Artikelen---Democratie

 

Democratie

 

“Heb jij (O Moh'ammed) degene gezien die zijn (triviale) begeerte nam als zijn god?...” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.] D.w.z. door zijn eigen wil - gebaseerd op begeerten en bevliegingen - te prefereren boven Allah's Wil. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. Allah's weg. De Schepper heeft een perfect systeem voor de mens gemaakt, de islamitische sharie'ah, een perfect rond wiel dat rijdt als een trein. Maar mensen houden zich bezig - door o.a. democratie - met bakkeleien over dat perfecte ronde wiel en proberen de vorm aan te passen in hun dwaze veronderstelling het wiel beter te kunnen laten rollen.

 

Lees de verschillende artikelen op www.uwkeuze.net over democratie, geschreven door moslims en niet-moslims:

Wat is democratie?

Democratische dilemma's

Waarom moslims niet geloven in democratie

In 2002 schreef broeder Aboe Yoesoef 'Abdoellaah in het maandblad Wij Moslims (van Uitgeverij Momtazah) aangaande democratie: "Wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets." Niet alleen moslims - d.w.z. die de juiste menhadj (methodologie) volgen - zijn tegen democratie, maar ook vele niet-moslims zien in dat democratie een ongewenst systeem is, een systeem vol tekortkomingen en gedoemd tot mislukking.

Verdiep je in democratie en ontdek dat het een systeem is waarbij twee wolven en een schaap stemmen over wat ze vanavond gaan eten. Werkelijk, er kan niets tippen aan de islamitische sharie'ah, het juweel onder grauwe stenen. Dus aanvaard Allah's Wet, die wellicht niet altijd even gemakkelijk is - omdat het niet altijd in overeenstemming is met ons beperkt verstand en onze begeerten - maar die wel oplossingen bevat voor alle problemen: succes gegarandeerd!

 

Uitspraken van niet-moslims over democratie

"Misschien moet men onder democratie verstaan: de ondeugden van enkelen binnen het bereik van het grootst mogelijk aantal gebracht." (Henri Becque)

"Democratie zou iets heerlijks zijn, waren er onder de mensen slechts democraten!" [Ernst Hohenemser (1870-1954)]

"Democratie is iets waar politici over praten zoals een prostituee over de liefde." (Fernand Auwera - Vlaams schrijver)

"In een democratie wordt je geboren en sterf je. Al de rest is voor bespreking vatbaar." (P. Whitney)

“De functie van de politiek is het reduceren van de diversiteit van individuele doelen tot een stelsel gemeenschappelijke doelen.” (David Friedman)

"Een fanatiek geloof in de democratie maakt democratische instelling onmogelijk." [Bertrand Russell - Engels filosoof en wiskundige (1872-1970)]

"De democratie is die regeringsvorm waaronder je zegt wat je wilt en doet wat je gezegd wordt." (Gerald Barry)

"Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen." (Jan Blokker)

"De democratie, die zich verbeeldt van redelijke oorsprong te zijn, ontleent in werkelijkheid haar kracht aan elementen van gevoel en mystiek, onafhankelijk van de rede." [Gustave le Bon - Frans socioloog en psycholoog (1841-1931)]

"Democratie is een samenwerking van mensen die elkaar bestrijden." (Gaston Durnez - Vlaams dichter en schrijver)

"Democratie is onbevoegdheid en gebrek aan samenhang." [Anatole France - Frans schrijver (ps. van J. A. Thibault) (1844-1924)]

"Door aan allen rechten te geven, is de democratie de staatsvorm, die op de meest zekere wijze de goedheid vermoordt." (Albert Guinon)

"De eerste phase in de ontwikkeling ener zegevierende democratie is, de oude aristocratie te vernietigen; de tweede phase is een nieuwe te vormen." [Gustave le Bon - Frans socioloog en psycholoog (1841-1931)]

"Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil." (Wim Kan)

"Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert." [Louis Latzarus - Citaat afkomstig uit: La Politique (1928)]

"Democratie is als een vlot. Het zinkt niet, maar je hebt wel altijd natte voeten." (Russell Long)

"Democratie is een proces waarin de mensen vrij zijn om de man te kiezen die van alles de schuld gaat krijgen." (Laurence Peter)

"Democratie is een instelling waarbij het geheel gelijk is aan het schuim der delen." (Keith Preston)

"De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt." (Pierre Joseph Proudhon)

"Democratie betekent eenvoudig het ranselen van het volk door het volk voor het volk." [Oscar Wilde - Iers schrijver (1854-1900), citaat afkomstig uit: The soul of man under socialism]

 
naar boven Naar overzicht artikelen