Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---Voorwoord

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

1. Voorwoord

 

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem

Schrijver: Sayed R. Ali
Vertaald door: C. Souag-Lambrechts

De Islaam en het Christendom zijn twee grote wereldreligies, beiden met miljoenen volgelingen. Ondank dat ze veel gemeen hebben, is er een grote kloof die ze scheidt. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan, is een gebrek aan kennis en een goed begrip van elkanders standpunten.

We dienen de Christen uit te leggen dat de Islaam geen vreemde religie is, zoals hij misschien denkt; Islaam is zeer Bijbels in het opzicht, dat hetgeen aan alle Profeten van God is onderwezen (zoals we het in de Bijbel vinden) tegenwoordig door de Moslims wordt gevolgd. Het zijn de Moslims die de zuivere leringen van Jezus (aleyhi sallam #) aanhangen en zodoende verdienen “de Ware Christenen” genoemd te worden. Dit is hetgeen dit boek probeert over te brengen.

<<<# Aleyhi sallam: vrede zij met hem. Deze vredesgroet wordt in de Islaam altijd geuit na het noemen van een Profeet of de naam van een engel.>>>

Er is absoluut niets nieuws aan de inhoud van dit boek. Het is een eenvoudige poging om bepaalde relevante verzen en passages uit de Bijbel, die aantonen dat de Islaam geen nieuwe religie is, samen te voegen. Referenties worden aangehaald uit de “Holy Bible” King James version, Reference edition, uitgegeven door de American Bible Society, New York. Dit materiaal is oorspronkelijk samengevoegd voor een lezing die aan een grote groep Filippijnse Christenen in Bahrein werd gegeven; en de boodschap is – alhamdoelilah – goed overgekomen.

“Discover Islam” neemt het genoegen dit te drukken, omdat het niet enkel verschillende misvattingen in Christelijke gedachten zal verwijderen, maar ook om de Moslim van een uitrusting te voorzien met materiaal dat geschikt is voor een gesprek met een Christen. Moge Allah Subhana Wa T'ala Sheikh Essam Eshaq belonen, omdat hij het werk doornam en opbouwende kritiek gaf.

Niets van ons, behalve met de hulp van Allah.

Sayed R. Ali

Bahrein, 1-7-1992

 

Voorwoord Nederlandse vertaalster

Alle lof zij Allah, die me in deze drukke periode de mogelijkheid gaf om dit boek zo vlug en adequaat te vertalen.

Ik heb besloten dit boek te gaan vertalen, omdat het een hele goede brug slaat tussen de Islaam en het Christendom. Die brug is iets waar hier in Nederland al jaren op gewacht wordt en een enorme behoefte aan is.

Met de groei van de Islaam in Nederland, groeien ook de vooroordelen tegen deze religie.

Dit boek geeft aan dat de Islaam en het Christendom (in zijn puurste vorm) twee identieke religies zijn.

Moge Allah iedereen die direct en indirect een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boek Zijn tevredenheid schenken.

Ik vraag Allah om dit werk van mij te accepteren.

Souag-Lambrechts

Kerkrade, 15 februari 2007
 
 

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: Inleiding