Artikelen---Het vieren van Kerst en Nieuwjaar

 

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar

 

Met dank aan Projectgroep Moslims In Dialoog, djazaakoem Allaahoe khayran.

Wie zoals wij in een land als Nederland wonen, wordt er regelmatig mee geconfronteerd: feestdagen, vieringen en tradities van de niet-moslims. Zaken die niet tot de Islaam behoren, maar die o zo gemakkelijk het leven van de moslims binnensluipen. De Islaam, als een manier van leven, biedt ons richtlijnen hoe we met deze vieringen om moeten gaan.

Als moslims zijn we gezegend met de beste Leiding, de Leiding van Allaah (soebhanahoe wa ta'ala). De weg die we volgen, is de weg die Allaah voor ons gekozen heeft. Dit geeft ons trots en waardigheid, die niemand anders kan claimen: “En alle ´izza (eer, macht, glorie) behoort aan Allaah en aan Zijn boodschapper en aan de gelovigen…” (63:8)

Dus als we de Weg bewandelen die Allaah en Zijn profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons hebben aangewezen, dan doen we dingen die eervol en waardig zijn en die ons eervol en waardig maken. Volgen we andere wegen, dan volgen we iets wat minderwaardig is aan de Weg van Allaah, dus iets wat ons niet die eer en waardigheid schenkt.

De niet-moslims zijn misleid, hun wegen zijn gebaseerd op verkeerde, afwijkende visies op de samenleving, het universum en hun eigen bestaan. Dit weerspiegelt zich vaak in hun daden. Waarom zou iemand dit dus willen imiteren? En toch is dit wat sommige moslims doen! Ze imiteren daden die tegen alle logica en intelligentie in gaan. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierover: “Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Overgeleverd door al-Buchari en Muslim.)

We kunnen wel zeggen dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met deze opmerking de spijker precies op zijn kop sloeg. Want wat is er onzinniger dan het hol van een hagedis in te lopen? Welke persoon die zijn verstand gebruikt, volgt een ander in zo iets onzinnigs? En toch is dat precies wat er gebeurd. Kijk naar de manieren van de niet-moslims om ons heen en gebruik je verstand om ze te beoordelen. Wat is het nut ervan om een klein kind op te zadelen met een leugen om het vervolgens bang te maken? Wat is het nut om iemand een baard op te plakken en een ander zwart te verven en zich mallotig te laten gedragen? Wat zegt de Islaam hierover? Liegen mag niet, ook niet “voor de grap”. Kinderen zich goed laten gedragen onder voorwendsel van een leugen – anders verdwijnen ze in de zak naar Spanje – mag niet. En dat het malle, domme knechtje per definitie zwart moet zijn, is ronduit racistisch. En hier willen we dan aan meedoen? We vertellen onze kinderen over de alleswetende sinterklaas, die zelfs in Spanje nog weet wat ze allemaal voor stouts hebben gedaan. En een paar jaar later zeggen we dat het allemaal niet waar is. Nog weer later vertellen we ze over Allaah (soebhanahoe wa ta'ala), Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet. En wat denken kinderen dan: nog een grapje van papa en mama om me lief te laten zijn?

De niet-moslims zijn misleid, zoals duidelijk uit deze tradities blijkt, en wie wil misleiding volgen, na eerst geleid te zijn?

De profeet Muhammed (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens dat de Ansaar een bepaalde dag vierden. Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen: “Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van djahiliyyah (de tijd van onwetendheid; voordat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.” Hij antwoordde: “Nee! Allaah heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhhaa.” (Ahmed, an-Nasaa-ie e.a., authentiek.)

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag – al-joemoe´a – als dag van ´ied (feest). De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Dit is een dag die Allaah bepaald heeft als een ´ied voor de moslims.” (Authentiek.)

Uit deze twee ahadieth leiden we af, dat de moslims drie feesten kennen met vaste data: een wekelijkse ´ied elke vrijdag, en twee jaarlijkse feesten, al-Fitr en al-Adhhaa. (Daarnaast kennen we nog de ´aqiqah en de walima, resp. het geboortefeest en het trouwfeest.) Ook is duidelijk, dat dit feesten zijn die Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) ons geschonken heeft, zoals de teksten luiden.

Het is duidelijk, dat de islamitische feestdagen religieuze gebeurtenissen zijn, rijk aan inhoud en een manier om dichter tot Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) te komen en om Zijn tevredenheid te verdienen.

Het verschijnsel van moslims die te maken hebben met de cultuur van niet-moslims en hun feesten is niet nieuw. De eerste generatie moslims waren ook bekend met het feit dat de niet-moslims hun eigen feesten hebben, en zij hadden een sterke mening hierover, o.a.:

´Abdoellah ibn ´Omar (moge Allaah tevreden met hem zijn) verklaarde: “Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Baihaqi, authentiek.)

En de emir ´Omar ibn al-Khattab (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei hierover: “…En ga niet de gebedsgebouwen van de polytheïsten binnen op hun feestdagen, want Allaah´s Toorn daalt op hen neer.” (Al-Baihaqi, authentiek.)

Wat houdt het vermijden van niet-islamitische feesten in de praktijk in?

1. Wegblijven van hun vieringen, dus het vermijden van plaatsen waar ze hun feestelijkheden houden en het vermijden dat je in hun feestelijkheden terecht komt, zoals bijvoorbeeld kerstmis en Nieuwjaarsborrels, verjaardagsfeesten, st. maarten, sinterklaas, 1 aprilgrappen, allerlei jubilea, etc.

2. Vermijden om zelf zaken te doen, die te maken hebben met deze vieringen van de niet-moslims, zoals het in huis halen van een kerstboom, je kinderen mee laten doen met st. maarten of sinterklaas, verjaardagen vieren in je familiekring, vuurwerk afsteken op nieuwjaarsdag etc.

3. Vermijden om de niet-moslims te feliciteren met hun vieringen. Hoe kunnen we ze feliciteren met het feit dat ze ongehoorzaam zijn aan Allaah (soebhanahoe wa ta'ala)? Uitingen zoals prettige verjaardag, gelukkige feestdagen, gelukkig Nieuwjaar, zijn ongepast. Het enige geluk is immers te vinden in imaan, waar geloof! Een moslim mag dus iemand niet feliciteren met het begaan van zonden en ongehoorzaamheid aan Allaah (soebhanahoe wa ta'ala)!

4. We moeten ook niet van onze eigen feesten imitaties maken van de feesten van de niet-moslims, dus dezelfde dingen doen die zij doen met hun feesten. Sowieso zullen veel van deze zaken verboden zijn.

Om onze identiteit en waardigheid te bewaren en om Allaah´s liefde en acceptatie te verdienen (en dit betekent vrede en geluk in dit leven en het uiteindelijke slagen in het Hiernamaals), laten we ons houden aan wat Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) genoegen doet. Hij heeft ons dit laten weten in Zijn Boek en middels Zijn boodschapper. En bedenk dat feesten en vieringen hierop geen uitzondering vormen.

Nu begrijpen we allemaal dat het moeilijk kan zijn om gewoonten waar we mee zijn opgegroeid, te laten. Juist de feesten zijn dingen waar we vaak goede herinneringen aan hebben, gelegenheden waarbij we saamhorigheid ervaren hebben met onze familie (als deze geen moslim zijn). Het kan dan ook moeilijk zijn om te breken met deze tradities. Maar insha'Allaah, hoe meer kennis we op doen over de Islaam, hoe dieper we de Islaam betreden, hoe groter ook onze weerstand zal zijn om dingen te doen waarvan we weten dat Allaah er niet van houdt.

Tot slot willen we een vergelijking aanhalen die Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) in de Qur´an heeft genoemd. We hebben het hier over de verschillen die er zijn tussen ons en de niet-moslims op het gebied van feesten. En sommigen verkeren in twijfel over of er nu werkelijk dergelijke verschillen moeten bestaan, of het kwaad kan deze verschillen kleiner te maken door dingen van de ander over te nemen, door je wat aan te passen. Daarom is het goed te bedenken waar deze verschillen eigenlijk uit voortkomen. Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) zegt in de Qur´aan: “Zie jij niet hoe Allaah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is, waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van zijn Heer. Allaah maakt de vergelijkingen voor de mensen. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken.” (14:24-25)

“De goede uitspraak”, alkalima-t-tayiba, die Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) hier noemt, is de uitspraak van laa ilaaha ilallaah, niets of niemand is het waard aanbeden te worden behalve Allaah, de uitspraak waar wij als moslims in geloven en naar handelen. (Zie het Engelse artikel The Conditions of La illaha ill-Allah van Jamaal ud Deen az Zarabozo.) Het geloof hierin is als een stevige wortel, een stevig fundament. Deze uitspraak moeten we in daden omzetten, deze daden zullen als takken zijn die tot de hemel reiken en vruchten die in elk seizoen groeien. Zo beschrijft Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) de gelovige. De Qur´aan gaat verder: “En de vergelijking met een slechte uitspraak is als die met een slechte boom, die ontworteld op de aarde staat en die geen stevigheid heeft.” (14:26)

De slechte uitspraak hier, is de uitspraak van koefr (ongeloof). De niet-moslim mist het fundament van laa ilaaha ilallaah in zijn leven, is daarom als een boom die ontworteld is. Wat voor vruchten kan een dergelijke boom voortbrengen?

Passen we dit toe op het onderwerp van feesten, dan zijn de feesten die Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) ons geschonken heeft, de feesten die wij vieren vanuit ons geloof in “laa ilaaha ilallaah”, gelegenheden die “vruchten “ voortbrengen, vruchten van hasanaat. Kunnen we dat ook zeggen van de feesten die gebaseerd zijn op het geloof van koefr?

Laten we Allaah (soebhanahoe wa ta'ala) dankbaar zijn dat Hij ons op Zijn Pad heeft geleid, ons het fundament van het geloof heeft geschonken en ons de Qur´aan en het voorbeeld van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft geschonken, voor alle zaken in ons leven, inclusief onze feesten.

Lees ook De Sinterklaasgekte is weer begonnen!

 
naar boven Naar index