Artikelen---Een nieuwe politieke partij in Nederland?

 

Een nieuwe politieke partij in Nederland?

 

De PVW (Partij Van Welwillendheid)

“In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle. Deze brief is van een volgeling van Mohammed de boodschapper van Allah, aan het Nederlandse volk. Vrede zij met degene die de juiste leiding volgt en in Allah en Zijn gezant gelooft en getuigt dat er geen andere god bestaat dan Allah, de Enige, zonder deelgenoot, partner of kind, en getuigt dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Ik roep u op in de naam van de Islaam: wordt moslim, dan zult u in vrede leven. “Zeg (O Mohammed): ‘O Mensen van het Boek (joden en christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een oprecht en rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons en jullie, dat wij niemand behalve Allah (Alleen) aanbidden, en dat wij geen deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal nemen als heren naast Allah.' Als zij zich dan afwenden, zeg dan: ‘Getuig dat wij moslims zijn (degenen die zich aan Allah hebben overgegeven).'” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 64.] Als u dat weigert, dan rust de blaam (zonden, bestraffing) op u.”

 

 

Het is tijd dat een nieuwe politieke partij het daglicht ziet, een partij als tegenwicht voor de talrijke “met-twee-maten-metende elementen” die als kleine kinderen met hun verantwoordelijkheden omgaan en het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Een partij die graag op wil komen voor de rechten van de moslims en welwillend wil zijn tegenover elk ander levend wezen: mens, dier en plant. De PVW wil graag bouwen aan een volwassen Nederland met wijsheid en goede manieren, niet met houten speelblokken. De PVW wil zich graag inspannen om de vele wantoestanden in Nederland recht te zetten, beginnend met de media. Jazeker, de media is een grote verantwoordelijke in o.a. de alsmaar groter wordende kloof tussen bepaalde bevolkingsgroepen, daar zij zich als aasgieren op een stuk rottend vlees storten en het zonder goed te kauwen doorslikken. Een voorbeeld: als een moslim een aanslag pleegt, wordt het een terroristische aanslag genoemd; maar als een Nederlandse niet-moslim een aanslag pleegt, heet het plotseling een drama (Koninginnedag drama). Alsof terrorisme inherent is aan moslims of de Islaam. Een ander voorbeeld: de VS heeft het alsmaar over antiterrorisme campagne, je kunt het ook terroristische democratie-verspreiding noemen. In ieder geval, even enkele feiten (in Nederland):

- aantal aanslagen gepleegd door moslims: 1.

- aantal aanslagen gepleegd door niet-moslims: 2.

- aantal doden door aanslagen gepleegd door moslims: 1.

- aantal doden door aanslagen gepleegd door niet-moslims: 10.

- aantal doden door islamitische praktijken: 0

- aantal doden door niet-islamitische praktijken: duizenden

(Bijvoorbeeld: aantal doden door alcohol: ?)

Voor wie moeten we werkelijk bang zijn, de Islaam en zijn volgelingen en praktijken? Of het ongeloof en zijn volgelingen en praktijken? In de dierenwereld is instinct een gids die gehoorzaamd wordt. De mens dient betreffende dit beter te zijn: maar hij is vaak erger!

Ook bepaalde politieke figuren, die zich in schaapskleren hullen om hun wolvenaard te verbergen, hebben zich de kunst van het meten met twee maten (lees racisme) professioneel eigen gemaakt. Wij van de PVW zeggen: als je zegt dat je allochtone criminelen in de knie moet schieten, dien je ook te zeggen dat je autochtone criminelen in de knie moet schieten.

Inderdaad, we zijn nu aangekomen bij een ander punt waar de PVW zich graag voor in zou willen zetten; duidelijkheid verschaffing over politieke partijen en hun ware doelen. Een goed voorbeeld is de PVV van de waanwijze Wilders.

Het begint al bij de naam: PVV. De volledige naam is Partij voor de Vrijheid, wat men afkort met PVV. Onze vraag is: waar is de ‘d' gebleven? Dit is een aanduiding voor hun incompetentie als politici en voor hun blindheid veroorzaakt door hun uiteindelijke doelen.

Daarnaast is ‘vrijheid' niet het doel wat de partij nastreeft (wat is eigenlijk de juiste definitie van ‘vrijheid'?), maar wat zij misbruiken omdat het een term is wat goed verkoopt. Het is diep triest dat niemand van de media dit ziet, of het wel ziet maar er geen aandacht aan schenkt. Het is heel eenvoudig… “ Wilders wil dat Donner opstapt om sharia-uitlating”:

DEN HAAG (ANP) - De motie van wantrouwen van de Groep Wilders tegen minister Piet Hein Donner van Justitie heeft donderdag geen enkele steun gekregen.

Tweede Kamerlid Geert Wilders wilde dat de bewindsman af zou treden, omdat Donner zich volgens hem niet ondubbelzinnig uitspreekt tegen de invoering van de islamitische wetgeving (sharia). “Ik had gehoopt dat de minister zou zeggen dat hij nooit en te nimmer de sharia in Nederland wilde,” aldus Geert Wilders in het spoeddebat over de kwestie. De bewindsman had gezegd dat als twee derde van de Nederlanders de sharia zou willen invoeren, dat volgens hem mogelijk moet zijn.

Ja waanwijze Wilders, je predikt democratie, maar als het er op aankomt, bent u helemaal niet zo democratisch als u zichzelf voordoet: wolf in schaapskleren dus. Als twee derde van de Nederlanders de sharia zou willen invoeren, is het democratisch om dat dan ook te doen, want democratie is een staatsvorm waarbij het volk veel invloed heeft op hoe een land geregeerd moet worden en waar de meerderheid het voor het zeggen heeft. Maar als je de mening van de meerderheid van het volk naast je neerlegt, is dat dictatuur, onderdrukking! Dus welke vrijheid streeft de Partij van de Vrijheid dan na?

Het is triest dat niemand waanwijze Wilders aanpakt voor zijn Donner-uitlating en hem een lesje democratie geeft. (Zie www.uwkeuze.net voor het artikel “Waarom moslims niet geloven in democratie”.) Niet dat wij voor democratie zijn, want aan de goddelijke wetten valt niet te sleutelen: d.w.z. ronder is een rond wiel niet te maken!

In het verkiezingspamflet van de PVV is o.a. te lezen: “Ondertussen wordt een politieke partij voor pedofielen opgericht.” En onlangs verscheen het nieuwsbericht dat Australië een sekspartij krijgt. In dat nieuwsbericht stond o.a.: “De pornolobby in Australië heeft het voor elkaar: een officiële politieke sekspartij moet in de komende parlementsverkiezingen voor vuurwerk gaan zorgen.” Tja, resultaat van democratie: wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets!

Waanwijze Wilders, als jij werkelijk “het fatsoen terug wilt in onze samenleving,” zoals je aangaf in jouw verkiezingspamflet, dien je eerst je taalgebruik en debatmethode aan te passen wat dat getuigt niet van fatsoen, wijsheid en goede manieren: verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Met een heldere en eerlijke blik wil de PVW graag dit soort toneelstukjes ontmaskeren, politiek is geen carnavalachtige verkleedpartij. Zo staat in het verkiezingspamflet van de PVV dat zij streven naar een Nederland om weer trots op te zijn! Weer trots!? Naar welk Nederland verwijzen zij eigenlijk? Ik las laatst het volgende nieuwsbericht:

“De Ghanezen hebben het hoofd terug van hun oude koning, Badu Bonsu II. Dat hoofd lag in het academisch ziekenhuis in Leiden, maar dat was iedereen vergeten... In 1838 werd de koning door zijn eigen volk uitgeleverd aan de Nederlanders, die veel handel en slavernij bedreven aan de Afrikaanse westkust. In Nederland werd de koning opgehangen en onthoofd, op verzoek van de Leidse wetenschap.”

Refereert de PVV met “een Nederland om weer trots op te zijn” naar bovengenoemde periode, toen de blonde en blauwogige Hollander wat te zeggen had in de wereld?

Mooie woorden, maar zoals we hierboven hebben aangetoond, met weinig waarden. De PVW echter, wil zich graag inspannen zodat men trots op Nederland kan zijn zoals men nog nooit trots op Nederland is geweest. Hoe? Lees ons verkiezingspamflet…

VERKIEZINGSPAMFLET

Partij Van Welwillendheid (PVW)

Nederland kan een prachtig land zijn. Maar door het steeds maar weer opnieuw willen uitvinden van het wiel, pleisters plakken i.p.v. opereren en het meten met twee maten, zijn er dringend veranderingen nodig waardoor Nederland weer een sterk en vitaal land wordt. Wij laten ons niet misleiden door holle frasen zoals “durf trots te zijn op onze eigen identiteit, durf die identiteit ook te benoemen en durf voor het behoud daarvan op te komen.” Er is geen christelijk/joods/humanistische cultuur in Nederland, want veel zaken zijn islamitisch of heeft Nederland te danken aan de moslims (zie punt IV van dit verkiezingspamflet, www.uwkeuze.net voor het artikel Het wonder van de islamitische wetenschappers, en het boek Moslims...Bedankt! van Uitgeverij Momtazah). Nederland is nu in de pubertijd, en meestal denken pubers dat ze gelijk hebben; maar als ze later volwassen zijn, zien ze pas in dat ze het destijds mis hadden en dat papa en mama toch gelijk hadden!

De PVW vindt dat Nederland een land moet zijn dat meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners, beter (lees eerlijk) onderwijs voor zijn kinderen en menswaardigere zorg voor zijn ouderen (d.w.z. dat kinderen meer voor hun ouders moeten zorgen zoals hun ouders voor hen zorgden toen zij klein waren). Dat betekent o.a. een betere opvoeding van onze jeugd, zonder leugens zoals sinterklaas en evolutietheorie (zie www.uwkeuze.net voor God Bestaat). En ook moet de naam Palestina weer op de landkaart verschijnen, want geschiedenisvervalsing is ook niet te tolereren, vind de PVW. (Zie www.uwkeuze.net voor het artikel Ons geliefd Palestina)

Hieruit vloeit voort dat de PVW zich ook zou willen inzetten voor een verbod op het ontkennen van de Holocaust. Niet die uit de geschiedenis, maar die nu nog steeds aan de gang is: in Palestina. Want het past in onze anti-twee-maten-politiek dat als je de ene Holocaust-ontkenning strafbaar maakt, dat je dan ook de andere Holocaust-ontkenning strafbaar moet maken.

Nederland moet een land zijn met een bestuur dat problemen van de burgers oplost door te opereren i.p.v. slechts een pleister te plakken. Een land dat crimineel gedrag op straat en terrorisme keihard aanpakt en bestraft. En ja, de PVW zal terrorisme met de ware definitie van het woord aanpakken, want terreur wordt niet alleen veroorzaakt door moslims (die de islamitische regels overtreden), maar terreur wordt ook veroorzaakt door de media (door hun onjuiste en sensatie beluste berichtgeving), en ook de psyche-terreur van waanwijze Wilders en kornuiten. Want vele moslims en niet-moslims zijn bang bij de gedachte dat waanwijze Wilders aan de macht komt. Het feit dat iemand als waanwijze Wilders met zijn mentale staat zo ver kan komen is inderdaad beangstigend. (We hebben overwogen om dit zo niet te verwoorden, maar dit is de taal die waanwijze Wilders spreekt. Als we daar van afwijken en op een beschaafde manier communiceren, zal hij en soortgenoten het waarschijnlijk niet begrijpen.) De PVW staat voor gelijke aanpak van wetovertreding door zowel moslims als niet-moslims, door zowel autochtone als allochtone Nederlanders!

Kortom: een eerlijker en rechtvaardiger Nederland!

Onze ideologische kaders zijn gebaseerd op de Qor-aan en de Soennah van de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) volgens het begrip van de selef. In dit verkiezingspamflet geven wij - kort en krachtig - onze belangrijkste voorstellen weer. Vernieuwende en gedurfde voorstellen die leiden tot een eerlijker en sterker Nederland.

Een Nederland om trots op te zijn zoals men nog nooit trots op Nederland is geweest!

I. Eerlijkheid

• Stoppen met en harde aanpak van het meten met twee maten en dus een eerlijkere politiek. Voor elke marteling (zowel fysiek als psychisch) creëer je 10, 100 of wellicht 1000 nieuwe vijanden, waarvan er misschien 1 zijn geduld verliest of naar extremisme doorslaat. Dus zo zijn de werkelijke daders achter terroristische daden eigenlijk degenen die meten met twee maten, en ook de terroristische democratieverspreiding van Amerika.

• Strenge controle op media zodat hun berichtgeving betrouwbaarder wordt. De media heeft ook een enorme bijdrage aan terrorisme, dus dient de media hier van bewust gemaakt te worden.

 

II. Belastingverlaging

• Enorme hervorming van het huidige belastingstelsel.

• Geen belasting meer, behalve heffingen gebaseerd op het islamitische zakaah-systeem en economisch stelsel.

• Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren.

• Het hele rente-systeem wordt afgeschaft.

• Minder ministeries, minder ambtenaren.

• Introductie maximumsalaris en verhoging minimumsalaris, zodat verschillen kleiner worden.

 

III. Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

• Hogere straffen voor crimineel gedrag.

• Zware straffen voor mediaterroristen.

• Invoer van lijfstraffen volgens de islamitische Sharie'ah.

• Harde aanpak overspel/ontucht.

• Verbod van prostitutie, alcohol, sigaretten, drugs...

• Geen onzedelijkheid meer op straat en reclames.

• Introductie heropvoedingskampen.

• Sluiten van sensatiebeluste media (inclusief verbod op de zogenaamde roddelbladen).

• Preventief fouilleren in het hele land.

• Herinvoering jeugd- en zedenpolitie.

• Professionelere hulp voor slachtoffers en recht op qisaas (de wet van gelijkheid in bestraffing voor wonden etc. in vergelding).

• Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking.

• Introductie aanpak van alle vormen van terrorisme, ook door media en politiek.

• Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/2 hogere minimumstraf en 1/2 hogere maximumstraf.

 

IV. Onderwijs en gezin

• Eerlijker onderwijs (geen evolutie theorie meer).

• Eerlijkere opvoeding (geen sinterklaas of kerstman meer).

• Minder theorie, meer praktijk.

• Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen.

• Eerlijke geschiedenis (zowel islamitisch als niet-islamitisch) prominent in het curriculum van alle scholen.

• Correcte geschiedenis Palestina prominent in het curriculum van alle scholen.

• Uitvoerige en gedetailleerde uitleg van systeem “Islaam” en “ongeloof” en hun resultaten/gevolgen.

• Gedetailleerde toelichting dat er geen christelijk/joods/humanistische cultuur in Nederland is, want veel zaken zijn islamitisch of heeft Nederland te danken aan de moslims, zoals windmolens, koffie en de cijfers 0 t/m 9 (vóór de Arabische cijfers gebruikten men Romeinse letters met een getalwaarde). Kortom: Nederland heeft geen eigen identiteit maar is een mengelmoes van vele culturen en identiteiten: de Islaam is daar een van en is sterk vertegenwoordigd en de invloed groeit nog steeds vanwege de vrijwillige keuze van de bevolking! Met andere woorden: Nederland is nu een puber en staat op het punt volwassen te worden.

• Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs.

 

V. Immigratiestop / Integratie

• Immigratiestop westerse allochtonen (met name Amerikanen en Engelsen) voor 5 jaar.

• Verbod op door PVV voorgesteld nieuw artikel 1 van de Grondwet, dat christelijk/joods/humanistische cultuur in Nederland dominant moet blijven, daar dit (1) het volwassen worden van Nederland tegengaat, (2) niet democratisch is en (3) de hele grote positieve invloed van de Islaam op de Nederlandse (lees westerse) wetenschap en beschaving onterecht en valselijk ontkent.

• Sluiten radicale kerken en synagogen.

• Denaturaliseren en uitzetten radicale priesers/rabijnen/evolutionisten/democraten.

• Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed kerken/synagogen/evolutionisten/democraten.

• Preekverbod voor allochtone radicale, extremistische en terroristische priesers/rabijnen/evolutionisten/democraten.

• Invoering naam Paulusdom en Paulussen [“christenen” moeten duidelijk maken wie zij volgen: Christus (vrede zij met hem) of Paulus?].

• Uitvoering motie-PVW inzake verbod op religieuze symbolen in openbare ruimte.

 

VI. Meer invloed van de burgers

• Indien meerderheid Nederlanders islamitische Sharie'ah wil, moet dat ook ingevoerd worden.

• Salarisverlaging voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders.

• Salaris voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders worden bepaald door burgers en zijn prestatie-afhankelijk.

• Toetsen naar motieven waarom politici deelnemen aan de politiek.

 

VII. Zorg / Sociale Zaken

• Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed.

• Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen.

• Mannen en vrouwen gescheiden op verzorgkamers.

• Leden koninklijk huis geen dure snoepreisjes meer laten maken, maar met de fiets op bezoek bij de zieke burgers (en ook mogen hun handen wel eens uit mouwen).

• Stop op tweeverdieners totdat elk gezin een salaris heeft.

 

VIII. Infrastructuur / Ruimtelijk ordening / Energie

• Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten.

• Tolheffing, rekeningrijden, trajectcontroles.

• Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en 's nachts.

• Verhoging boetes verkeersovertredingen.

 

IX. Vredesoperaties / Buitenlands beleid

• Geen deelname meer aan VN en NAVO.

• Meer en eerlijke prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid (zo gaan de mensenrechten in Saoedi-Arabië achteruit door toenemende druk van de VS door hun antiterrorisme campagne (lees terroristische democratie-verspreiding), dus in feite is de VS veroorzaker van terrorisme en de achteruitgang van mensenrechten in de wereld).

• Verhoging efficiency krijgsmacht.

• Steun voor strijd tegen veroorzakers van internationaal terrorisme zoals Amerika, Engeland en elementen die met twee maten meten.

 

X. Dierenrechten/dierenwelzijn

• Rechten van het dier in de Grondwet.

• Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars.

• Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren en verbod op het in de nabijheid komen van dieren.

“Er is geen dwang in de religie. # Werkelijk, het Rechte Pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling). Wie dan niet gelooft in de taaghoet (afgoden) en gelooft in Allah, hij heeft dan werkelijk het meest betrouwbare (of stevigste) houvast gegrepen [d.w.z. imaan (geloof), of de Islaam], dat niet breken kan. En Allah is Samie'a (Alhorend), ‘Aliem (Alwetend).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 256.]

# Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. (Tefsier Ibn Kethier)

“Is degene die gehoorzaam is (tegenover Allah), neerknielend en staand (in het gebed) gedurende de tijden van de nacht, die al-Aakhirah (het Hiernamaals) vreest en hoopt op de Rah'mah (Barmhartigheid) van zijn Heer (als degene die dat niet doet)? Zeg (tegen hen, O Moh'ammed): “Zijn degenen die weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis hebben)?” Het zijn slechts mensen met verstand die zullen herinneren (d.w.z. lering trekken uit Allah's Tekenen en Verzen).” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]
 
naar boven Naar index