde en blauwogige Hollander wat te zeggen had in de wereld? Je gaat me toch niet vertellen dat je trots bent op het Nederland van nu? Of wil je het weer zo veilig maken als 50 jaar geleden, toen de vrouwen zich bedekte en hoofddoekjes droegen? Herman van Veen heeft gezegd: “Ook vroeger was niet alles zoals het vroeger was.” Dus wat wil je?

Geert: Uhhhh…

Aboe: Ja Geert, uhhhh nog maar even door. Waarom proberen mensen steeds opnieuw het wiel uit te vinden. De perfecte wetgeving is al in ons midden. Als je zaad zaait waarvan je verlangt daar later de vruchten van te plukken, dien je het zaad te zaaien in vruchtbare aarde. Degene die echter zijn begeerte volgt zonder zijn verstand te gebruiken, “…Zijn gelijkenis is dan als de gelijkenis van een gladde rots waarop aarde is, dan wordt het getroffen door stortregen waarna hij hem hard achterlaat…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 264.] Men heeft dan slechts valse hoop, net zoals een harde rots waarop zand is waarvan men denkt er planten en bomen in te kunnen laten groeien. Maar hevige regenval spoelt de aarde weg waarna de harde rots achterblijft waarin geen wortels kunnen groeien. Men zaait zaad, maar er groeit niets. Of ben jij, Geert, iemand die een vis wil redden van het water?

Geert: Wat bedoel je?

Aboe: Laat maar Geert, er zijn belangrijkere zaken om jou uit te leggen. Als jij de Islaam en moslims dan echt zo haat, gebruik hetgeen zij naar Nederland hebben gebracht dan ook niet. Dan ben je pas echt stoer. Molens, Arabische cijfers en koffie zijn in Nederland dankzij moslims. Dus breek molens af en keer terug naar v en x (de Romeinse cijfers) in plaats van 1, 2 en 3 (de Arabische cijfers). En elke keer als je papier in je handen hebt, weet dan dat de moslims de papierindustrie hebben ontwikkeld. En zeg niet dat je de moslims niet haat maar de Islaam, want de moslims waren in die tijd - de Donkere Middeleeuwen voor het westen - door de Islaam zoals ze waren. Want de Islaam moedigt moslims aan om zowel religieuze als wereldse kennis te verwerven om voordeel voor henzelf en voor hun medemens te verkrijgen. Toen de vroegere moslims dit feit begrepen, overtroffen zij andere volkeren in ontwikkeling en productiviteit, en zij droegen de fakkel van kennis gedurende vele eeuwen. En Geert, als je een apotheek binnenstapt om medicijnen te halen, weet dan dat die zijn ingericht volgens het voorbeeld van apotheken uit het oude Bagdad, waar moslimwetenschappers floreerden en waar Europa nu nog de vruchten van plukt.

De Islaam zorgde voor grote vooruitgang op het gebied van geneeskunde, wiskunde, scheikunde, astronomie, geografie, architectuur, kunst, literatuur en geschiedenis, om er maar een paar te noemen. [Zie o.a. het boek Moslims…bedankt! (Bijdragen van moslims aan de moderne wetenschap en beschaving), vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.]

Vele nieuwe technieken en procedures, zoals het gebruik van algebra, Arabische cijfers (de getallen 1 t/m 9 zijn Arabische cijfers, voorheen werkte Europa met Romeinse cijfers, een letter met een getalwaarde) en het concept van de nul - wat vitaal was voor de vooruitgang van wiskunde -, werden naar het Middeleeuwse Europa gebracht vanuit moslimlanden (voornamelijk Irak en islamitisch Spanje). Het waren de moslims die ver geavanceerde instrumenten ontwikkelden, inclusief het astrolabium, de kwadrant en goede navigatiekaarten die Europese reizen mogelijk maakten om de Nieuwe Wereld te ontdekken. Al-h'amdoelillaah (alle lof is voor Allah).

Aldus laten moslims zich niet misleiden door holle frasen zoals “durf trots te zijn op onze eigen identiteit, durf die identiteit ook te benoemen en durf voor het behoud daarvan op te komen.” Er is geen christelijk/joods/humanistische cultuur in Nederland, want veel zaken zijn islamitisch of heeft Nederland te danken aan de moslims.

Geert: Ja maar al die criminele Marokkanen dan, en misbruik van kinderbijslag, en uhhh…

Aboe: Ja, wat nog meer? Geert, weet jij niet dat elk volk zijn zwarte schapen heeft? En geloof me, Nederland heeft die ook. Nederlanders en Nederlandse wetgeving veroorzaken veel meer ellende en problemen dan moslims en de islamitische wetgeving. Maar jullie hebben geleerd die ellende te accepteren als prijs voor jullie vrije keus, jullie zogenaamde vrijheden die slechts staan voor het slaafs volgen van begeerten en bevliegingen, mode en andermans gedachten.

En Geert, je valt weer in herhaling. De zaken die je aanhaalt zijn in de Islaam verboden, dus geef de Islaam daar dan niet de schuld van. Als men een film over voetballen maakt, bijvoorbeeld, en men toont in die film alleen maar de smerigste overtredingen op het voetbalveld, gescheurde enkelbanden, gespuug en gescheld, en de wantoestanden op de tribunes door vechtende voetbalsupporters, zal men niet echt een positief oordeel over de sport voetballen krijgen. Om de sport voetballen te beoordelen, dien je niet naar de spelers te kijken, maar naar het spel: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Een fundamentalistische voetballer zal zich altijd netjes gedragen op het veld omdat de regels dit eisen. Een fundamentalistische voetballer laat zich niet van de wijs brengen door emoties of begeerten van het willen winnen – what ever it takes!

Geert: Dat zal allemaal wel, maar ik vind het toch maar niets.

Aboe: Dat recht heb je. In de Qor-aan lezen we: “Er is geen dwang in de religie. Werkelijk, het Rechte Pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 256.] Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. (Tefsier Ibn Kethier.)

Allah de Verhevene zegt ook: "En zeg (O Moh'ammed): 'De waarheid is van jullie Heer.' Dus eenieder die wil, laat hem dan geloven; en eenieder die wil, laat hem dan ongelovig zijn (eenieder is verantwoordelijk voor zijn keuze )..." [Soerat al-Kahf (18), aayah 29.]

Allah de Verhevene zegt ook in Zijn Edele Qor-aan: “…En misschien hebben jullie een afkeer van iets (hoewel) het (nu of uiteindelijk) goed is voor jullie, en misschien dat jullie van iets houden (hoewel) het (nu of uiteindelijk) slecht is voor jullie. En Allah weet (wat nu of uiteindelijk goed/slecht is voor jullie), terwijl jullie (dit) niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.]

Als je het dan toch beter denkt te weten en je eigen begeerte wilt volgen, is dat jouw keuze. Maar weet: “…Genoeg voor hem is dan Djahannam (de Hel), en (dat is) de ellendige verblijfplaats.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 206.] Zoals in het Nederlandse gezegde: “Wie wind zaait zal storm oogsten.”

En om de wereld te verbeteren, is het niet voldoende om slechts de kernoorzaken van problemen aan te pakken. Onkruid verwijder je ook niet uit je tuin door alleen hetgeen boven de grond uitsteekt af te knippen, maar je trekt het met wortel en al uit. “…Dit zijn Allah's grenzen (door Hem bepaald), dus nader ze niet!…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.] Het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden. Het betekent dat men ook de aanleidingen tot het plegen van zo'n verbod moet vermijden. Overspel (of verkrachting) begint met het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, of met een handdruk…

Geert: En jullie profeet dan, en wat hij allemaal gedaan heeft om de Islaam te verspreiden?

Aboe: Ja Geert, de man jegens wie jij zo'n enorme haat koestert. Wat heeft hij dan allemaal gedaan volgens jou? En let op dat je je niet laat leiden door haat en vooringenomenheid waardoor je zonder kennis er zo maar wat uitflapt, want daar heb ik je al regelmatig op betrapt. Wat heeft hij dan gedaan?

Zelfs niet-moslims die onbevooroordeeld zijn biografie hebben bestudeerd geven toe dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) een opmerkelijke persoon was. Thomas Carlyle heeft gezegd: “Een bedrieglijke man stichtte een religie? Een bedrieglijke man kan niet eens een bakstenen huis bouwen! Als hij de juiste bestanddelen van specie, de juiste methode van metselen en alle overige eigenschappen van een huis niet weet, is het geen huis wat hij maakt, maar een waardeloze bouwval. Het zal geen twaalf eeuwen overeind blijven en 180 miljoen mensen huisvesten; het zal onmiddellijk instorten. Een man dient zich te schikken naar de natuurlijke wetten, waarachtig zijn in de gemeenschap betreffende de natuur en de waarheid van dingen, of de natuur zal hem beantwoorden; nee, absoluut niet!! Misleidingen zijn misleidend. Een Cagliostro #, vele Cagliostro's, prominente wereldleiders, hebben succes door hun kwakzalverij, voor een dag (uiteindelijk zullen zij er zelf aan ten onder gaan). Het is als een vervalst bankbiljet; zij slagen er in om het uit hun waardeloze handen te verspreiden: anderen, niet zij, moeten er voor boeten. Maar van een grote man, vooral van hem (de profeet Moh'ammed), durf ik te beweren dat het ongelooflijk is dat hij anders was dan waarheidsgetrouw. Het lijkt mij dat zijn primaire fundament, en alles wat in hem zat, dit is (d.w.z. waarheidsgetrouw).” (Thomas Carlyle, Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.)

<<<# Alessandro di Cagliostro (1743–1795), Italiaanse avonturier, arts en oplichter. Zo beweerde hij o.a. een grote alchemistische ontdekking te hebben gedaan, opende in Napels een casino met de bedoeling rijke buitenlanders af te zetten, en hij werd door velen gezien als een charlatan, een speciaal soort oplichter die voorziet in zijn behoeften door systematisch mensen te bedriegen over zijn afkomst, vaardigheden, intenties of prestaties.>>>

Thomas Carlyle zei ook: “Het is zeer beschamend voor elk individu in dit tijdperk om te luisteren naar wat er gezegd wordt over de religie van Islam en dat het een verzinsel is en Mohammed zou de bedrieglijke leugenaar zijn. Door zijn hele leven heen zien wij dat hij standvastige geloofsovertuigingen had, oprecht in beslissingen, gul en vriendelijk was, medelevend, vroom, zedig, zeer serieus. Ondanks dat was hij zeer gemakkelijk in de omgang, vrolijk, vriendelijk, en soms zelfs luchthartig. Hij was rechtvaardig, oprecht betreffende intentie, intelligent, ridderlijk, en vlug van begrip, alsof hij in zijn hart de lampen van alle donkere nachten droeg, gevuld met licht; een van nature grote persoonlijkheid die nooit studeerde in een school of bij een onderwijzer, omdat dat niet nodig was voor hem.”

Goethe, de Duitse poëet, heeft gezegd: “Wij Europeanen met al onze voorstellingen en ideeën, hebben nog niet bereikt wat Mohammed bereikt heeft, en niemand zal hem ooit overtreffen. Ik zocht in de geschiedenis naar het meest verheven voorbeeld voor de mens om te volgen, en ik vond het in de profeet Mohammed.”

W. Montgomery Watt zei: “Zijn bereidheid om vervolging voor zijn geloofsovertuigingen te ondergaan, het hoge morele karakter van de mensen die in hem geloofden en tegen hem op keken als een leider, en de enorme omvang van zijn uiteindelijke prestatie – dit alles getuigd van zijn fundamentele integriteit. Het veronderstellen dat Mohammed een bedrieger was, zorgt eerder voor meer problemen dan dat het enig probleem oplost. Bovendien wordt er geen enkel belangrijk persoon uit de geschiedenis zo ondergewaardeerd in het Westen als Mohammed… Aldus dienen we Mohammed niet alleen eerlijkheid en integriteit aangaande zijn bedoelingen toe te schrijven, maar we dienen ook de fouten die we uit het verleden hebben geërfd te corrigeren, en we dienen niet te vergeten dat het overtuigende bewijs een veel strikter benodigdheid is dan een opvoering van plausibiliteit, wat in een kwestie zoals deze slechts met moeite verworven kan worden.”

Veccia Vaglieri (een bekende Italiaanse oriëntalist) zij in haar boek In Defense of Islam: “Tijdens zijn jeugd trouwde Mohammed maar met één vrouw, ook al zijn de seksuele verlangens van een man op z'n hoogst tijdens deze periode. Hoewel hij leefde in een samenleving waarin een polygaam huwelijk als regel beschouwd werd en scheiden heel gemakkelijk was, huwde hij slechts één vrouw, hoewel zij veel ouder was dan hem. Hij was een trouwe echtgenoot voor haar gedurende 25 jaar en hij trouwde pas met een andere vrouw na haar dood. Hij was toen vijftig jaar. Hij trouwde daarna met enkele vrouwen wegens sociale of politieke redenen; zoals het eren van vrome vrouwen, of hij wilde de loyaliteit van bepaalde stammen zodat de Islaam onder hen zou verspreiden. Alle vrouwen (11 in totaal na zijn eerste huwelijk) waren geen maagd meer, noch jong of aantrekkelijk, behalve ‘Aa-ishah. (Zie het artikel Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ishah voor meer informatie over dit omstreden huwelijk.) Dus hoe kan iemand dan beweren dat hij een wellustig man was!? Hij was rechtvaardig en eerlijk tegenover al zijn vrouwen en maakte nooit onderscheid tussen hen. Hij volgde de gewoonte van vroegere profeten zoals Abraham, Jakob, Salomo en Mozes, op wie niemand bezwaar maakt vanwege hun polygaam huwelijk. Is het feit dat we nauwelijks details van zijn leven kennen de reden dat we bezwaar maken op het polygaam huwelijk van Mohammed? En dat we zo weinig details kennen van de levens van de profeten voor hem?”

Allah de Verhevene zegt in de Edele Qor-aan: “En Wij zonden jou (O Moh'ammed) niet behalve als een barmhartigheid voor al-‘aalamien [de werelden: de mensheid, djinn (geesten) en alles wat bestaat - bezield en onbezield].” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107.]

Voorbeelden van uitspraken van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) van de h'adieth-verzamelingen van al-Boekhaarie, Moeslim, at-Tirmidzie en Bayhaqie):

“God heeft geen genade met degene die geen genade heeft voor anderen.”

“Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”

“Degene die zich rond eet terwijl zijn buurman geen eten heeft, is geen gelovige.”

“De eerlijke en betrouwbare zakenman wordt geassocieerd met de profeten, heiligen en de martelaren.”

“ De sterke is niet degene die de mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert terwijl hij boos is. ”

“God oordeelt jullie niet volgens jullie lichamen en uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden.”

“Een man was onderweg en kreeg dorst. Hij bereikte een waterput en daalde erin af. Hij dronk totdat hij genoeg had en ging weer naar boven. Toen zag hij een hond met zijn tong uit zijn bek, likkend aan modder om zijn dorst te lessen. De man zag dat de hond dezelfde dorst voelde welke hij voelde, dus daalde hij weer af in de waterput en vulde zijn schoen met water en gaf het aan de hond om te drinken. God vergaf zijn zonden voor deze daad.” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) werd gevraagd: “O boodschapper van Allah? Worden wij beloond voor vriendelijkheid jegens dieren?” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Er is een beloning voor vriendelijkheid jegens elk levend wezen.”

De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “Als jullie mij zes dingen garanderen van jullie kant, dan garandeer ik jullie het Paradijs: (1) spreek de waarheid wanneer je spreekt, (2) vervul een belofte wanneer je iets belooft, (3) wanneer er iets aan je wordt toevertrouwd, doe je vertrouwen eer aan, (4) vermijd seksuele immoraliteit, (5) sla je ogen neer, en (6) weerhoud je handen van onrechtvaardigheid.” [At-Tirmidzie h'adieth. Ah'mad en Bayhaqie leverden het over in Shoe'ab al-Imaan.]

O Geert! Zie jij dan niet tot welke waarden en normen de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons oproept? De Oostenrijker Schabrak heeft gezegd: “De mensheid mag trots zijn dat het een man zoals Moh'ammed onder hen heeft gehad. Want ondanks dat hij ongeletterd was, was hij meer dan tien eeuwen geleden in staat om een wetgeving te introduceren dat wij Europeanen de gelukkigste ooit zouden zijn als wij iets van vergelijkbare kwaliteit zouden voortbrengen.”

Geert: Ja maar…

Aboe: Nee Geert. Genoeg.

“Wij hebben (waarlijk) de aayaat (tekenen, verzen, bewijzen) gedetailleerd uitgelegd aan een volk dat weet (d.w.z. mensen met gezond verstand en in staat om de waarheid te herkennen en de valsheid te mijden).” [Soerat al-An'aam (6), aayah 97.]

“(Dit is) een Boek (de Qor-aan) dat Wij tot jou neergezonden hebben, vol zegeningen, opdat zij zijn verzen zullen overdenken en opdat degenen met verstand zullen herinneren (waarom zij geschapen zijn, het doel van dit leven). ” [Soerat Saad (38), aayah 29.]

“Het zijn slechts mensen met verstand die zullen herinneren (d.w.z. lering trekken uit Allah's tekenen en verzen).” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Geert, mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een e-mail: info@uwkeuze.net. En als je besluit de Islaam te aanvaarden, zul je een goede vriend van me worden, een broeder in de Islaam.

En tot Allah keren wij terug.

 
naar boven Naar index