Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Een Roep uit de Duisternissen van Onrechtvaardigheid

 
Een Roep uit de Duisternissen van Onrechtvaardigheid
 

Geprikt door zuster Imaan

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Voorwaar, alle lof zij Allah, wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergiffenis. We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het kwade van onszelf en het kwade van onze handelingen. Wie door Allah geleid wordt, er is niemand die hem kan misleiden, en degene die Allah doet dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Wij getuigen dat er geen god is dan Allah, als Enige, zonder deelgenoten, en wij getuigen dat Muhammad Zijn dienaar en Boodschapper is, zegeningen en vrede van onze Heer zij met hem.

Terwijl wij genieten van het leven en ons bezighouden met vele nutteloze zaken, zitten er over de gehele wereld moslimbroeders en –zusters vast in de gevangenissen van de kuffar en de tawaghit, waar zij onderworpen worden aan verschillende vormen van geweld, marteling en vernedering, en alleen Allah kent hun toestand. Zij zijn door de buitenwereld geheel vergeten en in de steek gelaten, alsof zij niet bestaan en alsof zij geen rechten op hun moslimbroeders en –zusters hebben. Er volgen twee verhalen over deze vergeten gevangenen – een roep uit de duisternissen van onrechtvaardigheid – met als doel het ontwaken van de moslim ummah en bij haar het bewustzijn oproepen van de plicht die zij tegenover hen heeft. Een plicht dat net als de plicht van het gebed en het betalen van de zakaah een plicht is. Dus vergeet hen niet in o.a. jullie doe'aa-e (smeekbeden) en denk aan hen als jullie in jullie warme bedden liggen. Ik vraag Allah dit de harten te doen bereiken en de harten van de moslims te genezen. En van Allah komt al het succes.

Martelingen in de Saoedische gevangenissen

Herinneringen uit Guantánamo Bay