Artikelen---De betekenis van ‘terrorisme' en ‘extremisme'

 

De betekenis van ‘terrorisme' en ‘extremisme'

 

Door de edele imaam, ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah Ibn Baaz (overleden in 1420 H.)

Genomen van een cassette met de titel: Fataawaa al-‘Oelamaa-e fil-Djihaad wal-‘Amaliyaat al-Intihaariyyah wal-Irhaab.

In de Naam van Allah.

We horen vaak over bepaalde termen zoals ‘terrorisme' en ‘extremisme', en iedereen lijkt er tegenwoordig over te spreken. Daarom, wat is het juiste criterium met betrekking tot dit – d.w.z. voor de betekenis van deze termen? Of op een andere manier uitgedrukt: wanneer wordt een persoon een terrorist of een extremist?

Extremisme is het maken van concessies waar geen basis of waarheid voor zijn. [Toegevoegd door vertaler: Het Arabische woord voor extremisme is al-ghoeloe. Het stamwoord en de woorden die van dit woord zijn afgeleid, draaien allemaal rond één betekenis: het overschrijden van de grens en norm. Ibn Faaris zei: “[De letters] gh, l en de zwakke letter oe vormen een correct stamwoord dat duidt op ‘het verder gaan en overschrijden van de passende maatstaf.'” (Moe'djam Maqaayies al-Loeghah.) Met betrekking tot een persoon, zegt men: “Hij ging naar een uiterste (de passende norm overschrijdend) in die aangelegenheid,” wat betekent dat hij de grenzen overschreed. Al-ghoeloe is het verder gaan dan de norm. Einde toevoeging.]

Terrorisme het zondigen op mensen door middel van onrechtmatig slaan of doden is, zonder bewijs (om deze daden te rechtvaardigen); integendeel, (deze daden worden begaan) gebaseerd op onwetendheid en gebrek aan inzicht; zij zijn de terroristen die mensen onrechtmatig doden, zonder enig bewijs van de Sharie'ah. Aldus veranderen zij (de toestand van) de veiligheid van mensen en zij veroorzaken problemen tussen mensen en hun landen; zij zijn de terroristen.

Wat betreft degenen die het goede opleggen en het slechte verbieden volgens hun vermogen, dat is geen terrorisme… Wat betreft degene die dit niet kan doen, hij dient dit verbaal te doen (door bijvoorbeeld te zeggen): “O dienaar van Allah, vrees Allah… Dit is niet toegestaan voor jou om te doen… Dit is verplicht voor jou om te doen.” (Dit dient gedaan te worden) met rechtschapen en wijze woorden en op een goede manier, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Nodig (de mensheid, O Moh'ammed) uit tot de Weg van jouw Heer (d.w.z. de Islaam), met al-h'ikmah (de wijsheid, d.w.z. met de goddelijke openbaring en de Qor-aan) en goede (mooie, duidelijke, eerlijke) prediking, en debatteer met hen op een manier welke beter is (d.w.z. op de beste manier, met vriendelijkheid, bedaard en goede woorden)…” [Soerat an-Nah'l (16), aayah 125]

En Allah, de Meeste Verhevene, zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159]

Als hij niet in staat is dit te doen, dan dient hij het kwaad te haten in zijn hart en dient hij het aanwezig zijn op slechte plaatsen te vermijden. Degenen die mensen slaan of doden zonder enig bewijs van de Sharie'ah; zij zijn de terroristen; degenen die verderf verspreiden. Zij zijn degenen die veiligheid verminderen en samenlevingen bederven.

Hoe dan ook, een persoon dient dit kwaad niet met zijn hand te veranderen, tenzij hij de autoriteit heeft van de autoriteiten om dit te doen. Anders dient hij de kwestie onder hun aandacht te brengen als hij iets bezwaarlijks ziet en hij niet de toestemming heeft (om het veranderen); hij brengt de kwestie te sprake bij de autoriteiten. Niettemin, hij dient hen te adviseren, hen op te roepen tot Allah, en door mensen aan te moedigen om het goede te doen en hen het slechte af te raden…

[Toegevoegd door vertaler: wat we absoluut weten is dat de Sharie'ah extremisme en terrorisme niet bepleit. Inderdaad, wat het bevat is het tegengestelde van extremisme. Dat betekent dat het oproept tot matiging, en extremisme verbiedt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Aldus maakten Wij jullie (ware moslims – ware gelovigen in het islamitische monotheïsme, ware volgelingen van de profeet Moh'ammed en zijn Soennah) tot een gematigd (rechtvaardig) volk…” - Soerat al-Baqarah (2), aayah 143. Einde toevoeging.]

Moge Allah ons allen succes schenken.

Lees ook:
- Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj - een oud debat, maar wijze lessen
- Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen
- Islamfobie
- Djihaad Uitgelegd
- Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?
- Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
- Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?
- Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

 
naar boven Naar index