Artikelen---Hoe verricht men de woedhoe-e?

 

Hoe verricht men de woedhoe-e?

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Voorts:

We kunnen gerust stellen dat een groot aantal moslims niet precies weet hoe men op de juiste wijze de woedhoe-e (de kleine rituele reiniging/wassing) moet verrichten. Dit is een groot probleem omdat het gebed zonder een juiste woedhoe-e niet geldig is! Daarom hier een korte omschrijving hoe men op een correcte manier de Woedhoe-e moet verrichten. Er zijn twee manieren waarop men de woedhoe-e kan verrichten.

1 – Alleen de verplichte onderdelen van woedhoe-e, welke zijn:

(a) Je dient de intentie te hebben om jezelf te reinigen en om onreinheden te verwijderen. De intentie dient niet hoorbaar uitgesproken te worden, want de plaats van de intentie is het hart.

(b) Het één keer wassen van het volledige gezicht, inclusief het spoelen van de mond en neus.

(c) Het één keer wassen van de handen en armen tot en met de ellebogen.

(d) Het één keer vegen over het hele hoofd, inclusief de oren.

(e) Het één keer wassen van de voeten tot en met de enkels.

Wat bedoeld wordt met ‘één keer' is dat het volledige lichaamsdeel dat genoemd is goed en volledig gewassen moet worden.

(f) Stappen (a) tot en met (e) moeten in de goede volgorde verricht worden, dus men wast eerst het gezicht, dan de armen, vervolgens veegt men over het hoofd en dan wast men de voeten, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de woedhoe-e op deze volgorde verrichtte.

(g) De stappen moeten achter elkaar uitgevoerd worden zonder lange tussenposen.

Dit zijn de verplichte onderdelen van de woedhoe-e welke in de juiste volgorde uitgevoerd moeten worden zodat de woedhoe-e geldig is.

Het bewijs voor deze verplichte onderdelen van de woedhoe-e is de aayah waarin Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salaat (het gebed), was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen en wrijf over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]

2 - De wassing inclusief moestah'ab (aanbevolen) onderdelen van de woedhoe-e

Deze zijn overgeleverd in de Soennah van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), waarvan de details als volgt zijn:

(a) Je dient de intentie te hebben om jezelf te reinigen en om onreinheden te verwijderen. De intentie dient niet hoorbaar uitgesproken te worden, want de plaats van de intentie is het hart.

(b) Je dient Bismillaah (in de Naam van Allah) te zeggen (als men op het toilet de woedhoe-e verricht, dient dit niet hoorbaar uitgesproken te worden).

(c) Vervolgens wast men de handen 1, 2 of 3 keer.

(d) Daarna spoelt men de mond 1, 2 of 3 keer, waarbij men het water goed door de mond heen laat stromen waarna men het water uitspuugt. Dan reinigt men 1, 2 of 3 keer de neus door water op te snuiven en weer uit te blazen. Men gebruikt de rechterhand om het water in de mond en neus te brengen en de linkerhand om het water uit de neus te blazen. Het reinigen van de mond en neus gebeurt in 1 beweging.

(e) Dan wast men het gezicht 1, 2 of 3 keer, vanaf de haarlijn tot het kaakbeen en de kin, en van oor tot oor. Een man dient het haar van zijn baard ook te wassen omdat dat deel uit maakt van het gezicht. Als zijn baard dun is, dan dient hij het van binnen en buiten te wassen, maar als zijn baard dik is en de huid bedekt, dan dient hij alleen het oppervlakte te wassen en zijn natte vingers er door heen te halen.

(f) Vervolgens dient men de armen te wassen tot en met de ellebogen. De arm begint bij de vingertoppen, inclusief de nagels, en men dient de arm te wassen tot en met de ellebogen. Het is belangrijk om alles wat aan de handen etc. kleeft te verwijderen voordat men ze wast, zoals deeg, modder, verf, olie etc., wat kan voorkomen dat het water de huid bereikt. Let op! Veel mensen denken dat ze de handen nu niet meer hoeven te wassen omdat ze hun handen als eerste hebben gewassen. Dit is echter niet juist! De eerste keer dat men de handen wast is moestah'ab (aanbevolen), maar nu is het wassen van de handen waadjib (verplicht). Dus als men de handen nu niet wast, dan is de woedhoe-e niet geldig en wordt het gebed niet geaccepteerd. Het is dus zeer belangrijk om de handen nog een keer te wassen.

(g) Daarna dient men over het hoofd te vegen en de oren te wassen met nieuw water, dus niet het water wat over is van het wassen van de armen. De manier waarop over het hoofd geveegd moet worden is dat je je natte handen voor op het hoofd plaats bij de haargrens en ze naar achteren beweegt, daarna breng je ze weer naar voren naar de plek waar je begon. Vervolgens stop je je wijsvingers in je oren om de oorschelp van binnen te wassen en veeg je met je duimen over de achterkant van je oren. Met betrekking tot het haar van vrouwen; ze dient over haar haar te vegen of het nu los hangt of gevlochten is, van de voorkant van haar hoofd naar de wortels van het haar in haar nek, maar ze hoeft niet over de hele lengte van het haar te wrijven.

(h) De volgende stap is het 1, 2 of 3 keer wassen van de voeten tot en met de enkels, namelijk de botten aan de zijkant onder aan de benen. Men wast eerst de rechtervoet en dan de linkervoet, dit doet men met de linker hand.

(i) Stappen (a) tot en met (h) moeten in de goede volgorde verricht worden, dus men wast eerst de handen, dan het gezicht, dan de armen, vervolgens veegt men over het hoofd en dan wast men de voeten, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de woedhoe-e op deze volgorde verrichtte.

(j) De stappen moeten achter elkaar uitgevoerd worden zonder lange tussenposen.

Het bewijs hiervoor is de h'adieth verhaald door Humraan, de bevrijde slaaf van ‘Oethmaan, die zei dat ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden zijn met hem) riep voor water om de Woedhoe-e te verrichten. Hij waste zijn handen drie keer, daarna spoelde hij zijn mond en neus, vervolgens waste hij drie keer zijn gezicht, daarna waste hij zijn rechterarm tot en met de elleboog drie keer, vervolgens waste hij zijn linkerarm op dezelfde manier. Daarna veegde hij over zijn hoofd waarna hij zijn rechtervoet waste tot en met de enkel. Vervolgens waste hij zijn linkervoet op dezelfde manier. Vervolgens zei hij: “Ik zag de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de woedhoe-e verrichten zoals ik het deed, daarna zei de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Een ieder die de Woedhoe-e verricht zoals ik het gedaan heb, en vervolgens twee rak'ahs bid waarin hij zich volledig focust op zijn gebed, zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door Moeslim, al-Tahaarah, 331)

Er is geen verschil tussen man en vrouw betreffende de manier hoe men de woedhoe-e dient te verrichten.

Het is moestah'ab (aanbevelenswaardig) om nadat men klaar is met de woedhoe-e te zeggen: “Ash-hadoe allaa ielaaha ill-Allaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloeh (ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoot; en ik getuig dat Moh'ammed Zijn dienaar en boodschapper is),” want de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Er is niemand onder jullie die de Woedhoe-e verricht en het correct doet en het goed doet, vervolgens zegt hij: “Ash-hadoe allaa ielaaha ill-Allaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloeh,” of de poorten van het Paradijs zullen geopend worden voor hem en hij mag naar binnen door welke van hen hij wenst.” (Overgeleverd door Moeslim, al-Tahaarah, 345)

Een overlevering verhaald door al-Tirmidzie voegt er aan toe: “Allaahoemma dj'alnie mien at-tawwaabiena wadj'alnie min al-moetatahhierien (O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouwvol zijn en laat me behoren tot degenen die zich reinigen).” (Al-Tahaarah, 50; als sah'ieh' geclassificeerd door al-Albaanie in Sah'ieh' Soenan Abie Dawood, nr. 48. Zie al-Moelakhkhas al-Fiqhi door sheikh al-Fawzaan, 1/36.)

En Allah weet het best.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index