Artikelen---Dagboek van een moslim
 
Dagboek van een moslim

 

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Amma ba'd (voorts):

In deze tijd van haast en drukte, en van “geen tijd” en “o, vergeten”, willen wij onszelf en onze broeders en zusters een hulpmiddel geven om enkele zeer belangrijke praktijkzaken niet te vergeten. Het is een soort dagboek in de vorm van een lijst waarop men kan noteren welke handelingen van aanbidding men die dag verricht heeft en men kan het gebruiken om te streven om alle genoemde punten te praktiseren. We willen wel meteen erbij vermelden dat er nog veel meer zaken zijn die men kan praktiseren, maar het “Dagboek van een moslim” is slechts een hulpmiddel om even stil te staan bij enkele zeer belangrijke handelingen.

 

Ook kan men het “Dagboek van een moslim” gebruiken als hulpmiddel om jezelf te verbeteren. Wat heb ik vorige maand gedaan? Wat moet ik doen om het deze maand beter te doen? De ‘tekortkomingen' worden zo “zichtbaar.”

De naam geeft het al aan, “dagboek”, en zo dient men er ook mee om te gaan. Zorg dat dit iets persoonlijks wordt en laat het aan niemand anders zien. Vernietig de lijsten die je niet meer nodig hebt. Je daden verricht je tenslotte alleen voor Allah de Verhevene, en niet voor anderen. We willen dan ook iedereen er op attenderen om de intenties te zuiveren. Het is overgeleverd van de leider der gelovigen, Abie H'afs ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij heeft gezegd: “Ik heb Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) horen zeggen: “De daden worden bepaald door de intentie, en ieder mens zal krijgen wat hij als intentie had. Dus wiens migratie is omwille van Allah en Zijn boodschapper, dan is zijn migratie omwille van Allah en Zijn boodschapper. En wiens migratie is omwille van een wereldse zaak, of vanwege een vrouw om haar te huwen, dan is zijn migratie voor datgene waarvoor hij migreert.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.]

Verricht de daden die in de lijst vermeldt zijn alleen voor Allah, om Zijn Tevredenheid te zoeken en om dichter bij Hem te komen, niet om het lijstje vol met markeringen te krijgen en om het vervolgens aan anderen te laten zien (wat op zich een grote zonde is!).

Toelichting "Dagboek van een moslim"

Schema "Dagboek van een moslim"