Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---Inleiding

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

2. Inleiding

 

Men kan zich afvragen wat de Islam met de Bijbel te doen heeft, omdat de Bijbel het Christendom onderwijst en de Islaam een geheel andere religie is! Is dat werkelijk waar? Is dit een feit of een misvatting? Laten we eens onderzoeken welke relatie de Islaam en het Christendom tegenwoordig met de hedendaagse Bijbel hebben.

Maar we moeten eerst weten welke zaken de Moslims en de Christenen gemeenschappelijk hebben. Het is een feit dat er een grote gemeenschappelijke deler tussen hen bestaat – ze delen veel geloofspunten, zoals het geloven in één God, Zijn Boodschappers en Profeten, de goddelijke openbaringen, de Dag des Oordeels, paradijs en hel, enzovoort. Buiten het Christendom is er geen andere religie in de wereld, behalve de Islaam, die het tot een geloofsartikel maakte om in Jezus (aleyhi sallam) te geloven en in Gods openbaring aan hem – het Evangelie. Moslims geloven dat hij op een wonderbaarlijke manier zonder vader is geschapen, en dat hij grote wonderen verrichtte, zoals de doden tot leven brengen en de blinden en leprozen te genezen, met de toestemming van God. Moslims geloven ook in zijn tweede komst [zie: De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)]. Jezus (aleyhi sallam) en zijn moeder Maria worden enorm gerespecteerd en geëerd in de Islaam.

Laten we met deze achtergrond nu eens doorgaan de Islam en het Christendom in de Bijbel te onderzoeken.

Het onderwerp wordt in de volgende fasen behandeld:

Islaam – de naam en zijn betekenis

'Islaam' in de Bijbel

Enkele islamitische geloofspunten en rituelen in de Bijbel

Christendom – de naam en zijn betekenis

'Christendom' in de Bijbel

Conclusie
 
 
Naar: Voorwoord

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: Islaam - de naam en zijn betekenis