Artikelen---Dode Harten

 

Dode Harten

 

Imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah

Terwijl duizenden moslims over de gehele wereld gedood worden en terwijl tienduizenden gevangen en gemarteld worden voor het oproepen naar de Weg van Allah en voor het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte, blijven de meeste moslims opmerkelijk stil en hebben geen zorgen behalve over de materiële zaken van deze wereld. Hun harten zijn gevuld met de liefde voor dit leven en zij zijn het Hiernamaals vergeten.

Allah zegt in de Qor-aan: “En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het slechts wisten!” [Soerat al-'Ankaboot (29), aayah 64.]

Vele moslims zijn zo gehecht aan hun leven geraakt, dat hun verlangen is om tussen hun familie, huis, geld en handel te verblijven. Ze zijn vergeten dat zaken van het Hiernamaals voorrang dienen te krijgen boven de zaken van dit leven en dat we ernaar moeten streven om de bevelen van Allah op te volgen, en niet alleen de bevelen die we makkelijk vinden en die gemakkelijk op te volgen zijn. Sommige moslims van vandaag de dag beweren dat het beter is om extra gebeden te verrichten en extra te vasten in plaats van het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte of het verdedigen van de zwakke moslims. Zulke mensen berispen zelfs de moslims die er wel naar streven om deze verplichtingen te vervullen.

Dit is wat Ibn al-Qayyim had te zeggen over zulke mensen:

“De shaytaan (satan) heeft de meeste mensen misleid door voor hen de verrichting van bepaalde vrijwillige daden van aanbidding, zoals vrijwillige gebeden en vrijwillig vasten, schoonschijnend te maken, terwijl ze andere verplichte daden van aanbidding, zoals het gebieden van het goede en het uitroeien van het slechte, verwaarlozen. Zozeer, dat ze niet eens de intentie maken om ze te verrichten op het moment dat ze ertoe in staat zijn. Zulke mensen worden door de geleerden beschouwd als op de bodem van de schaal van de dien (religie), want de essentie van onze dien is het verrichten van datgene wat Allah ons bevolen heeft. Degene die zijn verplichtingen niet nakomt, is in feite erger dan degene die zondes verricht. Iemand die ook maar een beetje kennis bezit over de Openbaring van Allah, de leiding van de profeet sallallahoe 'alayhie wa sallam en het leven van de metgezellen, zal erachter komen dat degenen die vandaag de dag als het meest godsvruchtig gezien worden, in feite het minst godsvruchtig zijn. Voorwaar, wat voor vroomheid is er in een persoon die getuige is van het schenden van de heiligdommen van Allah, Zijn religie die verlaten wordt, en de soennah van Zijn boodschapper die geschuwd wordt, en toch stil blijft met een koel hart en een gesloten mond. Zo'n persoon is als een stomme shaytaan! Op gelijke wijze is degene die valsheid vertelt, als een sprekende shaytaan . Komt het ongeluk dat de Islaam is overkomen niet door degenen die, wanneer hun leven en voedsel veilig zijn, het hen niet kan schelen wat er met de dien gebeurd? De beste onder hen zal een bezorgd gezicht tonen. Maar als hen iets zou overkomen in de dingen waar hun harten aan gehecht zijn, zoals hun geld, dan zouden zij er alles aan doen om het terug te krijgen. Deze mensen zijn, naast het feit dat ze de woede van Allah verdienen, getroffen door de grootste ramp zonder het zelfs te weten; ze hebben een dood hart. Voorwaar, hoe meer iemands hart leeft, hoe sterker zijn woede omwille van Allah is en hoe completer zijn steun aan de Islaam en de moslims is.” (Al-A'laam al-Moewaqqi'een, boek 2, p. 176.)

"...Voorwaar, de Belofte van Allah is waar! Laat daarom het wereldse leven jullie niet verleiden en laat de verleider ( shaytaan ) jullie niet van Allah wegleiden." [Soerat Loeqmaan (31), aayah 33.]

Lees ook het artikel al-Wahn, een dodelijke ziekte.

 
naar boven Naar overzicht artikelen