Islaam & Christendom---The True Message of Jesus Christ

 

The True Message of Jesus Christ - Dr. Bilal Philips

The True Message of Jesus Christ (Engels, pdf 512 kb)

Dat het tegenwoordige Christendom niet meer de originele booschap van Jezus (vrede zij met hem) is, wordt zelfs door de Bijbel aangegeven. Paulus, wiens brieven maar liefst 38% vormen van het Nieuwe Testament, geeft in de Bijbel expliciet aan dat hij afstand nam van de leer van Jezus (vrede zij met hem): “Aldus verlaten we de principes van de leer van Christus, laat ons doorgaan tot volmaaktheid; en niet wederom het fundament van berouw van dode werken neerleggen, en van geloof in God.” (Hebreeën 6:1.)

Ook gaf Paulus toe dat hij loog om zieltjes te winnen: “Want als door mijn leugen God's waarheid overvloediger is geworden en dus (bijdraagt aan) Zijn Glorie, waarom dan word ik nog als een zondaar beschouwd?” (Romeinen 3:7.)

Er is nog veel te zeggen over Paulus, een leugenaar, een hypocriet (zie I Korintiërs 9:19-21), de stichter van het Christendom. Zie o.a. De Heilige Geest en Islaam en Christendom in de Bijbel.

Maar wat is dan de oorspronkelijke boodschap van Jezus (vrede zij met hem)? Lees The True Message of Jesus Christ (Engels, pdf 512 kb) van Dr. Bilal Philips.