Artikelen---De Handdruk

 

De Handdruk

 

Welwillend ter beschikking gesteld door stichting El Tawheed. Een column uit hun maandblad El Tawheed (maart 2008). Geschreven door Abu Salaheddin. Bewerkt door www.uwkeuze.net.

“Sorry, ik kan u geen hand geven. Het heeft niets te maken met disrespect naar u of naar vrouwen toe. Maar in de Islaam is lichamelijk contact tussen mannen en vrouwen buiten een bepaalde familiekring (#) niet toegestaan.”

<<<# D.w.z. niet-mah'ram. Mah'ram: mannen die volgens de sharie'ah (islamitische wet) nooit met een bepaalde vrouw mogen trouwen in verband met hun nauwe verwantschap (bloedverwantschap of verwantschap die tot stand is gekomen door borstvoeding of huwelijk). Een mah'ram is een man waarbij een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc. zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.>>>

Ik weet niet hoe vaak ik de bovenstaande drie zinnen heb uitgesproken: op school, ziekenhuis, dokter, straat, werk, familiebezoek enz. Soms heb ik het gevoel alsof ik een bandje afspeel. Zo vaak uitleggen, zo vaak hetzelfde zeggen. Kennen jullie dat gevoel?

Over het algemeen wordt er goed gereageerd als ik duidelijk maak dat ik het andere geslacht geen hand wens te geven en wordt mijn keuze gerespecteerd, althans zo komt het over op mij. Maar soms krijg ik ook van die rare opmerkingen zoals: ‘whatever', ‘oh, raar', of ‘je doet maar waar je zin in hebt'. Dit zijn dan uitspraken die door een niet-moslim worden gedaan. Maar ook moslims kunnen er wat van. Vaak wordt het weigeren van een hand van een niet-mahram familielid als vreemd gezien. Je wordt er raar op nagekeken, van: ‘hé doe is normaal'. Op dat soort momenten denk ik dan vaak aan de volgende hadieth:

De boodschapper Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Islaam is als iets vreemds begonnen, en zal als iets vreemds eindigen. Het Paradijs is voor hen die als vreemden worden gezien.”

Dat een niet-moslim rare opmerkingen maakt is tot daar aan toe, maar dat zelfs moslims hier aan meedoen gaat mijn petje te boven. In het begin (van mijn praktisering) zat ik hier vaak mee, maar uiteindelijk heb ik geleerd dat ik geschapen ben om Allaah (swt) te behagen en niet Jan en Alleman.

“Zeg: ‘Voorwaar, mijn salaat (gebeden), mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der werelden.'” (al-An'aam, 6:162)

In het Westen wordt het weigeren van een handdruk tussen een man en vrouw, vaak geassocieerd met een vermeende discriminatie van de vrouw in de Islam. Dit is duidelijk geheel onterecht. Zowel voor een moslim als een moslimah is het niet toegestaan om de hand te schudden van de niet-mahram. De terughoudendheid geldt dus in beide richtingen en heeft niets met discriminatie te maken.

Het niet uitwisselen van een handdruk bij een begroeting, is bovendien niet iets typisch islamitisch. In diverse religies en culturen is een handdruk ongebruikelijk, zelfs onbeleefd en wordt deze aanraking als een inbreuk op de intimiteit ervaren.

Al met al, met geduld en wijsheid moeten wij blijven uitleggen waarom wij geen handdruk kunnen uitwisselen met de niet-mahram. Ook moeten wij onze broeders en zusters die wel een hand geven aan de niet-mahram met wijsheid en met heel veel geduld uitleggen dat dit niet is toegestaan.

Handen schudden met een niet-mah'ram vrouw

Uit: De weg naar het Paradijs, hoofdstuk: "Verboden zaken die te licht worden opgevat", uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) Toegevoegd door www.uwkeuze.net.

Dit is één van de zaken waar onjuiste sociale gewoonten prioriteit boven de Wetten van Allah hebben gekregen. Het gaat zelfs zover dat als je mensen hierop corrigeert en met bewijzen komt, dat ze je dan beschuldigen van allerlei zaken. Ze zullen je ervan beschuldigen een complex te hebben, het proberen familiebanden te breken, hun goede intenties in twijfel te brengen etc. Handen schudden met nichten, de vrouwen van je broers en vrouwen van ooms is nu in onze maatschappij gemakkelijker dan het drinken van water. Maar als we goed kijken, zullen we de ernst van de kwestie begrijpen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Als één van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah'ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah'ieh' al-Djaamie', 4921.)

Er is geen twijfel dat dit een daad is van zinna (ontucht, overspel), omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De ogen kunnen zinna plegen, de handen kunnen zinna plegen, de voeten kunnen zinna plegen en de geslachtsdelen kunnen zinna plegen.” (Overgeleverd door imaam Ah'mad, 1/412; zie ook Sah'ieh' al-Djaamie', 4921.)

Is er iemand zuiverder in het hart dan Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)? Toch zei hij: “Ik schud geen handen met vrouwen.” (Overgeleverd door imaam Ah'mad, 6/357; zie ook Sah'ieh' al-Djaamie', 7054, en al-Isaabah, 4/354, Daar al-Kitaab al-‘Arabie editie.)

En hij zei: “Ik raak de handen van vrouwen niet aan.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier, 24/342; zie ook Sah'ieh' al-Djaamie', 7054 en al-Isaabah, 4/354, Daar al-Kietaab al-‘Arabie editie.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Nee, bij Allah, de hand van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft nooit de hand van een (niet-mah'ram) vrouw aangeraakt. Hij ontving bay'ah (geloften van trouw) van hen door het woord alleen.” (Overgeleverd door Moeslim, 3/489.)

 
naar boven Naar index