Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---Christendom: de naam en zijn betekenis

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

6. Christendom: de naam en zijn betekenis

 

We gaan nu verder om het 'Christendom' in de Bijbel te bekijken. Dit kan enigszins vreemd klinken, want men kan zich afvragen: 'Aangezien de Bijbel het Heilige Boek van de Christenen is, wat zullen we er dan anders dan Christendom in vinden?' Onze discussie over het Christendom zal ietwat afwijken. Christenen kennen het Christendom heel goed en hebben er een emotionele binding mee. Dus we zullen niet in detail treden. Maar we zullen proberen om bepaalde verwarrende en raadselachtige punten aangaande het Christendom, objectief te analyseren. Deze punten behoeven onze aandacht, omdat ze over het algemeen niet duidelijk worden begrepen.

Moslims voelen dat de liefde van God en voor Jezus (aleyhi sallam) net zozeer hun recht is, als dat van de Christenen. We moeten in gedachten houden, dat een Moslim geen Moslim is als hij niet geloof in Jezus (aleyhi sallam). Zowel de Moslims als de Christenen hebben een gezamenlijke erfenis, waar ze beiden hun voordeel uit moeten halen. Dit is de reden waarom deze punten speciale aandacht nodig hebben.

De naam

1. De naam 'Christendom' is het echt een geldige naam? Als dat zo is, waar staat deze dan geregistreerd? Met andere woorden: waar is het identiteitsbewijs?

2.Wie heeft de naam gegeven? Of wie is het certificerend gezag?

De naam 'Christen' werd voor het eerst in Antiochië (een stad in het toenmalige Romeinse Rijk) gebruikt, zoals we in de Bijbel lezen: "Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus (d.w.z. Paulus; hij werd soms ook Saul genoemd) te zoeken en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst Christenen werden genoemd." [Handelingen (11:25-26)]

Wie had hen deze naam gegeven? Het was niet God nog Jezus (aleyhi sallam)! De volgende punten kunnen we opmerken met betrekking tot de naam 'Christendom':

De naam draagt niet het gezag van God of Jezus (aleyhi sallam).

De naam werd door Joden en heidenen gegeven in Antiochië, dus eerder door vijanden dan door vrienden.

De naam werd gegeven nadat Jezus (aleyhi sallam) deze wereld had verlaten.

De naam werd vernederend gebruikt, zoals dit door historici is vastgesteld.

Iemand kan beweren: 'Wat is er nu zo belangrijk aan een naam? De naam doet er niet toe.' Dit kan geen geldig argument zijn, maar enkel voor het geval, laat ons dan even doorgaan en de betekenis zoeken.

De betekenis

Het woord 'Christendom' draagt geen enkele betekenis in zich. Het is een woord ter identificatie, afgeleid van 'Christus' (zoals het Boeddhisme zijn naam van 'Boeddha' afleidde). De volgende vraag zou dan zijn: 'Wat is de definitie van Christendom?' Nu hebben we een probleem.

Men kan zeggen dat een Christen iemand is die in Jezus Christus (aleyhi sallam) gelooft. Wij Moslims geloven ook in hem (het is een geloofsartikel om in hem te geloven). Dus wij kunnen ook Christenen genoemd worden.

Iemand kan zeggen dat een Christen iemand is die de leringen van Jezus Christus (aleyhi sallam) volgt. Wij Moslims beweren dat wij hem beter volgen dan degenen die zichzelf Christenen noemen. Wij zijn dan dus betere Christenen.

Er kan gezegd worden dat een Christen iemand is die Jezus Christus (aleyhi sallam) aanbidt. Maar wij zijn het niet eens met deze definitie. Waarom? Omdat Jezus (aleyhi sallam) simpelweg nooit geclaimd heeft: 'Ik ben God en jullie moeten mij aanbidden.' Of: 'Ik ben gelijk aan God en ik ben net zo eeuwig als God.' Of: 'Jullie zullen het koninkrijk der hemelen binnengaan als jullie in mij geloven.'

Niet één maal heeft hij een dergelijke bewering geuit. Jezus (aleyhi sallam) gebruikte duidelijk geen vage taal om zijn vitale en uiterst belangrijke zaak uit te leggen en hij liet dit evenmin over aan de verbeelding van de mensen of hun interpretatie. Maar wat onderwees hij dan? Wat was de essentie van zijn missie? Dit punt zullen wij verderop in detail bespreken.

 
 
Naar: Enkele islamitische geloofspunten en rituelen in de Bijbel

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: 'Christendom' in de Bijbel