Artikelen---De strijd tegen de tijd

 

De strijd tegen de tijd

 

Door Oem Mohammed, uit het maandblad Wij Moslims (2006) van Uitgeverij Momtazah

Op tijd zijn kan ons helpen om onze potenties waar te maken en een karakter van een gelovige moslim te ontwikkelen.

Als je ooit een project hebt uitgesteld tot de laatste seconde, of pas de nacht vóór het grote examen op school bent begonnen met studeren, dan ken je de wanhopige gevoelens die vergezeld kunnen gaan met uitstel. Zelfs degenen die beweren dat ze onder druk goed kunnen werken, realiseren zich gewoonlijk dat zij beter werk geleverd zouden kunnen hebben door zichzelf aan te passen en meer tijd te nemen om hun studie of project te voltooien. Maar wanneer het al drie uur 's nachts is en jouw verslag dient binnen vijf uur ingeleverd te worden, dan rest er weinig tijd om na te denken over wat je had moeten doen - het is dan te laat.

Van dag tot dag dwingt de druk van deadlines en de consequenties van het missen van deze deadlines ons tot actie. Wanneer we onze rekeningen bijvoorbeeld niet betalen, weten we dat we de volgende maand zonder water en elektriciteit zullen zitten. Wanneer we falen om de auto goed te onderhouden, kan dit catastrofale gevolgen hebben op de weg. En laat op komen dagen voor een sollicitatiegesprek garandeert je haast dat je de baan niet zult krijgen.

Door er een gewoonte van te maken om de belangrijke taken uit te stellen, slaan we ons er vaak net doorheen en doen we nooit onze volledige best. Op school draait het vaak slechts om de cijfers die we behalen. Maar kunnen we ons voldaan voelen met een cijfer, wetende dat we er niet veel inspanningen voor verricht hebben?

 

De manier waarop we met wereldse deadlines omgaan, heeft nauw te maken met de grotere (deadline) die we allemaal hebben: het moment van onze dood, welke slechts bekend is bij Allah de Verhevene. Vanaf het moment dat we ons in de baarmoeder bevinden, stelt Allah de Verhevene deze deadline voor ons, en het wordt onze grootste test in het leven, aangezien wij bepalen hoe wij de tijd zullen gebruiken die ons is toebedeeld.

Een soldaat van de shaytaan (satan)

Ibn al-Djawzie, één van de vroegere geleerden zei: “Behoed je tegen uitstel. Het is de grootste van de soldaten van de shaytaan.”

Waarlijk, uitstel vreet onze tijd op, het zorgt ervoor dat we onze verplichtingen verwaarlozen en onze goede daden uitstellen. Het kan relaties schade aanrichten en leiden tot luiheid in alle aspecten van het leven.

Het is dus geen verassing dat veel mensen die zaken alsmaar uitstellen, moeilijkheden hebben bij het verrichten van de regelmatige daden van aanbidding, zoals het gebed, of ze stellen hun gebeden uit totdat hun tijd bijna verstreken is, of ze falen erin om ze allemaal in gemeenschap te bidden.

Wanneer het als de vijand gezien wordt, wordt het gemakkelijk om te zien waarom wij uitstel dienen te bestrijden met alles wat we hebben, hierbij lerend om onze tijd op een verstandige wijze te gebruiken, en voor de activiteiten die de oemmah (gemeenschap) van nut zullen zijn en om onze band met Allah de Verhevene te versterken.

Georganiseerd worden

Wanneer we lessen nemen van experts in projectmanagement, leren we onze tijd effectief te beheren door doelen te stellen en het breken van grote werken in kleinere. Op deze manier vermijden we vage verklaringen zoals, “ooit zal ik beginnen met het lezen van de Qor-aan.” In plaats daarvan kunnen we ons inzetten om tenminste één pagina per dag op een bepaald tijdstip te lezen, waarbij men een goede gewoonte aanleert die goed bij te houden is en onze levens verrijkt.

Handelend op dezelfde manier, is het schrijven van een verslag van twintig pagina's niet langer meer een ontmoedigende taak en het kan voltooid worden in twintig dagen of zelfs minder. Wanneer we eenmaal met iets begonnen zijn, wordt het vaak onmogelijk om er mee op te houden. Uitstel beïnvloedt ons op die manier dat het starten van een project ondraaglijk voor ons lijkt, maar dit onplezierige gevoel is vaak slechts een illusie.

We kunnen dit duidelijk zien wanneer het tijd is om wakker te worden voor het fadjr gebed. Zonder geloof, vastberadenheid en aanwezigheid van je gedachte, kan het een vreselijke strijd zijn om een heerlijk warm bed te verlaten voor de wassing en het gebed. Maar wanneer we dit eenmaal doen, verandert alles en we voelen opluchting omdat we onze dag in Allah's bescherming begonnen zijn.

Door de dingen op te schrijven die we elke dag dienen te vervullen (zie Dagboek van een moslim), zal het ons helpen om tijd te respecteren en het op een juiste manier te gebruiken. Of het nu gaat om huishoudelijk werk en karweitjes, daden van aanbidding of iets anders. Wat betreft het gebed; een meisje dat er naar streefde om haar tijd beter in te delen, beschreef de dagelijkse gebeden als ‘afspraken' met Allah die niet gemist kunnen worden. Wanneer ze een afspraak op een tijdstip nam, dan was dat een steun voor haar om haar verlangens om tijdens fadjr te slapen te overwinnen en het op tijd te bidden evenals de rest van haar gebeden.

Houd jezelf bezig

Het is een interessant feit dat mensen die het druk hebben meer zaken als doel stellen die ze willen vervullen dan mensen die minder verantwoordelijkheden hebben. Mensen die het druk hebben weten dat hun tijd beperkt is; daarom voelen zij niet de vrijheid om het te verspillen.

Volgens de natuur van de Islaam, zijn moslims per definitie mensen die altijd bezig zijn. Zo lang er problemen bestaan, zoals honger, onwetendheid, armoede, onderdrukking en oorlog, kan en mag de moslim het niet rustig aan doen. Zo lang er kinderen zijn die grootgebracht moeten worden, vrienden die getroost moeten worden, familiebanden die onderhouden moeten worden en gemeenschappen die gebouwd moeten worden, moeten de moslims actief blijven. Onze levens kunnen op een aantal nuttige en belangrijke manieren gebruikt worden, maar we moeten de eerste stappen willen zetten en opofferingen leveren voor onze zaak.

Allah de Verhevene zegt ons: “En wie het Hiernamaals wenst en er met een redelijke inzet naar streeft, én hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 19.]

In dit vers zien we dat zowel geloof als hard werken vereist is om de Tevredenheid van Allah de Verhevene te kunnen verkrijgen. Aangezien we niet weten wat morgen zal brengen, dienen we voordeel te nemen van onze jeugd, goede gezondheid en de vrijheid om zoveel te doen als we kunnen in de tijd die we beschikbaar hebben (zie H'adieth van de Maand - Mei 2011). Onze goede daden worden zelfs vergroot gedurende deze perioden van relatief gemak, wanneer het moeilijker wordt om het plezier van dit leven op te geven.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “En haast jullie (op de weg die leidt) naar vergiffenis van jullie Heer…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 133.]

Hij zegt eveneens: “…dus wedijver aangaande goede daden…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 48.]

En Hij beschrijft de gelovigen als: “Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten.” [Soerat al-Moe-eminien (23), aayah 61.]

Dit alles herinnert ons aan het feit dat uitstel ons weerhoudt om onze mogelijkheden waar te maken en het behoort niet tot het karakter van de moslim die ernaar streeft om op de best mogelijke manier gebruik te maken van zijn of haar tijd.

 
naar boven Naar overzicht artikelen