Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---Islaam: de naam en zijn betekenis

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

3. Islaam: de naam en zijn betekenis

 

Als iemand geboren wordt, krijgt hij een naam. Met deze naam wordt hij herkend en geïdentificeerd. Als bewijs van zijn naam, is er een geldig document. Op dezelfde manier moeten we naar twee dingen zoeken als we een religie willen valideren.

Het certificaat van zijn identiteit; is het de juiste naam? En als het de juiste naam is, waar is die dan opgenomen?

Het certificerend gezag; wie heeft hem zijn naam gegeven?

De naam

1. Het certificaat van zijn identiteit:

“Islaam” is de originele naam van de religie. Het staat in het Heilige Boek van de Islaam – de Koran.

"Voorwaar, de (enige) religie bij Allah is de Islaam" [Ali 'Imraan (3:19)]

"En wie er een andere religie dan de Islaam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers" [Ali 'Imraan (3:85)]

Iemand die de Islaam praktiseert, is een Moslim.

2. Wie is het certificerend gezag?

Is de naam “Islaam” verstrekt door de Moslims zelf of de Arabieren of andere mensen of de Profeet Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam #)? Of heeft de naam zichzelf in de loop der tijd ontwikkeld? Het antwoord op al deze vragen is: 'Nee'. De namen 'Islaam' en 'Moslims' heeft niemand anders dan God gegeven.

<<<# Salla allahu aleyhi wa sallam: vrede en zegeningen van Allah zijn met hem.>>>

"Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen" [Al-Maaïdah (5:3)]

"Hij is Degene Die jullie Moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (de Koran)..." [Al-Hadj (22:78)]

Dit is een van de redenen waarom “Mohammedaan” geen acceptabele term is in plaats van “Moslim”, hoewel Moslims volgelingen van Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam) zijn. Waarom zou iemand hen 'Mohammedanen' noemen, terwijl ze al een naam hebben: 'Moslim'?

De betekenis van de naam 'Islaam'

De naam 'Islaam' is niet enkel een woord ter identificatie, zoals bijvoorbeeld een 'vis' een zeedier is met bepaalde kenmerken, terwijl het woord 'vis' op zich geen betekenis draagt. Met het woord 'Islaam' is dit niet het geval. Het is niet enkel een woord ter identificatie. Het draagt bepaalde betekenissen in zich. De betekenis toont het uiterlijk en de doelstellingen van de religie. Er zijn twee verschillende betekenissen:

Overgave aan de Wil van de Ene en Enkele God; de Ware God.

Vrede (dezelfde wortel als in 'salaam alleikoem', wat betekent: 'vrede zij met jou')

In feite verschillen deze twee betekenissen niet van elkaar; zij zijn aan elkaar verwant. Islam is het verwerven van vrede door overgave aan de wil van de Ene Ware God.

De betekenis van de naam 'Moslim'

Moslim (moeslim), meervoudsvorm: moeslimoen; vrouwelijke vorm: moeslimah. De naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen degenen die geloven in de Islaam en de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van moslim. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah. Dus alle volgelingen van de Waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet ‘Iesaa (Jezus) (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Moesaa (Mozes) (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd Islaam (overgave aan God). Alle profeten riepen de mensen op tot tawh'ied (de Eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij). Bijvoorbeeld de naam jood (Jodendom) en christen (Christendom) zijn later onterecht door mensen (vaak door de ongelovigen en tegenstanders van de ware gelovigen) ingevoerd, en nu hebben zij ook de naam Mohammedaan (Mohammedanisme) voor moslims geïntroduceerd, wat verworpen dient te worden.

 
 
Naar: Inleiding

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: 'Islaam' in de Bijbel