Introductie tot Islaam---Maak kennis met de Koran---Het leren van de Qor-aan: Djoe-ez ‘Amma
 
Het leren van de Qor-aan: Djoe-ez ‘Amma

 

 

De laatste djoez-e (een dertigste deel van de Qor-aan) heet ‘amma door het eerste woord van de eerste soerah van deze djoez-e. Het bevat voornamelijk korte soewar die relatief gemakkelijk zijn om van buiten te leren. Om de Qor-aan te leren dient men eigenlijk les te volgen bij een sheikh die de Qor-aan en de tadjwied (recitatieregels) goed kent. Met behulp van onderstaande geluidsbestanden kan een persoon ook thuis studeren, door te lezen en te luisteren, maar toch blijft het belangrijk om regelmatig datgene wat men van buiten geleerd heeft, te laten controleren door iemand met voldoende kennis hierover, om eventuele fouten te corrigeren. Want 1 verkeerde letter in een woord kan de betekenis van dat woord helemaal veranderen.

Klik op onderstaande links om de gewenste soerah te beluisteren. U hoort een sheikh de soerah aayah voor aayah reciteren en kinderen reciteren hem na, elke aayah 3 keer voordat de sheikh naar de volgende aayah gaat.

Soerah:

78. An-Nabaa-e (De Aankondiging: 40 Verzen)

79. An-Naazi'aat (De Uitrukkenden: 46 Verzen)

80. ‘Abasa (Hij Fronste: 42 Verzen)

81. At-Takwier (Het Oprollen: 29 Verzen)

82. Al-Infitaar (De Splijting: 19 Verzen)

83. Al-Moetafifien (De Zwendelaars: 36 Verzen)

84. Al-Inshiqaaq (De Verscheuring: 25 Verzen)

85. Al-Boeroedj (De Sterrenstelsel: 22 Verzen)

86. At-Taariq (De Verlichtende Ster: 17 Verzen)

87. Al-A'la (De Hoogste: 19 Verzen)

88. Al-Ghaasiyah (De Opstanding: 26 Verzen)

89. Al-Fadjr (De Dageraad: 30 Verzen)

90. Al-Balad (De Stad: 20 Verzen)

91. Ash-Shams (De Zon: 15 Verzen)

92. Al-Layl (De Nacht: 21 Verzen)

93. Adh-Dhoh'a (Het Ochtendlicht: 11 Verzen)

94. Ash-Sharh' (De Verruiming: 8 Verzen)

95. At-Tien (De vijgeboom: 8 Verzen)

96. Al-‘Alaq (De bloedklomp: 19 Verzen)

97. Al-Qadr (De Waardevolle: 5 Verzen)

98. Al-Bayyinah (Het Duidelijke Bewijs: 8 Verzen)

99. Az-Zalzalah (De Beving: 8 Verzen)

100. Al-‘Aadiyaat (De Rennende Paarden: 11 Verzen)

101. Al-Qaariyah (De Daverende: 11 Verzen)

102. At-Takaathoer (De Wedijver om meer: 8 Verzen)

103. Al-‘Asr (De Tijd: 3 Verzen)

104. Al-Hoemazah (De Lasteraar: 9 Verzen)

105. Al-Fiel (De Olifant: 5 Verzen)

106. Qoeraysh (De Qoeraysh: 4 Verzen)

107. Al-Maa'oen (De Levensbenodigdheden: 7 Verzen)

108. Al-Kawthar (De Overvloed: 3 Verzen)

109. Al-Kaafiroen (De Ongelovigen: 6 Verzen)

110. An-Nasr (De Hulp: 3 Verzen)

111. Al-Masad (De Touwvezels: 5 Verzen)

112. Al-Ikhlaas (Het Zuiveren: 4 Verzen)

113. Al-Falaq (De Dageraad: 5 Verzen)

114. An-Naas (De Mensen: 6 Verzen)

De geluidsbestanden downloaden?

Klik dan met uw rechtermuisknop op het gewenste bestand, kies "doel opslaan" en sla het bestand op.