Naar Overzicht artikelen.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “O mensen! Werkelijk, tot jullie kwam een bewijs (de profeet Moh'ammed) van jullie Heer (Allah); en Wij zonden tot jullie een duidelijk Licht neer (de Qor-aan, die leidt naar de Waarheid).” [Soerat an-Nisaa-e ( 4), aayah 174.]

En: "...Zeg: ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken." [Soerat az-Zoemar (30), aayah 9.]

En: “Allah is de Waliyy (Beschermer, Helper) van degenen die geloven; Hij brengt hen uit de duisternissen naar het licht #, terwijl degenen die niet geloven, hun beschermers (helpers) zijn de taaghoet (satan, valse goden en valse leiders die regeren met wetten anders dan die van Allah); zij brengen hen van het licht naar de duisternissen, zij zijn het die de bewoners van het Vuur (de Hel) zijn, zij zijn daarin onsterfelijk (zij zullen er voor altijd bestraft worden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 257.]

 

(# Adhz-Dhzoeloemaat (de duisternissen) van koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme), twijfel en aarzeling, misleiding, onwetendheid en verdorvenheid. An-Noer (het licht) van de duidelijke, heldere, toegelichte, gemakkelijke en ondubbelzinnige waarheid – het islamitische monotheïsme, Allah's tawh'ied (eenheid) en leiding.)