Artikelen---Een jaar later

 

Een jaar later

 

door Aboe Yoesoef

Bismillaah ar-Rah'maan ar-Rah'iem,

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Salaam ‘Aleikoem wa Rah'matoellaahi wa Barakatoeh beste broeders en zusters,

Een jaar geleden stond mijn afscheidsbrief “Waarom vissen niet verdrinken” in het augustus nummer van “Wij Moslims”. Een afscheidsbrief in verband met mijn hidjrah naar Egypte. Na het verzoek van de eindredactie van dit maandblad om eens iets over mijn hidjrah te vertellen, heb ik nu, ruim een jaar na mijn vertrek, het één en ander op ‘papier' gezet om met mijn broeders en zusters te delen en ik hoop dat er enkele wijze lessen uit getrokken kunnen worden. Want mijn hidjrah is er één met gemengde gevoelens, met blijdschap en verdriet, met mooie gebeurtenissen en tegenvallers. Het was een hidjrah met vallen en opstaan.

Maar eerlijk is eerlijk, we moeten niet verwachten dat als we een dergelijke grote stap (wat een hidjrah echt wel is) nemen op de weg van Allah de Verhevene, dat dan alles rozengeur en maneschijn zal zijn. Wij zijn nog steeds in de doenya (de tijdelijke wereld). Allah de Almachtige zegt in Zijn Edele Qor-aan: “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden?” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 2] Je denkt misschien te ontsnappen aan de beproevingen in Nederland, maar overal zijn er beproevingen, alleen in een andere vorm. Misschien zijn de beproevingen elders gemakkelijker, maar misschien ook wel moeilijker. Ik had in mijn afscheidsbrief ook de volgende h'adieth vermeld, die is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “De wereld is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs voor de ongelovige.” [Overgeleverd door Moeslim] Hier dan mij verhaal.

De eerste drie maanden hier in Egypte waren heel erg fijn; eindelijk weg uit dat akelige Nederland. We waren druk bezig om alles in orde te maken: ons appartement, mijn Egyptisch rijbewijs en andere papieren, meubels kopen etc. Maar na die drie maanden kreeg ik een behoorlijke klap. Ik weet nog steeds niet wat dat was: was het de teleurstelling van het gedrag van de meeste mensen hier, was het een periode van wennen aan een nieuwe omgeving en cultuur (want helaas vind je hier meer cultuur dan Islaam), waren het de pijlen van jaloezie (het boze oog) waar ik last van had? Misschien zijn deze redenen allemaal wel de oorzaak geweest van een zure appel waar ik doorheen heb moeten bijten.

Maar deze wereld blijft de gevangenis van de gelovige, waar je ook bent. Dus ik plaats mijn doelen voor me, doe oogkleppen op en werk hard om die doelen te bereiken. En die doelen zijn het verzamelen van proviand om de eindbestemming van mijn reis, mijn werkelijke vaderland [daar waar mijn voorvader Aadam (vrede zij met hem) vandaan komt: het Paradijs] te bereiken. Daarbij zijn er ook vele voordelen en positieve kanten om hier in Egypte te leven. Ik ben me er heel goed van bewust dat deze problemen niet echt Egyptische problemen zijn, maar het zijn problemen van deze wereld, moeilijkheden en zorgen van een reis.

Waar ik onder andere moeite mee heb is het verkeer, vooral in Cairo. Cairo is een enorm grote stad waar ongeveer even veel mensen wonen als in heel Nederland. Het is een stad met ontzettend veel grauwe flatgebouwen die tegen elkaar staan. Het is er heel erg druk, lawaaierig en slordig. Om ergens naar toe te gaan met een auto door de straten van Cairo is een groot avontuur. Daar houden slechts weinigen zich aan de weinige verkeersregels. Ze gaan zeer onzorgvuldig om met de verantwoordelijkheid die ze hebben zodra ze in een auto stappen, want het verkeer kan dodelijk zijn en ook het eigendom van een medemoslim is heilig.

<<<De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft in zijn laatste preek tijdens de afscheidsbedevaart o.a. gezegd: “…O mensen, zoals jullie deze maand, deze dag en deze stad als Heilig beschouwen, beschouw zo ook het leven en de eigendommen van elke moslim als een Heilige zorg…”>>>

Je wordt afgesneden, men geeft geen voorrang, men gooit troep uit de auto, van een tweebaansweg maken zij een driebaansweg waardoor de auto's heel dicht langs elkaar rijden, men remt maar heeft geen remlichten, bumper kleven en slalommend door het verkeer komen heel vaak voor, spookrijden en rijden zonder licht ook. O ja, en wees niet verbaasd om op de snelweg in tegengestelde richting een kar met een ezel ervoor tegen te komen. Het kan allemaal. Als toerist kun je hier uren naar kijken en zelfs filmen is de moeite waard. Ze gunnen elkaar soms letterlijk geen centimeter. De meeste auto's zijn hier dan ook behoorlijk beschadigd en als je een auto zonder beschadiging ziet, dan is die net nieuw gekocht. Veel auto's hebben geen buitenspiegels, geen verlichting, geen gordels, of wat dan ook. Maar de claxon werkt wel, want die wordt veelvuldig gebruikt. Langs de snelweg tussen Cairo en de stad waar wij wonen liggen regelmatig auto's behoorlijk in de kreukels. Die laten ze daar vaak een aantal dagen liggen, maar slechts weinigen die er een les uit trekken, want men blijft heel onverantwoord rijden.

Waar ik me ook behoorlijk aan stoor is het gedrag van veel mensen. Informatie is moeilijk te krijgen en als je informatie krijgt is die vaak onjuist. Je wordt vaak niet goed behandeld ook al ben jij de klant in hun winkel. Met taxichauffeurs eindigt het soms in een woordenwisseling omdat zij veel meer geld van je willen dan waar zij recht op hebben en de meter in hun taxi wordt niet gebruikt. In winkels wordt je regelmatig opgelicht. Men is niet bang om te liegen en sommigen zweren zelfs bij Allah terwijl ze de zaak aan het oplichten zijn. Mensen staan langs de moskee maar gaan niet naar binnen als het gezamenlijke gebed begint, terwijl de coffeeshops vaak goed bezocht worden waar men waterpijp rookt (h'araam), muziek luistert (h'araam) en o.a. met dobbelstenen speelt.

<<<De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waarschuwde dat dit dobbelen de deur opent naar het gokken: “Eenieder die met een dobbelsteen speelt, het is alsof hij zijn vinger in het vlees en bloed van een zwijn heeft gedompeld.” (Overgeleverd door Moesliem, 4/1770.) Aboe Moesa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die met een dobbelsteen speelt, heeft Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamd.” (Overgeleverd door imaam Ah'mad, 4/394; zie ook Sah'ieh' al-Djaamie', 6505) .>>>

Afspraken worden veelvuldig niet nagekomen. Het niet nakomen van afspraken (beloften) is één van de tekenen van hypocrisie (nifaaq), zoals vermeld staat in de h'adieth: “Er zijn vier eigenschappen, eenieder die ze heeft is een pure hypocriet, en eenieder die één van hen heeft, heeft één van de kenmerken van hypocrisie totdat hij er mee ophoudt: wanneer hij spreekt liegt hij; wanneer hij iets in onderpand heeft dan verraad hij dat; wanneer hij een belofte doet verbreekt hij die; en wanneer hij redetwist neemt hij toevlucht tot onzedelijke spraak.” (Overgeleverd door Moeslim, 53.) Het nakomen van afspraken is één van de tekenen van de mensen van geloof.

Nee, het gedrag van veel mensen is verre van Islamitisch en dat maakt mij zeer verdrietig. In het begin groette ik bijna iedereen met Salaamoe ‘Aleikoem, maar vaak werd ik niet terug gegroet. Nou wonen er ook veel christenen in Egypte, maar je ziet geen verschil. O wat mis je dan de baarden en de Islamitische kleding zodat je weet dat je een moslimbroeder tegenkomt en geen christen of wat dan ook. Eens zei iemand tegen mij: “Er wonen ook christenen in Egypte, maar je herkent ze niet omdat zij op de moslims lijken.” Ik zei: “Soebh'aan-Allaah, hoe kun je zo iets zeggen?! De christenen lijken niet op de moslims, maar de moslims lijken op de christenen.” Ja, met hun geschoren gezichten lijken ze inderdaad op de christenen. Het doet pijn om de moslims zo verdwaald te zien.

Ook betreft eerlijkheid is deze moslimgemeenschap ver afgedwaald. Ik las eens een antwoord op de vraag of men huiswerk van een ander mag overschrijven. Sheikh Moh'ammed Saalih' Al-Moenajjid antwoordde als volgt: “Het is niet toegestaan om huiswerk over te schrijven, omdat het een vorm van bedrog is, en het is voor ons verboden om te bedriegen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die ons bedriegt/misleidt is niet van ons.” (Einde citaat.) En als je voor de zoveelste keer weer wordt voorgelogen of opgelicht, of als men het probeert, dan denk je bij jezelf: weet jij niet dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Eenieder die ons bedriegt/misleidt is niet van ons”?

Werkelijk, al dit stelen en oplichten is zo ontzettend erg, dat er de hand voor geamputeerd kan worden volgens het Islamitische strafrecht. Nu zijn zij misschien blij met elke pond (de Egyptische munteenheid) die zij kunnen bemachtigen, maar op de Dag der Opstanding zal het een reden van groot verdriet zijn. Het is overgeleverd dat Aboe Hoemayd al-Saa'idie heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Allah, niemand van jullie neemt iets dat niet rechtmatig van hem is, of hij zal Allah ontmoeten op de Dag der Opstanding terwijl hij het draagt. Ik zal zeker enkele van jullie herkennen die Allah ontmoeten terwijl ze een bulkende kameel dragen, of een loeiende koe, of een blatend schaap.” Vervolgens verhief hij zijn hand zo hoog dat ik de witheid van zijn oksel kon zien en zei: “O Allah, heb ik (de boodschap) meegedeeld?” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (6578); Moeslim (1832).] Dus beste broeders en zusters, kijk goed naar jullie bezittingen en als daar iets tussen zit wat niet van jou is, geef het terug aan de rechtmatige eigenaar, want dit is een voorwaarde van oprecht berouw. Denk goed na of je ooit eens iets geleend hebt en het per ongeluk vergeten bent terug te geven, of het nou gaat om een pen, school- of Islamitische boeken, of wat dan ook: geef het terug!!!

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die en die beledigd heeft, die en die belasterd heeft, de eigendommen van die en die verbruikt heeft, het bloed van die en die heeft doen vloeien en die en die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h'asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h'asanaat opraken vóórdat de rekening vereffend is, zullen wat van hun zonden (say'aat) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” [Overgeleverd door Moeslim (2581).]

Wanneer ik niet goed word behandeld, onrecht word aangedaan of word opgelicht, dan denk ik: het leven hier in Egypte (eigenlijk in deze hele wereld) is een grote spaarpot en op de Dag der Opstanding krijg ik mijn rechten terug, en dat is beter voor mij (mits ik zelf niet de rechten van anderen neem en Allah op de juiste wijze aanbid). Dit geeft je kracht en maakt je sterk. Het advies van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) “wordt niet boos” (zie het artikel Wordt niet boos!) kun je maar al te vaak praktiseren en het leven hier is een goede training voor je geduld. Allemaal voordelen en bronnen van beloning, inshaa-e Allaah.

Ik denk vaak: klaag ik niet te veel? Zeur ik niet te veel? En ik wil niet klagen, want uiteindelijk is alles goed. Als Allah de Almachtige mij iets goeds geeft is dat een Gunst en ben ik tevreden. Als er een probleem zich voordoet is dat een reiniging van je dzoenoeb (zonden) en vergeving van say'aat (bestraffing), dus uiteindelijk ook een Gunst van Allah de Almachtige: al-h'amdoelillaah ‘ala koele h'aal (lof is voor Allah voor alle omstandigheden). Maar als je naar de Islaam kijkt, dan heb je alle reden om verdrietig te zijn. Al-H'asan al-Basrie (rah'imahoellaah) heeft gezegd: “Als er een man zou zijn van uit de tijd van de eerste selef en hij (deze man) zou vandaag de dag herrezen worden, dan zou hij niets van de Islaam herkennen.” [Overgeleverd door Ibn Waddaah in al-Bida'war-Nahee 'Anhaa (p. 74).] En dan sprak al-H'asan al-Basrie over de tijd zo'n 100 jaar na de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)!!! Wat dan betreft de tijd waarin wij leven? Word je daar niet verdrietig van? Ook toen ik het volgende verhaal tegenkwam, wist ik dat ik alle reden had om mij verdrietig te voelen en om teleurgesteld te zijn in deze oemmah. Kijk maar eens hoe ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) reageerde nadat een man het oordeel van Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verwierp:

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft verhaald dat er eens een onenigheid ontstond tussen een hypocriete moslim, met de naam Bishr, en een jood. Beide kwamen bij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) voor een oordeel. Nadat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) beide had gehoord en over de zaak had nagedacht, oordeelde hij in het voordeel van de jood. Toen zij naar buiten kwamen zei Bishr: “Het oordeel is niet eerlijk, laten we naar ‘Oemar gaan.” Beide gingen naar ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) toe. De jood verklaarde tegenover ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem): “We zijn samen naar de profeet gegaan en hij heeft zijn oordeel gegeven in mijn voordeel, maar deze man (Bishr) accepteerde het niet en heeft me nu naar jou gebracht om die van jou te vragen en te accepteren.” ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) verifieerde de verklaring van de jood bij Bishr die zei: “Het is een feit dat we naar de profeet zijn geweest voor zijn oordeel in het geschil, maar nu geef ik de voorkeur aan jouw oordeel boven die van hem.” ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wacht even en ik zal mijn oordeel meteen geven.” Hij ging zijn huis binnen en kwam naar buiten met zijn zwaard en hakte het hoofd van de hypocriet Bishr er af en merkte op: “Een ieder die de beslissing van Allah en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verwerpt nadat hij zichzelf moslim verklaard heeft, ik beslis zijn zaak op deze manier.” Hierop volgend maakte zijn (Bishr's) hypocriete vrienden veel ophef en protest tegen deze actie, maar Allah de Almachtige verleende steun aan deze beslissing van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) door Zijn Openbaring en er wordt gezegd dat ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) vanaf die dag “al-Faaroeq” [degene die de waarheid van de valsheid onderscheidt] genoemd werd.

En hoe vaak wordt het oordeel van Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verworpen? Hoeveel mensen verwaarlozen de Islaam of zijn bezig met innovaties, maar verwerpen de voorschriften van Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)?

Een ander voorbeeld uit het leven van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) laat zien dat wij moslims ons goed moeten gedragen en de huidige situatie van de moslims is verre van dat. De jood Zaid ibn Sa'nah kwam eens bij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en eiste dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) het geld betaalde dat hij hem schuldig was, en sprak hem onbeleefd toe en zei: “Jij, zoon van ‘Abdoel-Moettalib, bent laat.” Hoewel de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bleef lachen om zijn onbeleefdheid, berispte ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) hem. Daarop zei de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) tegen ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem): “Deze man had recht op een betere behandeling van jou. Jij had mij moeten adviseren om de lening onmiddellijk terug te betalen en hem moeten vragen om zijn verzoek vriendelijk te maken.” Op datzelfde moment vroeg hij ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) om de lening te betalen en om Zaid twintig sa' (60 kilogram) extra te geven om zijn dreigende houding tegenover Zaid te compenseren. Het welwillende en attente gedrag van Allah's profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) veroorzaakte dat Zaid de Islaam onmiddellijk omarmde. Zo ging de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) met joden om, maar als we kijken hoe de moslims tegenwoordig met elkaar omgaan, hebben we alle reden om verdrietig te zijn.

Of de woorden van ‘Oemar al-Faaroeq (moge Allah tevreden zijn met hem), toen hij hoorde over de overwinning waardoor heel Perzië in handen was gevallen van de moslims. Hij verzamelde alle bewoners van al-Madienah in de Profeet's Moskee en gaf hen de goede tijdingen in een krachtige rede, en zei o.a.: “Het rijk van de magiërs (Perzen) bestaat vanaf vandaag niet meer en van nu af aan bezitten zij geen spanwijdte land om de moslims op enige manier kwaad te doen. Allah de Almachtige heeft jullie de baas gemaakt over de magiërs, hun land, hun rijkdom en eigendommen, om vervolgens jullie daden en handelingen te testen. Moslims, houd voor ogen om geen enkele wijzigingen in jullie manier van leven aan te brengen, anders zal Allah de Almachtige de heersende macht van jullie wegnemen en het aan anderen geven.”

En hoeveel veranderingen hebben de moslims aangebracht in hun manier van leven? En wat was/is het resultaat?

Het leven in Egypte heeft mij veel zaken doen inzien en mijn besef van de situatie in de wereld doen toenemen. Vóórdat ik naar Egypte verhuisde was ik vooral boos op de vijanden van de Islaam en verweet hen de slechte situatie van de moslimgemeenschap op dit moment. Maar dat was onwetendheid en ik besefte hier in Egypte dat de vijanden van de Islaam niet de reden zijn van deze slechte omstandigheden, maar de moslims zelf. Zij hebben de Islaam verwaarloosd en verlaten. Herinner de h'adieth van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) die ik eerder in mijn verhaal genoemd heb! Ik ben het helemaal eens met iemand die zegt dat deze cultuur een achterlijke cultuur is, want deze cultuur heeft weinig met de Islaam te maken. En alles wat afwijkt van de Islaam is achterlijk, want werkelijk succes in deze wereld en in het Hiernamaals kan slechts bereikt worden door de Islaam. Alleen denken deze mensen vaak dat deze cultuur gelijk is aan de Islaam en bestempelen de Islaam ook als achterlijk.

<<<Yusuf Islam, de voormalige Britse christen en artiest Cat Stevens (hij aanvaardde de Islaam in 1979) heeft gezegd: “Het zal erg verkeerd zijn om de Islaam te beoordelen in het licht van het gedrag van een paar slechte moslims die altijd op het nieuws verschijnen. Dat is net zoiets als een auto beoordelen als slecht, omdat de bestuurder van deze auto dronken is en het tegen de muur aanrijdt. De Islaam biedt leiding aan alle mensen in het dagelijks leven, in zijn spirituele, mentale en fysieke dimensies. We moeten echter de bron van deze instructies vinden: de Qor-aan en het voorbeeld van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Dan zien we de ware Islaam.” >>>

Zelfs sommige intelligente mensen komen wijsheid te kort om dit onderscheid te maken en hun wijsheid komt niet verder dan het bevredigen van hun begeerten. Ik vraag mij vaak af hoe toeristen over de Islaam denken als zij naar Egypte of andere zogenaamde Islamitische landen op vakantie gaan, en zij zien de moslims zich zo gedragen (of een christen die zij als moslim aanzien). De meeste moslims beseffen niet wat voor een verantwoordelijkheid zij hebben en dat goed gedrag vaak de beste manier van da'wah is, om andere mensen tot de Islaam uit te nodigen.

En dat de moslims helemaal niets te vertellen hebben in de wereld op dit moment, is te wijten aan de moslims zelf, en niet aan de vijanden van de Islaam. En dit alles is al voorspeld door onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Thawban verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De mensen zullen spoedig elkaar oproepen om jullie aan te vallen, zoals wanneer mensen die eten anderen uitnodigen om hun maaltijd te delen.” Iemand vroeg: “Zal dat zijn vanwege ons klein aantal in die tijd?” Hij antwoordde: “Nee, jullie zullen talrijk zijn in die tijd: maar jullie zullen zijn als het schuim en afval dat door een stortvloed meegedragen wordt en Allah zal uit de harten van jullie vijanden de angst voor jullie wegnemen en in jullie harten zwakheid werpen.” Iemand vroeg: “Wat is wahn (zwakheid en slapheid)?” Hij antwoordde: “Liefde voor de wereld en een afkeer van de dood.” [Overgeleverd door imaam Ah'mad met een sterke keten van overleveraars, en Aboe Dawoed.]

En inderdaad, vele moslims rennen de wereldse geneugten achterna en hebben hun religie verwaarloosd. Erger nog, mensen met de naam Moh'ammed en Ah'med helpen zelfs de vijanden van de Islaam. En kijk eens naar de vaak onmenselijke en trieste situaties waarin de moslims verkeren! En nogmaals, de vijanden van de Islaam zijn echt niet de oorzaak voor dit alles, maar de moslims zelf, en de vijanden van de Islaam proberen er alleen voor te zorgen dat deze situatie niet veranderd. Zij doen hun best dat de moslims zich bezig blijven houden met internet, tv, muziek, mode etc. Zij doen hun best dat de moslims geen aandacht schenken aan de Islaam en proberen hen te weerhouden van het terugkeren naar hun religie. Want de geschiedenis heeft al meer dan eens aangetoond dat wanneer de mensen terugkeren naar de ware religie van Allah de Verhevene, dat zij dan grote overwinningen behaalden.

Vaak zegt men tegen mij dat deze situatie ligt aan het feit dat de mensen arm zijn en geen geld hebben en dat zij moeten vechten om te overleven. Maar ik geloof hier niet in. Want die man in die dure auto rijdt net zo onverantwoordelijk als die man in die oude gammele auto met wiebelwielen. Ik zie vele mensen met een duur mobieltje. En ook rijden er hier vele dure auto's rond en worden er gigantisch veel appartementen en villa's gebouwd. Er is ook genoeg geld om te roken, muziek te kopen, naar de coffeeshop te gaan, de auto's te versieren met tierlantijntjes en allerlei gekleurde lampjes etc. Nee, geld is niet het probleem (ook al zijn er heel arme mensen in Egypte). Maar als je kijkt naar de tijd van vóór de Islaam, dan weet je het probleem: de mensen zelf en hun onwetendheid. En ik geloof dan ook dat er een wonder nodig is om deze mensen in orde te krijgen, en dat wonder is de Islaam. Allah de Verhevene zegt: “Allah veranderd de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.” [Soerat ar-Ra'd (13), aayah 11.] Voor mij weer een reden om nog harder te werken aan mezelf en aan de da'wah, want de Islaam is de oplossing en de moslims dienen terug te keren naar de Islaam.

Ook het volgende is belangrijk als je weer een persoon ontmoet die zich niet goed gedraagt: “O zoon van Aadam! Je zult geen ware imaan bereiken totdat je niet meer let op fouten van anderen die je zelf ook hebt, en totdat je die fout van jezelf corrigeert. En als je dat gedaan hebt, zul je weer een andere fout vinden die je nog niet gecorrigeerd hebt. Als je dat doet, zul je het erg druk met jezelf hebben. En de meest geliefde dienaar van Allah is degene die zoals deze persoon is.” [Sifa toes-Safwah 3/234. ]

Inderdaad, ik kan wel kijken naar al die mensen die zich niet goed gedragen en die zich niet aan de Islaam houden, maar doe ik dat zelf wel? Ben ik zelf wel goed bezig? Wat ik weet is weinig en wat ik niet weet is heel veel, dus ik moet mijn tijd besteden met het vergaren van kennis, en niet met het kijken naar anderen. Nee, ik moet mijn kostbare tijd niet verspillen met het kijken en klagen over andere mensen. Ik moet naar mezelf kijken en aan mezelf werken.

Daarnaast moet ik niet te lang stil staan bij de nadelen van Egypte, ik moet kijken naar de vele voordelen om in Egypte te leven. Als ik kijk naar mijn buren bijvoorbeeld, daar zijn fantastische praktiserende broeders bij. En ook enkele goede praktiserende zusters voor mijn vrouw. We helpen elkaar, onderwijzen elkaar en motiveren elkaar.

<<< Zo attendeerde een broeder mij eens op het feit dat je als je met een trap of lift omhoog gaat, dat je dan Allaahoe Akbar kunt zeggen, en als je naar beneden gaat, dat je dan Soebh'aan Allaah kunt zeggen. Dit volgens Djabir, die zei: “Wij zeiden Allaahoe Akbar als we een hoge plek opgingen (b.v. een berg) en Soebh'aan Allaah als we in een vallei naar beneden gingen.” (Boekhaarie)>>>

Je hoort de adzaan en dat is zeer prettig. De Ramadhaan beleef je hier veel intenser, want in Nederland gaat dat gevoel deels verloren tussen je niet-moslim collega's en buren etc. Ik vind het een mooi moment als het tijd is om het vasten te verbreken. De straten zijn dan leeg en je kunt bijna blindelings de anders drukke straten oversteken. Je ziet alleen enkele broeders die naar de moskee lopen voor het Maghrib-gebed. Die enkele auto die je ziet is óf van een moslim die te laat thuis is, óf van een christen die gebruik wil maken van de lege straten om snel naar zijn bestemming te gaan.

Het is gemakkelijk om een vrouwelijke dokter of tandarts te vinden voor mijn vrouw en zelfs toen ze moest bevallen bestond het hele verloskundige team uit moslimzusters en in het ziekenhuis had ze een privé-kamer. In een straal van vijf minuten lopen om ons appartement heb ik de keus uit vier moskeeën. En ook als je een keer weggaat, is er altijd wel een moskee in de buurt waar je in gemeenschap kunt bidden (wel even controleren of er geen graf in de moskee aanwezig is). Bijvoorbeeld: ik ging eens met een broeder naar een garage voor een onderhoudsbeurt voor mijn auto. Toen we bij de garage klaar waren en de auto daar hadden achtergelaten voor wat onderhoud, liepen we richting de grote weg om een busje naar huis te nemen (ook dit is hier fijn, het openbaar vervoer, altijd wel een bus(je) of taxi die je voor weinig geld daar brengt waar je zijn moet). Het was tijd voor het namiddaggebed. Eén van de vele voordelen van Egypte is dat er altijd wel een moskee op loopafstand in de buurt is, dus wij hadden ook snel een moskee gevonden. Wij naar binnen en met de gemeenschap gebeden. Dit was een moment dat ik heel erg blij was dat we naar Egypte zijn geëmigreerd. Want het is zo belangrijk om in de moskee met de gemeenschap mee te bidden, en dat kan hier eigenlijk altijd, of je moet je verslapen, ziek zijn, of Satan moet sterker zijn dan jou. Maar na dit gebed daar in de moskee, was ik heel erg blij en het was een heel mooi moment. Fijn om hier te wonen. En dat je regelmatig niet wordt behandeld zoals het hoort, dat nemen we op de koop toe. En daarbij moet ik niet vergeten dat dit in Nederland ook regelmatig gebeurd als die “beschaafde” Nederlanders praktiserende moslims zien. Alles bij elkaar ben ik heel erg blij dat ik Nederland heb verlaten. Want de redenen waarom we Nederland hebben verlaten moet ik niet vergeten.

Ik moet niet vergeten dat ik door “ontwikkelde” en "beschaafde" Nederlanders gediscrimineerd ben. Ik zie ze nog schrikken toen zij mij voor het eerst zagen tijdens enkele sollicitatiegesprekken. Net alsof elke praktiserende moslim met een baard een terrorist is. Tja, er wordt door de media en de politiek hard aan gewerkt om de bevolking dit beeld te geven, en velen laten zich dit graag wijs maken. Ik denk wel eens aan de bergen reclamefolders in onze brievenbus toen we nog in Nederland woonden. Hier krijg je er geen één. Geen reclamefolder van een supermarkt die kratten bier in de aanbieding heeft, geen reclamefolder van een financiële instelling die je een hele aantrekkelijke lening wil aansmeren tegen een lage rente, geen folders met vrouwen met hun ‘awraa onbedekt, etc. Je wordt hier niet zo vaak geconfronteerd met hetgeen Allah de Verhevene verboden heeft verklaard. Je leeft hier veel vrijer en rustiger dan in Nederland, geen verplichte verzekeringen, geen weet ik wat voor post je krijgt van organisaties die jouw gegevens op de één of andere manier in hun systeem hebben zitten. Vooral geen verzekeringen is een bijzonder gevoel. In Nederland vertrouwde ik natuurlijk ook wel op Allah de Almachtige, maar ik had toch ook nog mijn opgedrongen verzekeringen die de eventuele schade zou vergoeden, en dat is toch een heel ander gevoel dan helemaal geen verzekeringen.

Je leeft hier echt veel vrijer dan in Nederland, geen belastingdienst die op je geld aan het azen is en de overheid bemoeit zich nauwelijks met je. Je kunt echt bijna alles doen wat je wilt, als je maar geld hebt. En de mensen dwingen je ook niet om met een bepaalde gewoonte mee te gaan. Je doet wat je wilt doen en je hoeft je er niet voor te schamen. Dikke mensen, dunne mensen, mooie mensen, minder mooie mensen, mooie en dure kleren of armzalige kleren met gaten, een patserige auto of een auto die rijp is voor de sloop etc., je hoeft je hier niet te schamen. Minderwaardigheidscomplexen en andere geestesziekten komen hier dan ook niet zo veel voor en een psycholoog of psychiater heeft hier dan ook niet zo heel veel te doen. Ook aan antidepressiva valt hier weinig te verdienen, terwijl in het “vrije en ontwikkelde” Nederland juist het gebruik alleen maar toeneemt! Ook zelfmoord komt hier in Egypte niet zo veel voor. Leren zij in Nederland (en de rest van het westen) hier dan geen les uit? Beseffen zij niet dat zij in Nederland (in het Westen) in onderdrukking leven met de Satan als hun dictator?

Ik ben ook heel erg blij met de stad waar we zijn gaan wonen (net buiten Cairo). Een stuk beter dan Cairo; het is hier schoner, rustiger, mooier, schonere lucht en er is meer wind en geen smog. De meeste vrouwen hebben hier een hoofddoek en je ziet vaak een zuster met niqaab. Ook het verkeer is hier een stuk rustiger dan in Cairo.

Wat ook de moeite waard is om te vermelden, ik vind het in ieder geval iets moois, is dat veel mensen hier aan liefdadigheid doen (zonder deel te nemen aan een loterij waar men een prijs kan winnen, zoals in Nederland). Niet alleen in de vorm van het geven van geld, maar ook iets in algemene zin voor de medemens. Je ziet hier o.a. regelmatig van die metalen kasten langs de straat staan met enkele waterkraantjes. Mensen kunnen hier gratis water drinken en omdat het vooral in de zomer heet kan zijn, is dat zeer prettig. Het is dus een vorm van voortdurende sadaqah en als je dit ziet krijg je een goed gevoel. Ik heb echt gemende gevoelens betreft de mensen, want vaak gedragen ze zich niet goed, maar als je ze persoonlijk kent zijn ze echt heel erg gastvrij, gul en behulpzaam.

Alles bij elkaar ben ik zeer blij dat ik de stap heb genomen om Nederland te verlaten, want we zijn hier voor onze dien (ons geloof), en niet voor wereldse aangelegenheden. Ik raad iedereen aan om de hidjrah te verrichten op de weg van Allah de Verhevene. Denk goed na over het land en stad/gebied waar je naar toe gaat en of dat bij jou past. Want de verschillen kunnen groot zijn. Bezoek de landen/gebieden eerst en praat met mensen die je voor zijn gegaan.

Ook mensen die we kennen die vanuit Nederland naar Egypte zijn geëmigreerd willen niet meer terug naar Nederland. Zij zeggen ook: de nadelen in Egypte zijn minder erg dan de nadelen in Nederland. Verricht de hidjrah op de weg van Allah en kies voor de Islaam en probeer deze wereld te vergeten. Eerlijk is eerlijk, de problemen stoppen pas als je het Paradijs binnen stapt, maar daar moet je hard voor werken. Offer de genietingen van dit leven op voor de genietingen van het echte leven in het Hiernamaals en werk hard aan jezelf en aan de da'wah.

Wasalaam ‘Aleikoem wa Rah'matoellaahi wa Barakatoeh,

Aboe Yoesoef

Lees ook de volgende artikelen met betrekking op de hidjrah van Aboe Yoesoef:

Gratis verblijf in Egypte

Waarom vissen niet verdinken

Een jaar later

Orchidee of Brandnetels?

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index