Artikelen---Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

 

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

 

O echtgenote, wees goed voor jouw echtgenoot!

Verhaald door Moe'aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem): “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Telkens wanneer een vrouw ergernis en kwelling veroorzaakt voor haar man in deze wereld, zegt zijn gezellin van onder de h'oories (al-h'oor al-‘iyn) van het Paradijs tegen haar: ‘Moge Allah jou vernietigen! Veroorzaak geen ergernis voor jouw man, want hij is slechts jouw gast, en zal jou spoedig verlaten om zich te verenigen met ons in het Paradijs.'” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

O echtgenoot, wees goed voor jouw echtgenote!

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie)

 
Alle lof komt Allah toe, Degene Die wij prijzen en Wiens hulp wij zoeken. Ik zoek toevlucht bij Allah van het kwade van onszelf en het kwade van onze handelingen. Wie Allah leidt; niemand kan hem laten dwalen, en wie Allah laat dwalen; niemand kan hem leiden. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en ik getuig dat Moh'ammad Zijn laatste boodschapper is, degene die gestuurd is met een boodschap voor de gehele mensheid. Voorts:

De islamitische gemeenschap heeft de afgelopen zeventig jaar geleefd zonder een islamitische autoriteit boven zich; zonder dat de Perfecte en Sublieme Wetten van Allah de Verhevene uitgevoerd werden om hen heen. Een gelijkenis kan gemaakt worden tussen een islamitisch huishouden dat zonder de sharie'ah leeft en een goudvis die leeft buiten zijn natuurlijke habitat, het water. Zoals de vis rustig stikt en wegkwijnt, zo zal ook een moslim verwelken en sterven zonder de regels van de Islaam.

De directe gevolgen van het leven zonder een islamitische staat zijn te veel om op te noemen in detail; het heeft gevolgen voor alle aspecten van het leven, hetzij sociaal, politiek, economisch, religieus en bestuurlijk. Echter, in dit artikel is een specifiek punt belicht, namelijk het islamitisch huwelijk. In dit werk worden adviezen, genomen van de Qor-aan en Soennah, gepresenteerd aan zowel pasgehuwden alsook degenen die vele jaren doorgebracht hebben in het huwelijk, betreffende hoe een islamitisch huishouden te scheppen en behouden. Belangrijker nog, er worden adviezen gegeven over hoe huwelijksrelaties te behouden terwijl vele mensen spartelen (in modder) en ongelukkig eindigen met een scheiding.

Ik hoop dat dit korte werk zal presenteren wat de Islaam verlangt van de echtgenoot en echtgenote in het huwelijk, en zeker, Allah de Verhevene is de Enige Schepper en Enige Leider.

Hoe tevredenheid en liefde van de echtgenote te verkrijgen:

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "De beste van jullie is degene die het beste is voor zijn vrouwen en ik ben de beste van jullie voor mijn vrouwen."

Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei ook: "Niemand is oprecht jegens vrouwen, behalve de vrijgevige man, en niemand vernederd hen behalve degene die zeer brutaal (onbeschoft) is."

De plichten van de echtgenoot jegens zijn vrouw:

Biedt een prachtig onthaal aan wanneer zij het huis binnenkomt, zoals het geven van de islamitische groet as-salamoe 'alaykoem met een vrolijke glimlach, het schudden van haar hand en haar omhelzen.

Gebruik lief en schattig taalgebruik voor haar. Wees er zeker van dat je goed voor haar zorgt en laat haar zich speciaal voelen. Laat jouw spraak duidelijk zijn (herhaal jezelf indien nodig) en roep haar met de mooiste namen waarvan zij houdt, zoals mijn schatje, mijn lieveling (etc.).

Maak tijd vrij voor vriendelijkheid en ontspanning ondanks werkdruk. Het was het gebruik van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om een vriend te zijn voor, en het tijd doorbrengen met zijn vrouwen, ondanks zijn werklasten en grote verantwoordelijkheden.

Speel spelletjes en vermaak elkaar, de h'adieth van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verklaart namelijk: "Alle zaken waarin geen vermelding van (de Naam van) Allah is, zijn lichtzinnigheden, verstrooidheid en nutteloze spelen, behalve vier zaken: een man die speels is met zijn vrouw, het trainen van zijn paard, het lopen tussen twee besloten doelen en het leren van een ander om te zwemmen."

Assisteer haar in het huishouden; doe mee en help je echtgenote met huishoudelijke taken, zoals het kopen van voedsel, het bereiden van eten, draag de zwaardere dingen voor haar, schoonmaken en het huis organiseren (etc.). Dit maakt de echtgenote blij en versterkt jullie liefde en relatie.

Raadpleeg haar; de mening van Oemm Salamah gedurende Solh' al-H'oedaybiyyah is een welbekende gebeurtenis. Het was de gewoonte van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om zijn vrouwen en vrienden te raadplegen.

Vergezel je echtgenote bij het bezoeken van familieleden, vrienden en oprechte mensen.

Sla acht op de manieren van het reizen en achterlaten van de echtgenote. Indien je haar niet mee kunt nemen op reis, biedt haar dan een warm vaarwel aan en laat haar achter met voldoende middelen en geld. Vraag betrouwbare individuen om te zorgen voor de benodigdheden van je familie, gedurende jouw afwezigheid. Vraag haar om te bidden voor jou, neem vaak contact met haar op, verkort de reis tot wat noodzakelijk is en breng een geschenk voor haar mee wanneer je terugkomt. Tevens dien je te proberen niet 's nachts terug te komen, of op een onverwachts tijdstip.

Financiële ondersteuning; wees gul in huishoudelijke uitgaven (uiteraard binnen de financiële mogelijkheden). Goede financiële ondersteuning (niet verspillend!) neigt ertoe huwelijken te stabiliseren.

Gebruik goede geuren en maak je mooi voor haar. Allah de Verhevene is mooi en Hij houdt van het schone en goede. # Wees altijd schoon, netjes en verfraai jezelf met parfum. Gebruik met regelmaat de siwaak zodat je mond geen slechte geuren afstoot. Het is overgeleverd van Ibn 'Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij zei: "Ik houd ervan om mijzelf mooi te maken voor mijn vrouw, zoals ik er van houd (dat) zij zich mooi maakt voor mij."

<<<# In Sah'ieh' Moeslim nr. 1686 wordt een andere overlevering geciteerd, waarin de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zegt: "Allah is goed en accepteert enkel het goede." In Soenan at-Tirmidzie is overgeleverd: "Allah houdt ervan om de effecten van Zijn zegeningen te zien op Zijn dienaar." (Overgeleverd door at-Tirmidzie, nr. 2963; hij zei dat het h'asan sah'ieh' is). Ibnoe l-Qayyim heeft gezegd: "De h'adieth in kwestie refereert naar twee belangrijke principes: kennis en gedrag. Allah dient bedankt te worden voor schoonheid, die geen gelijkenis kent met iets anders, en Hij dient aanbeden te worden door middel van de schoonheid waarvan Hij houdt in woorden, handelingen en houdingen. Hij houdt ervan dat Zijn dienaren hun tongen mooi maken door de waarheid (te spreken); dat zij hun harten mooi maken met oprechte toewijding (ikhlaas), liefde, berouw, en vertrouwen in Hem; (Hij houdt ervan) dat zij hun talenten mooi maken met gehoorzaamheid; en dat zij hun lichamen mooi maken door het laten zien van Zijn zegening over hen in hun kleding, en door deze (d.w.z. de kleding) vrij te houden van enige viezigheid, vuil of onreinheid, door de haren te verwijderen die verwijderd dienen te worden, door besnijdenis (toe te passen) en door de nagels te knippen. Dus zij herkennen Allah door deze kwaliteiten van schoonheid en trachten dichterbij Hem te komen door middel van goede woorden, handelingen en houdingen. Zij bedanken Hem voor de schoonheid, wat één van Zijn Eigenschappen is, en zij aanbidden Hem door middel van de schoonheid die Hij voorgeschreven heeft en Zijn religie. De h'adieth combineert deze twee principes van kennis en gedrag.">>>

Gemeenschap; het is de plicht van de echtgenoot om de emotionele en seksuele behoeften van zijn echtgenote te vervullen. Het aantal keren is afhankelijk van de behoefte terwijl de vrouw rein is (d.w.z. buiten de menstruatie perioden en bloedingen na een bevalling); men dient in ieder geval rekening te houden met haar lichamelijk en geestelijk welzijn.

Oprechte zorgzaamheid. De islamitische echtgenoot dient zeer zorgzaam en sentimenteel te zijn jegens zijn echtgenote. De echtgenote gaat namelijk door verschillende psychologische en fysiologische ontwikkelingen, hierdoor benodigd zij een vrolijke glimlach en oprechte zorg om haar pijn en neerslachtige gevoelens weg te nemen.

Het bewaken van de privacy van het huwelijk. Het is overgeleverd in de h'adieth van Aboe Sa'ied al Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: "Werkelijk, tussen de slechtste mensen in status voor Allah op de Dag der Opstanding, is de man die naar zijn vrouw gaat en zij komt naar hem (voor gemeenschap) en dan onthult hij haar geheimen (d.w.z. hetgeen hij tijdens de geslachtsgemeenschap heeft gezien en ervaren bij haar)."

Het samen werken in gehoorzaamheid van Allah de Verhevene. Verricht samen gebeden, en verricht samen handelingen van aanbidding, zoals het doen van gulle donaties, dzikr (gedenken van Allah), en het verrichten van qiyaamoe-l layl (het nachtgebed). Het is namelijk overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "Moge de genade van Allah zijn op een man die 's nachts wakker wordt om te bidden en zijn vrouw wakker maakt om met hem te bidden, en als zij weigert (dan) spettert hij water in haar gezicht."

Toon respect voor de familieleden en vrienden van de echtgenote.

Onderwijs je echtgenote over de Islaam en biedt haar advies aan.

Bezit bewonderenswaardige jaloezie.

Toon geduld en zachtheid jegens je echtgenote. Beheers je woede en geef haar altijd het voordeel van de twijfel, en adviseer haar wanneer zij fouten maakt.

Schenk vergiffenis en passende kritiek wanneer toepasselijk.

Wees een oprechte islamitische echtgenoot en pas hetgeen je hebt gelezen en begrepen toe met wijsheid.

Vrees Allah de Verhevene, en weet dat je op een Dag tegenover Hem verantwoording moet afleggen over hoe jij jouw echtgenote behandeld hebt!

Hoe het hart van je echtgenote te winnen:

Leer over en wees behoedzaam voor hetgeen waarvan je echtgenote houdt. Doe je best om datgene te bereiken waarvan zij houdt en neem afstand van hetgeen zij verafschuwt (mits het islamitisch verantwoord is).

Maak er een gebruik van haar te roepen met de namen waarvan zij houdt, zoals mijn lieve, mijn lieveling, mijn schatje (etc.). Laat het komen uit jouw mond met een sterke, doch aangename stem, als ware woorden van waarheid.

Luister naar haar wanneer zij spreekt; voornamelijk wanneer ze spreekt over een zaak waarmee zij zich bezighoudt en waarbij zij jouw mening en gedachten wenst. Luister naar haar met al je zintuigen!

Verschoon en verfraai jezelf altijd voor haar. Verfraai jezelf op een wijze waarvan zij houdt en die zij bewonderd.

Laat je echtgenote niet het gevoel krijgen dat zij onbelangrijk is, of beschouwd wordt als een minder belangrijk persoon in het huishouden. In plaats hiervan dient zij zich gerespecteerd en belangrijk te voelen. En vergeet vooral niet om haar in goede bewoordingen te noemen en haar te bewonderen, van tijd tot tijd, tegenover haar en jouw familieleden, zowel in haar aan- als afwezigheid.

Nu volgen er Gouden Manieren om je echtgenoot voor je te winnen:

Sheikh Moh'ammad Saalih' al-Moenadjied (moge Allah hem beschermen) heeft gezegd: “Om een goede echtgenote te worden, dient een vrouw te leren wat Allah verplicht heeft gesteld voor haar, opdat zij hiernaar kan handelen. Men dient te weten hoe rechtschapen vrouwen zich gedragen, wat hun houding is en de wijze waarop zij communiceren met hun echtgenoten. Je dient hier hard naar te streven totdat je er gewend aan zult zijn; het bereiken van deze eigenschappen is zeker niet onmogelijk. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Kennis komt door te leren, en geduld komt door proberen geduldig te zijn. Degene die goedheid zoekt zal het gegeven worden, en degene die kwaad vreest zal ertegen beschermd worden." [Overgeleverd door ad-Daaraqoetni in al-Afraad; dit is een h'asan h'adieth, zoals verklaard door al-Albaanie in Sah'ieh' al-Djaami', 2328.]

Een wijze moeder gaf haar dochter enkele adviezen toen zij wilde gaan trouwen. De adviezen zijn vrij gemakkelijk, en wij vragen Allah de Verhevene om iedere moslimah te helpen deze te bereiken. Deze moeder zei tegen haar dochter: "O mijn dochter, jij verlaat jouw huis waarin je bent opgegroeid en gaat leven met een man die jij niet kent, een metgezel waar jij onbekend mee bent. Wees als een slavin voor hem en hij zal als een slaaf zijn voor jou. Gedenk 10 eigenschappen, die een als een opgeslagen schat voor jou zullen zijn:

- De eerste en de tweede zijn om toegewijd en tevreden te zijn, luister naar hem en gehoorzaam.

- De derde en de vierde zijn het in overweging nemen van zijn neus en ogen; laat hem niets lelijks zien van jou, of iets anders dan een goede geur laten ruiken.

- De vijfde en de zesde zijn het in acht nemen van de etens- en slaaptijden, want honger brand en slaapverstoring veroorzaakt woede.

- De zevende en de achtste zijn om op zijn rijkdom te passen en te zorgen voor zijn familieleden en degenen die afhankelijk zijn van hem.

- De negende en de tiende zijn behouden (beschermen) van zijn rijkdom en het onderhouden van zijn kinderen."

Hier volgen overige tips en adviezen:

Jij bent de schitterende bloem van het huis; laat jouw echtgenoot de schoonheid en geur van deze bloem voelen vanaf het moment dat hij het huis binnenkomt.

Probeer hem vredig en op zijn gemak te laten voelen door handelingen en woorden; probeer dit met een actieve geest te bereiken.

Wees beleefd en oplettend in jouw gesprekken met hem en vermijd discussies en koppigheid (aangaande een mening die jij verkiest).

Begrijp de ware en prachtige islamitische principes achter de superioriteit van de man over de vrouw, welke de aard van de vrouw vereist en vat dit niet op als een middel ter onderdrukking. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, voor wat redelijk is. Maar voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen). En Allah is Almachtig, Alwijs." [Soerat al-Baqarah (2), aayah 228.]

Spreek je echtgenoot aan met een zachte stem en wees er zeker van dat je jouw stem niet verheft in zijn bijzijn.

Wees verzekerd van het plannen van het wakker worden voor qiyaamoe-l layl (het nachtgebed) van tijd tot tijd. Dit zal het huwelijk verlichting en blijdschap brengen; zeker, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.

Wees stilletjes wanneer hij boos is en ga niet slapen tenzij hij behaagd is met jou.

Wees bij hem in de buurt wanneer hij zijn kleren en schoenen aantrekt.

Geef hem het gevoel dat je wilt dat hij bepaalde kleren draagt. Kies deze kleding zelf voor hem uit.

Wees erg gevoelig en accuraat in het begrijpen van zijn behoeften en maak het beste van jullie huwelijk zonder tijd te verspillen.

In geval van een discussie, wacht niet op een excuus van hem (en verwacht dit niet in de eerste plaats), behalve hetgeen hij gemakkelijk toegeeft. Sheikh Moh'ammad Saalih' al-Moenadjied (moge Allah hem beschermen) heeft gezegd: “De echtgenoot dient op aangename wijze te discussiëren met zijn vrouw, en hij dient haar te benaderen met de intentie om haar te winnen voor zijn standpunt, niet om haar zijn zienswijze op te leggen. Men dient de echtgenote altijd ruimte te geven voor een vriendelijk debat, en een echtgenoot zou altijd moeten realiseren dat het niet zijn recht is om een zienswijze op te leggen in een (fiqh) vraagstuk, die enkel betrekking heeft op haar (alleen). Wanneer zij sterk overtuigd is van een andere mening van een geleerde, en het is voor haar toegestaan om deze geleerde te volgen, dan heeft hij niets met dit punt te maken.

Aan de andere kant dient de echtgenote te realiseren dat de rechten van de echtgenoot talrijk zijn, en dat het gehoorzamen en behagen van hem onderdeel is van het behagen van Allah de Verhevene. 'Abdoer-Rah'maan ibn 'Awf heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Als een vrouw haar vijf (dagelijkse gebeden) bidt, haar maand (Ramadhaan) vast, haar kuisheid heeft bewaakt, dan zal haar gezegd worden: 'Betreedt het Paradijs door elke poort die je wenst.'" (Overgeleverd door imaam Ah'mad, 1573; Sah'ieh' al-Djaami', 660).

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: "Als ik iemand zou bevelen om te knielen voor iemand anders dan Allah, (dan) zou ik de echtgenote hebben bevolen te knielen voor haar echtgenoot. Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Moh'ammad is, geen vrouw zal haar plicht jegens haar Heer vervullen tenzij zij haar plicht jegens haar man vervult, en als hij haarzelf vraagt en zij (zit) op een zadel, (dan) dient zij hem niet te weigeren." (Overgeleverd door Ibn Maadjah, 1843; zie ook Sah'ieh' al-Djaami', 5239, 5295).

De woorden "hij vraagt haarzelf..." verwijzen naar de echtgenoot die vraagt om geslachtsgemeenschap; en de woorden "op een zadel" verwijzen naar het zadel dat gebruikt wordt om een kameel te berijden. De h'adieth spoort vrouwen aan om hun echtgenoten te gehoorzamen en als zij dat niet kunnen terwijl zij in die situatie zijn (d.w.z. op een kameel), hoe kunnen zij hen dan weigeren in andere gevallen?

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: "Het is de mens niet toegestaan (om) te knielen voor een ander mens. En als het wel was toegestaan voor de mens om voor een ander mens te knielen, dan zou ik de vrouw opdragen voor haar man te knielen vanwege de grootheid van zijn rechten over haar. Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, als hij (de echtgenoot) van hoofd tot voet (d.w.z. top tot teen) bedekt zou zijn met stromende wonden waar het pus uitsijpelt, en zijn vrouw zou tot hem komen en zijn wonden likken, dan nog zou zij zijn rechten over haar nog niet helemaal vervuld hebben." (Overgeleverd door imaam Ah'mad, 12153; Sah'ieh' al-Djaami', 7725).

O echtgenote, wees goed voor jouw echtgenoot!

Verhaald door Moe'aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem): “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Telkens wanneer een vrouw ergernis en kwelling veroorzaakt voor haar man in deze wereld, zegt zijn gezellin van onder de h'oories (al-h'oor al-‘iyn) van het Paradijs tegen haar: ‘Moge Allah jou vernietigen! Veroorzaak geen ergernis voor jouw man, want hij is slechts jouw gast, en zal jou spoedig verlaten om zich te verenigen met ons in het Paradijs.'” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

 

O echtgenoot, wees goed voor jouw echtgenote!

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie)

Zorg voor zijn uiterlijk en kleding, ook al lijkt hij er niet veel om te geven of kleedt hij zich al te eenvoudig; maar, zeker, hij zal houden van hetgeen waarvan zijn vrienden houden.

Vertrouw niet altijd op zijn gewilligheid om gemeenschap te hebben; neem zo nu en dan het initiatief.

Wees elke nacht als een nieuwe bruid voor hem en ga niet eerder slapen, tenzij dit noodzakelijk is.

Verwacht of wacht niet op beloningen in ruil voor jouw goede handelingen en gedrag. Vele echtgenoten zijn simpelweg te druk met hun levens en vergeten onbedoeld om bepaalde waarderingen uit te drukken.

Op ondernemende manier handelen naar gelang zijn omstandigheden en financieel vermogen. Blijf echter weg van overdadigheid en dure eisen.

Ontvang hem met een vrolijk gezicht en verlangende uitdrukkingen om jouw diepe gevoelens en liefde uit te drukken bij zijn terugkomst van zijn werk of een reis.

Gedenk altijd dat de echtgenoot een manier is om dichterbij Allah te komen.

Zorg ervoor dat je altijd de stijl van je uiterlijk wijzigt, alsook de uitdrukkingen die je gebruikt tijdens zijn onthaal.

Wees niet langzaam of terughoudend wanneer hij jou vraagt bepaalde handelingen te verrichten, maar wees er zeker van dat je dit doet met een levendige overtuiging.

Herstructureer, decoreer en reorganiseer de meubels altijd, vooral voordat hij thuiskomst van een reis, en geef hem hierbij het gevoel dat jij dit doet om hem te plezieren.

Wees bewust van het goed passen op, en het onderhouden van het huishouden.

Leer hoe uit te blinken in bepaalde vrouwelijke handelingen; je zult deze nodig hebben voor jouw huis en het bereiken hiervan herinnert jou aan jouw vrouwelijkheid.

Ontvang al hetgeen hij thuisbrengt (d.w.z. voedsel en andere goederen) met waardering en dankbaarheid.

Wees ervan verzekerd dat het huis altijd puur, schoon en georganiseerd is, zelfs als hij niet vraagt om dit te doen.

Zorg voor een kalme en aangename atmosfeer thuis, volgens zijn schema, en laat hem niet geïrriteerd raken door het geluid terwijl je jouw huishoudelijke taken uitvoert.

Wees tevreden en wees ervan verzekerd niet buitensporig te zijn, zodat de uitgaven de inkomsten niet overstijgen.

Verras hem met een kleine familiebijeenkomst en viering van tijd tot tijd, en kies hiervoor een geschikt en gemakkelijk tijdstip voor hem.

Geef hem altijd het gevoel dat zijn mening belangrijk is voor de zaken die jij als belangrijk en persoonlijk ervaart; vooral in zaken die betrekking hebben op jou en de kinderen. Wees betreffende deze zaken recht door zee en draai er niet omheen. Al-Manaawi zei in Fayd al-Qadier, dat de etiquette van vriendschap (onder andere) bevat: het behouden van geheimen; het verbergen van fouten; het niet vertellen over de slechte dingen die mensen over hem zeggen; hem vertellen over de goede dingen die mensen over hem zeggen, om hem blij te maken; het aandachtig luisteren wanneer hij spreekt; het vermijden van discussies; hem aanroepen met de namen waarvan hij het meest houdt; hem prijzen voor zijn beste opvallende eigenschappen; hem bedanken voor zijn gunsten die hij verricht; hem verdedigen in zijn afwezigheid; het helpen wanneer hij hulp nodig heeft, zonder te wachten totdat hij het vraagt; het advies geven op een vriendelijke en indirecte manier - indien hij dit nodig heeft; het vergeven van zijn fouten; hem niet bekritiseren; het bidden voor hem in privé, tijdens zijn leven en na zijn overlijden; het uitdrukken van vreugde bij zaken die hem blij maken en verdriet bij zaken die hem bedroeven; hem als eerste groeten wanneer je hem ontmoet; het maken van plaats voor hem in een bijeenkomst; het aanbieden van je plaats aan hem; hem gaan uitzwaaien wanneer hij vertrekt; het aandachtig luisteren wanneer hij spreekt totdat hij klaar is; en in het algemeen, hem behandelen zoals men zelf behandelt wenst te worden."

Gedenk altijd jouw vrouwelijkheid en bewaak het goed. Toon je vrouwelijkheid aan jouw echtgenoot op manieren die hij goedkeurt en op tijdstippen die gemakkelijk voor hem zijn.

Wanneer hij terugkomt van een tocht of een lange reis ontvang hem dan niet met slecht nieuws of klachten, ondanks de serieusheid van de zaak; stel het slechte nieuws uit totdat hij voldoende uitgerust is.

Laat de kinderen mee doen in de ontvangst van hun vader wanneer hij terugkomt uit het buitenland of van een reis (dit in overeenstemming met hun leeftijd uiteraard).

Kom niet met klachten over de kinderen bij de terugkomst van een reis, het ontwaken van zijn slaap, of gedurende etentjes; dit heeft grote gevolgen voor de vader en kinderen.

Wees er zeker van om een goede, warme relatie te creëren tussen de vader en kinderen, ondanks zijn drukke werkschema. Echter, dit dient te geschieden met wijsheid en zonder hem al te veel te storen.

Geef hem het gevoel dat je het huishouden en het opvoeden van de kinderen goed onder controle hebt als gevolg van zijn gebeden (voor jou) en zijn advies aangaande deze aspecten.

Wees niet gehaast met het zoeken naar de uitkomsten van disciplinaire zaken tussen jou en je kinderen. Wees ervan bewust dat het doorgaans een lange tijd duurt voordat veranderingen optreden, in overeenstemming met de leeftijd van het kind; indien men wel haastig handelt, zal het frustratie en opheffing van de gebruikte disciplinaire methode betekenen.

Laat jouw methode van het opvoeden van de kinderen gevuld zijn met vriendelijkheid en wijsheid, opdat zowel de aandacht van het hart als verstand veroverd wordt; vertrouw niet enkel op zachtheid in het geven van advies om het hart van de kinderen te bereiken (hun fouten of misdragingen moeten duidelijk gemaakt worden aan hen en zij moeten op gepaste wijze gedisciplineerd worden).

Blink uit in het vullen van de vrije tijd van jouw kinderen met goede doelen en activiteiten die hun geesten en potentie stimuleren, voornamelijk gedurende (school)vakanties.

Wees een goede vriendin voor je dochters. Herken de lichamelijk veranderingen die elke vrouw ervaart gedurende elke menstruatieperiode.

Help en instrueer jouw kinderen (vooral de dochters) om de eigenschappen en kwaliteiten van Allah de Almachtige te herkennen door hen te onderrichten.

Wees ervan verzekerd de juiste spirituele balans te vinden tussen de plichten jegens je echtgenoot, jouw kinderen, huis en werk.

Toon respect voor je echtgenoot en zijn ouders; onthoudt dat het deze ouders zijn die jou dit kostbare geschenk hebben aangeboden (dat wil zeggen, jouw lieve echtgenoot).

Wees ontvankelijk, warm en gul voor zijn familie en geef hen geschenken tijdens vrolijke gelegenheden. Spoor hem tevens vriendelijk aan om zijn familie te bezoeken, ook al toont hij hier geen interesse voor.

Zorg goed voor zijn gasten en wees niet geïrriteerd door hun herhaaldelijke bezoekjes, of door hun onverwachte komst. In plaats hiervan dien je er zeker van te zijn hen goed te eren en goede gastvrijheid voor hen te tonen, aangezien dit een handeling is die getuigt voor zijn respect en waardigheid (voor vrienden).

Zorg goed voor zijn papieren en persoonlijke bezittingen; organiseer deze op efficiënte wijze, zonder jezelf te bezigen met zijn privézaken zonder toestemming.

Houd het huis schoon, goed georganiseerd en wees altijd gereed voor gasten.

Klaag niet over zijn late aankomst en dat hij (vaak) afwezig is van huis, maar verzamel de goede warme gevoelens die je hebt voor hem en wees trots op zijn werk en hetgeen hij heeft bereikt.

Dwing hem niet te tonen dat hij van streek is door beledigende termen te gebruiken; probeer in plaats hiervan zijn lichaamstaal te leren kennen wanneer hij van streek is (bijvoorbeeld handgebaren, gezichtsuitdrukkingen en stemveranderingen etc.).

Geef hem altijd het gevoel dat zijn behoeftes jouw belangrijkste taak zijn, ondanks de grootte van jouw verantwoordelijkheden en plichten.

Klaag niet bij anderen over het werk en de activiteiten van jouw echtgenoot, vooral niet als deze te maken hebben met religie en vereist van aard zijn.

Begrijp dat jouw echtgenoot het recht heeft om te weten wat er gaande is tussen jou en jouw zusters, zonder dat er enige details genoemd hoeven te worden.

Geef hem het gevoel dat je persoonlijk zorgt voor hem. De goede vrouw is degene die haar aanwezigheid thuis bewijst en waarvan haar echtgenoot dit bemerkt ook al is hij druk.

Pas op dat jouw werk en activiteiten niet je vrouwelijk karakter tegenwerken.

Zorg extra goed voor het bewaken van de geheimen van het huishouden en steun je echtgenoot in zijn werk door te leren over hetgeen hij doet.

Vergelijk je echtgenoot nooit met anderen; gedenk in plaats hiervan altijd zijn prachtige en prijzenswaardige eigenschappen en kwaliteiten.

Ken de juiste methode om mensen tot de Islaam te roepen; dit zal een waardevolle en verrijkende kwaliteit zijn om te gebruiken in vrouwelijke kringen.

Ken de materiële en financiële moeilijkheden die de meeste vrouwen bezighouden, opdat je hier op gepaste wijze mee kunt omgaan en hen hieruit kunt halen, inshaa-e Allaah. Kies tevens een wijze manier om jouw (korte) preek mee te openen.

Wees er zeker van om de (familie)taken en plichten binnen jouw familie te spreiden, zodat jouw plichten en verantwoordelijkheden niet een last worden die te zwaar zijn om te dragen.

Vrees Allah de Verhevene, en weet dat je op een Dag tegenover Hem verantwoording moet afleggen over hoe jij jouw echtgenote behandeld hebt!

Tenslotte, plaats altijd het volste vertrouwen in Allah, de Meest Verhevene, en vertrouw niet op het werk van mensen. Vergeet niet dat wij altijd leiding nodig hebben, alsook het succes dat van Allah de Geprezene komt.
 
naar boven Naar index